Tabel

HELDOEGN


Beskrivelse ?

Heldøgnspatienter

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
RECNUM Primærnøgle, unikt id for hver record
SGH Sygehuskode ifølge sygehusklassifikation for for indeværende år
AFD Afdelingskode ifølge sygehusklassifikation for for indeværende år
PATTYPE Patienttype
CPRNR CPR-nummer
INDLAEGDTO indlæggelsesdato
INDLAEGTIME Indlæggelsestime
KOM Kommunekode ifølge sygehusklassifikation for for indeværende år
HENDTO Henvisningsdato
INDFRA Sted hvor patienten er indlagt fra
INDM Registrering af indlæggelsesform
ULYKKE Angivelse af om indlæggelsen skyldes ulykke
UDDTO dato for udskrivningen af patienten
UDTIL Angivelse af det sted patienten udskrives til
SENSTAT senere planlagt stationær behandlingl
ANDENBEH registrering af planlagt ambulant behandling