Søgning » International værdiundersøgelse, 1981-1983 (Danmark)
Aflevering 35601
Forskningsdata

International værdiundersøgelse, 1981-1983 (Danmark) (1981-1982)

Alias: International Value Project, 1981-1983 (Denmark)


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Undersøgelsen beskæftiger sig med respondentens holdninger og værdier på en række forskellige områder: a) Fritid. Herunder emner som: Livskvalitet; om respondenten tilhører og gør frivilligt arbejde for en række forskellige typer organisationer; respondentens holdning til at have forskellige typer mennesker som naboer. b) Arbejde. Herunder emner som: Vigtige aspekter ved et arbejde; respondentens holdning til sit arbejde; hvad respondenten ville gøre, hvis arbejdstiden blev halveret, uden at lønnen blev det. c) Meningen med livet. Herunder emner som: Om der er noget, respondenten ville ofre alt for; om godt og ondt er absolutte eller relative begreber; respondentens religiøse tilhørsforhold og religionens betydning for respondenten; gyldigheden af de 10 bud. d) Familieliv. Herunder emner som: Respondentens forhold til sine forældre i barndommen; respondentens tilfredshed med sit familieliv; respondentens mening om hvad der skaber et godt ægteskab og hvad der er tilstrækkelig grund til skilsmisse; hvilke egenskaber man først og fremmest skal forsøge at lære sine børn. e) Aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Herunder emner som: Respondentens holdning til forskellige former for politisk aktion, til vigtigheden af frihed i forhold til lighed og til ændring af samfundet; holdningen til forskellige mulige ændringer i måden, man lever på; hvorvidt en række forskellige handlinger kan retfærdiggøres; holdningen til abort under forskellige omstændigheder; respondentens politiske observans; holdningen til terrorisme; graden af tillid til forskellige samfundsmæssige institutioner. Parallelle undersøgelser blev gennemført i Frankrig, Italien, Vesttyskland, Holland, Belgien, Irland, Nordirland, England og Spanien

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1981 til 30-12-1982.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen