Søgning » Gallup Omnibus Data 1962, omnibus nr. 05-08
Aflevering 35469
Forskningsdata

Gallup Omnibus Data 1962, omnibus nr. 05-08 (1962)

Alias: Danish Gallup Omnibus Data 1962, Omnibus nos. 05-08


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Gallup Omnibus Data 1962, 1. del består af 20 af de 28 omnibusser, gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1962. I månederne januar til april gennemførte Gallup Markedsanalyse A/S ca. en omnibus per uge, men begyndende med maj ændredes hyppigheden til en omnibus per måned. De første 20 (ugentlige) omnibusser er inkluderet i denne undersøgelse, hvorimod de sidste 8 (månedlige) undersøgelser findes i DDA-1472: Gallup Omnibus Data 1962, 2. del. Hver undersøgelse indeholder en række demografiske variable, som er fælles for alle årets undersøgelser, samt en række spørgsmål som beskæftiger sig med aktuelle emner. De omtalte baggrundsvariable omfatter: respondentens køn, alder, civilstand, beskæftigelsesmæssig status og indkomst; husstandsindkomst; husstandens sammensætning; husstandsoverhovedets beskæftigelsesmæssige status, indkomst og alder; boligtype og urbaniseringsgrad; antal børn i husstanden (under 15) samt børnenes alder; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; samt partipræference. De specielle spørgsmål gentages i 4 omnibusser, hvilket har har medført, at busserne er blevet samlet i klynger. De specielle spørgsmål i denne klynge er: Holdning til atomvåben og beskyttelse mod radioaktivitet; indkøb af varer til brug i tilfælde af en atomkrig; bygningen af beskyttelsesrum; kritik af den information, der er blevet givet vedrørende forholdsregler i tilfælde af en atomkrig; samt hvem der har skylden, hvis en atomkrig starter

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1962 til 28-02-1962.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen