Søgning » POED, Receptdatabaseregister
Serie 3579102
Receptdatabaseregister

Fra samme serie

POED, Receptdatabaseregister

(2002 - 2006)

Odense Universitets Pharmacoepidemiologiske Database OPED

(1990 - 2001)
Bemærkning

Systemet anvendes ved. Institut for Molekylær Medicin, før 2010 (hvor instituttet er oprettet) hørte det til på Institut for Medicinsk Biologi. Ved afleveringssag i 2012 for arkivperioden 2007-2011 oplyste SDU-Health, at data blot var en delmængde af data i Det Nationale Receptregister (Lægemiddelstatistiksystemet) hos Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen/Statens Seruminstitut. På baggrund af dette besluttedes det, at der systemet her ikke længere skal afleveres. Det betyder at der kun er afleveret data for perioden 1990-2006.

Aflevering 11673
Register

POED, Receptdatabaseregister (2002-2006)

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
  • Statens Arkivers afleveringsbestemmelse
  • Beskrivelse af anvendelsen af registeret
  • Beskrivelse af tabeller
  • E/R-diagram
  • Snitfladebeskrivelse over data fra CSC Scandihealth
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2002 til 31-12-2006.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen