EF-undersøgelsen 1972 (efter)

Tabeloversigt ?
Datafil
Tabel

Datafil


Beskrivelse ?

Hovedtabel

Størrelse (Antal rækker) ?

958

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
V1 DDA studienummer
V2 DDA sekvensnummer
V3 Studiereference.
V4 Respondentidentifikation (primærundersøgers).
V5 Respondentidentifikation (primærundersøger 2. del)
V6 Antal besøg.
V7 Foranstaltninger ved besøg.
V8 Interviewresultat ved henvendelse.
V9 Var der andre personer til stede under interviewet?
V10 Dato for interview.
V11 Interviewernummer.
V12 Var der særlige vanskeligheder på enkelte områder i forbindelse med besvarelsen?
V13 Spm. 1: Køn.
V14 Spm. 2: Boligtype.
V15 Spm. 3 (1. del): Hvad er efter Deres mening det vigtigste problem, Danmark står over for idag?
V16 Spm. 3 (2. del): Hvad er efter Deres mening det vigtigste problem Danmark står over for idag?
V17 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet?
V18 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 4: Spm. 5: Hvad stemte De?
V19 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 4: Spm. 5: Hvad stemte De? Hvis 01 (for) eller 02 (imod) i spm. 5: Spm. 6: Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte således?
V20 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 4: Spm. 5: Hvad stemte De? Hvis 01 (for) eller 02 (imod) i spm. 5: Spm. 6: Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte således? Spm. 7 (1. del): Var der andre grunde? (1. nævnt).
V21 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 4: Spm. 5: Hvad stemte De? Hvis 01 (for) eller 02 (imod) i spm. 5: Spm. 6: Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte således? Spm. 7 (1. del): Var der andre grunde? (1. nævnt). Spm. 7 (2. del): Var der andre grunde? (2. nævnt).
V22 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 00 (nej) i spm. 4: Spm. 8: Hvad var den vigtigste grund til, at De ikke stemte?
V23 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 00 (nej) i spm. 4: Spm. 8: Hvad var den vigtigste grund til, at De ikke stemte? Spm. 9 (1. del): Var der andre grunde? (1. nævnt).
V24 Spm. 4: Stemte De ved folkeafstemningen om Danmarks eventuelle indtræden i Fællesmarkedet? Hvis 00 (nej) i spm. 4: Spm. 8: Hvad var den vigtigste grund til, at De ikke stemte? Spm. 9 (1. del): Var der andre grunde? (1. nævnt). Spm. 9 (2. del): Var der andre grunde? (2. nævnt).
V25 Spm. 10 (1. del): Hvornår bestemte De Dem?
V26 Spm. 10 (1. del): Hvornår bestemte De Dem? Hvis 08 (ved ikke) i spm. 10 (1. del): Spm. 10 (2. del): Var det i de sidste par dage inden folkeafstemningen, var det et par uger før, eller havde De allerede tidligere bestemt Dem?
V27 Spm. 11: Har De på noget tidspunkt før folkeafstemningen villet stemme anderledes end De faktisk gjorde?
V28 Spm. 11: Har De på noget tidspunkt før folkeafstemningen villet stemme anderledes end De faktisk gjorde? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 11: Spm. 12: Hvad var den vigtigste grund til, at De ændrede opfattelse?
V29 Spm. 11: Har De på noget tidspunkt før folkeafstemningen villet stemme anderledes end De faktisk gjorde? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 11: Spm. 12: Hvad var den vigtigste grund til, at De ændrede opfattelse? Hvis alle andre koder end 088 (ved ikke) i spm. 12: Spm. 13: Var der andre grunde?
V30 Spm. 14: Hvis man ved folkeafstemningen også havde kunnet stemme om en løsere handelsmæssig tilknytning, hvad ville De så have stemt? Ville De have stemt for fuldt medlemskab, for for en løsere tilknytning, eller ville De have været imod begge muligheder?
V31 Spm. 15: Var Deres stilling til dansk medlemskab af Fællesmarkedet afhængig af andre landes eventuelle tilknytning?
V32 Spm. 15: Var Deres stilling til dansk medlemskab af Fællesmarkedet afhængig af andre landes eventuelle tilknytning? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 15: Spm. 16: Hvordan?
V33 Spm. 17: Kan De huske resultatet af den norske folkeafstemning om Fællesmarkedet? Blev der flertal for eller imod norsk medlemskab?
V34 Spm. 17: Kan De huske resultatet af den norske folkeafstemning om Fællesmarkedet? Blev der flertal for eller imod norsk medlemskab? Hvis alle andre koder end 08 (ved ikke) i spm. 17: Spm. 18: Hvilken betydning havde dette resultat for, hvad De selv stemte? Havde det en stor betydning, nogen betydning, eller havde det ingen betydning for Dem?
V35 Spm. 19: Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget i september sidste år?
V36 Spm. 20: Hvad vil De stemme, når der næste gang skal være folketingsvalg?
V37 Spm. 19: Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget i september sidste år? Og Spm. 20: Hvad vil De stemme, når der næste gang skal være folketingsvalg? Hvis forskelligt parti i spm. 19 og 20: Spm. 21: Hvad er den vigtigste grund til, at De næste gang vil stemme på et andet parti, end det De stemte på sidste år?
V38 Spm. 22: Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt politisk parti. Andre gør ikke. Selv om De eventuelt har stemt på forskellige partier, plejer De så at betragte Dem som tilhænger af et bestemt parti?
V39 Spm. 22: Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt politisk parti. Andre gør ikke. Selv om De eventuelt har stemt på forskellige partier, plejer De så at betragte Dem som tilhænger af et bestemt parti? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 22: Spm. 23: Hvilket parti er der tale om?
V40 Spm. 22: Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt politisk parti. Andre gør ikke. Selv om De eventuelt har stemt på forskellige partier, plejer De så at betragte Dem som tilhænger af et bestemt parti? Hvis 01 (ja) eller 99 (uoplyst) i spm. 22: Spm. 23: Hvilket parti er der tale om? Spm. 24: Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, medens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem som stærkt overbevist tilhænger eller ikke så stærkt overbevist?
V41 Spm. 22: Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt politisk parti. Andre gør ikke. Selv om De eventuelt har stemt på forskellige partier, plejer De så at betragte Dem som tilhænger af et bestemt parti? Hvis 00 (nej) eller 08 (ved ikke) i spm. 22: Spm. 25: Er der alligevel et parti, som De synes De står nærmere end andre partier? Hvilket parti?
V42 Spm. 26: Synes De, at De vidste nok om Fællesmarkedet, da folkeafstemningen fandt sted?
V43 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Socialdemokratiets EF-udsendelser?
V44 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Radikale Venstres EF-udsendelser?
V45 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Konservatives EF-udsendelser?
V46 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Retsforbundets EF-udsendelser?
V47 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Socialistisk Folkepartis EF-udsendelser?
V48 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Kommunisternes EF-udsendelser?
V49 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Kristeligt Folkepartis EF-udsendelser?
V50 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Slesvigsk Partis EF-udsendelser?
V51 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Venstres EF-udsendelser?
V52 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). Venstresocialisternes EF-udsendelser?
V53 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Samt spm. 27 (2. del) /28 (2. del): Hvilke udsendelser var der tale om? (Gerne flere kryds). De fælles debatudsendelser?
V54 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Hvis (ja): Spm. 29: Hvad synes De, tilhængerne lagde mest vægt på i disse udsendelser?
V55 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Hvis (ja): Spm. 30: Hvad synes De, modstanderne lagde mest vægt på i disse udsendelser?
V56 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Hvis (nej) eller (ved ikke): Spm. 31: Hvad synes De, modstanderne lagde mest vægt på i deres argumentation imod Danmarks indtræden i EF?
V57 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Hvis (nej) eller (ved ikke): Spm. 32: Hvad synes De, tilhængerne lagde mest vægt på i deres argumentation for Danmarks indtræden i EF?
V58 Spm. 27 (1. del) /28 (1. del): Fulgte De nogle af de politiske partiers EF-udsendelser i radio/TV? Hvis (ja): Spm. 33: Når De tænker på debatten i radio og TV om EF, vil De da sige, at den har hjulpet Dem til at træffe Deres afgørelse?
V59 Spm. 34 (1. del): Gennem EF-debatten i radio, fjernsyn og aviser har man fået at vide, hvordan politikere, eksperter og andre kendte personer ser på forskellige sider af EF-spørgsmålet. Er der nogle af disse personer, De specielt har tillid til?
V60 Spm. 34 (1. del): Gennem EF-debatten i radio, fjernsyn og aviser har man fået at vide, hvordan politikere, eksperter og andre kendte personer ser på forskellige sider af EF-spørgsmålet. Er der nogle af disse personer, De specielt har tillid til? Hvis nogen nævnt i spm. 34 (1. del): Spm. 34 (2. del): 1. nævnte person.
V61 Spm. 34 (1. del): Gennem EF-debatten i radio, fjernsyn og aviser har man fået at vide, hvordan politikere, eksperter og andre kendte personer ser på forskellige sider af EF-spørgsmålet. Er der nogle af disse personer, De specielt har tillid til? Hvis nogen nævnt i spm. 34 (1. del): Spm. 34 (2. del): 1. nævnte person. Hvis nogen nævnt i spm. 34 (2. del): Spm. 34 (3. del): 2. nævnte person.
V62 Spm. 34 (1. del): Gennem EF-debatten i radio, fjernsyn og aviser har man fået at vide, hvordan politikere, eksperter og andre kendte personer ser på forskellige sider af EF-spørgsmålet. Er der nogle af disse personer, De specielt har tillid til? Hvis nogen nævnt i spm. 34 (1. del): Spm. 34 (2. del): 1. nævnte person. Hvis nogen nævnt i spm. 34 (2. del): Spm. 34 (3. del): 2. nævnte person. Hvis nogen nævnt i spm. 34 (3. del): Spm. 34 (4. del): 3. nævnte person.
V63 Spm. 35: Hvilket af disse 3 lande er medlem af Fællesmarkedet?
V64 Spm. 36: Hvem af disse 3 personer er formand for Fællesmarkedets kommission?
V65 Spm. 37: Hvilket af disse 3 organer i fællesmarkedet har den højeste myndighed?
V66 Spm. 38: Hvilken af følgende 3 beslutninger kan folketinget træffe uafhængigt af Fællesmarkedets organer, hvis vi bliver medlem af Fællesmarkedet?
V67 Spm. 39: Er De for eller imod, at Fællesmarkedet med tiden udvikler sig til en forbundsstat, dvs. en slags Europas Forenede Stater?
V68 Spm. 40: Er De for eller imod, at der over den danske regering oprettes en fælles europæisk regering?
V69 Spm. 41: Hvis der skulle vælges en præsident for Europas Forenede Stater, ville De så stemme for en kandidat, der ikke var dansker, hvis hans personlighed og program var bedre i overensstemmelse med Deres egne ideer end den danske kandidats?
V70 Spm. 42: Er De for eller imod, at der vælges et fælleseuropæisk parlament ved direkte almindelige valg, dvs. en slags folketing, valgt af alle borgerne i Fællesmarkedslandene?
V71 Spm. 43: Hvad er Deres indstilling til FN? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
V72 Spm. 44: Hvad er Deres indstilling til nordisk samarbejde? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
V73 Spm. 45: Hvad er Deres indstilling til USA? Er den alt taget i betragtning positiv, nagativ eller hverken positiv eller negativ?
V74 Spm. 46: Hvad er Deres indstilling til Sovjetunionen? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
V75 Spm. 47: Hvad er Deres indstilling til u-landshjælp? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
V76 Spm. 48: Hvad er Deres indstilling til Danmarks medlemskab af NATO? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
V77 Spm. 49: Ville De være villig til at bringe visse personlige ofre, fx økonomiske, for at man kan nå frem til europæisk enhed?
V78 Spm. 50: Tror De, at det, at Danmark nu bliver medlem af Fællesmarkedet vil få en gunstig eller ugunstig virkning på Deres levevilkår?
V79 Spm. 51 (1. del): I politik er det ikke altid muligt at opnå alt det, man gerne vil. Hvis De skulle vælge mellem følgende politiske målsætninger, hvilken ville De så anse for at være den vigtigste?
V80 Spm. 51 (2. del): I politik er det ikke altid muligt at opnå alt det, man gerne vil. Hvis De skulle vælge mellem følgende politiske målsætninger, hvilken ville De så anse for at være den næstvigtigste?
V81 Spm. 52 (1. del): Der er mange opfattelser af, hvad der er det vigtigste formål med opdragelse og uddannelse af børn og unge. Hvilket af de formål der er nævnt her på kortet, anser De for vigtigst?
V82 Spm. 52 (2. del): Der er mange opfattelser af, hvad der er det vigtigste formål med opdragelse og uddannelse af børn og unge. Hvilket af de formål der er nævnt her på kortet, anser De for næstvigtigst?
V83 Spm. 52 (3. del): Der er mange opfattelser af, hvad der er det vigtigste formål med opdragelse og uddannelse af børn og unge. Hvilket af de formål der er nævnt her på kortet, anser De for tredjevigtigst?
V84 Spm. 53: Som medlem af Fællesmarkedet, mister vi enhver mulighed for at føre en selvstændig udenrigspolitik.
V85 Spm. 54: Fællesmarkedets styreform er uforenelig med dansk demokratisk tradition.
V86 Spm. 55: Medlemskab af Fællesmarkedet vil betyde en opgivelse af vor nationale uafhængighed.
V87 Spm. 56: Danmark vil have stor økonomisk fordel af en tilknytning til Fællesmarkedet.
V88 Spm. 57: Udenlandsk kapital vil få for stor indflydelse på dansk industri ved medlemskab af Fællesmarkedet.
V89 Spm. 58: Medlemskab af Fællesmarkedet vil udgøre en trussel mod dansk kultur.
V90 Spm. 59: Ved at gå ind i Fællesmarkedet skaffer vi os større reel indflydelse på vor egen fremtid end ved at blive udenfor.
V91 Spm. 60: Som følge af vort medlemskab af Fællesmarkedet, vil udlændinge i løbet af få år overtage en stor del af den danske jord.
V92 Spm. 61: De vesteuropæiske lande bør slutte sig sammen for at kunne gøre sig politisk og økonomisk gældende over for USA og Sovjetunionen.
V93 Spm. 62: Som et europæisk folk har vi en forpligtelse til at være med i samarbejdet inden for det udvidede Fællesmarked.
V94 Spm. 63: Hvis vi bliver medlem af Fællesmarkedet, bliver vi oversvømmet af fremmedarbejdere sydfra.
V95 Spm. 64: Fællesmarkedet er ikke stort andet end en toldunion og en landbrugsordning.
V96 Spm. 65: Medlemskab af Fællesmarkedet vil i realiteten betyde, at Danmark reduceres til en tysk provins.
V97 Spm. 66: Det ville være meget bedre, at vi sluttede os sammen i Norden, end at vi kom ind i Fællesmarkedet.
V98 Spm. 67: Uanset konsekvenserne må vi se at komme ud af Fællesmarkedet snarest muligt.
V99 Spm. 68: I dag er alting så usikkert, at hvad som helst synes at kunne ske.
V100 Spm. 69: Den forvirring, der præger alting, gør det vanskeligt at vide, hvad man skal mene fra den ene dag til den anden.
V101 Spm. 70: Det, som vi mangler i verden i dag, er den gode gamle slags venskab, der varede hele livet.
V102 Spm. 71: I gamle dage var det lettere, for da vidste alle præcis, hvad de havde at rette sig efter.
V103 Spm. 72: De vigtigste ting, børn skal lære, er lydighed og respekt.
V104 Spm. 73: Folk, der ikke ved, hvordan man opfører sig, kan heller ikke forvente, at ordentlige mennesker vil have noget med dem at gøre.
V105 Spm. 74: Man kan dele folk ind i to grupper, de stærke og de svage.
V106 Spm. 75: Voldtægtsforbrydere og børnelokkere slipper for billigt ved bare at komme i fængsel, det var ikke for meget også at give dem en gang pisk, eller det der er værre.
V107 Spm. 76: Hvis folk snakkede noget mindre og bestilte noget mere, ville det hele gå meget bedre.
V108 Spm. 77: Når et menneske er særlig venlig over for mig, spekulerer jeg ofte på, hvilke bagtanker vedkommende har med det.
V109 Spm. 78: Jeg har ofte en fornemmelse af, at de virkelig betydningsfulde ting bliver afgjort bag kulisserne af folk, som vi aldrig hører noget om.
V110 Spm. 79: De fleste af de nyheder, vi læser i avisen eller hører i radio og fjernsyn, er med vilje fordrejet for at vildlede os.
V111 Spm. 80: Jeg bryder mig ikke om at have alt for meget ansvar for andre mennesker.
V112 Spm. 81: Jeg tror ikke, at jeg egner mig til at være leder.
V113 Spm. 82: Jeg kan ikke fordrage at give andre mennesker ordrer.
V114 2. bølge, fødselsår.
Løbenummer Ikke betydningsbærende unikt løbenummer skabt under aflevering til arkiv