Søgning » Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling
Serie 3583778
Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling

Fra samme serie

Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling

(2012 - 2020)

Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling

(2007 - 2011)

Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling

(2006 - 2006)

Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling

(2005 - 2005)

Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling

(2004 - 2004)

Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling

(2003 - 2003)

sib - registret over stofmisbrugere i behandling

(1996 - 2002)
Aflevering 20262
Register

Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling (2012-2020)

Alias: SIB


Skabt af ?
Formål ?

Behandlingens formål og evt. delformål:* a) danne grundlag for Sundhedsstyrelsens løbende statistik til belysning af stofmisbrugets art og omfang i den danske befolkning - blandt andet til brug for EU’s narkotikaagentur EMCDDA b) forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for behandlingen af stofmisbrugere på såvel overordnet som regionalt niveau med det nødvendige beslutningsgrundlag c) bidrage til forskning d) danne grundlag for den økonomiske udligning mellem amter og kommuner

Indhold ?

Personer, der siden 1.1.1996 har været i stofmisbrugsbehandling i DK Børn, der følger deres forældre i døgnbehandling Socioøkonomiske oplysninger, stofmisbrugsmønster, risikoadfærd, behandlingstype og omfang og for døgnbehandling tillige behandlingssted, personnummer

Tabeller ?
Dokumentation ?
 • Afleveringsbestemmelse
 • Sundhedslovens § 142
 • BEK nr. 30 om kommunernes indberetning af stofmisbrugsbehandling til Sundhedsstyrelsen af 13/01/2010
 • BEK nr. 1789 om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling af 16/12/2015
 • BEK nr. 852 om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling af 24/08/2009
 • Bek nr. 540 om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandlingen af 19/05/2014
 • Bekendtgørelse nr. 1678 om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling af 16/12/2016
 • Notat om indberetning til Danmarks Statistik og deling til Socialstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen
 • Fællesindhold for stofmisbrugsdatabasen (SMDB)
 • Register over stofmisbrugere i behandling - dokumentation af registeret
 • Tabel- og feltbeskrivelse af arkiveringsversionen
 • ER-diagram af arkiveringsversionen
 • Notat med tekniske bemærkninger vedr. arkiveringsversionen (produktionsnotat)
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2012 til 31-12-2020.

ID-oplysninger i data ?
 • CPR-nummer
 • Kommunenummer