Søgning » Observa Prøvevalg 1982, marts-undersøgelsen
Aflevering 35770
Forskningsdata

Observa Prøvevalg 1982, marts-undersøgelsen (1982)

Alias: Observa Political Index Polls 1982: March


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Observas opinionsundersøgelser: ------------------------------- Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valg- panelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstil- lingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til 1972. Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspres- sen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er be- grænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands- Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1982: ---------------------- I 1982 gennemførte Observa i alt 10 prøvevalg. Alle spørgsmål herfra er samlet i undersøgelsen DDA-1029: Observa Prøvevalg 1982. Derudover findes de enkelte prøvevalg som DDA-1030 - DDA-1039. Nærværende undersøgelse (DDA-1031: Observa Prøvevalg 1982, marts-undersøgelsen) indeholder oplysninger om: Unge aktivisters besættelse af boliger (sympati for politi eller for aktivister); ophævelse af rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark; ophævelse af statsministerens ret til at opløse folketingssamlingen og udskrive nyvalg inden ud- løbet af en valgperiode; anmeldelse af sort arbejde; det danske naturgasprojekt, information fra myndighedernes side, administration af projektet; partisamarbejde; rygevaner; husholdningsaffald; ja eller nej til oprettelse af atomkraft- værker i Danmark (ved en hypotetisk folkeafstemning i dag), affaldsproblemer; læsning af ugeblade; partipræference. Derudover indeholder materialet også de såkaldte stam- oplysninger: Respondentens køn, fødselsår, civilstand og stilling i fami- lien. Bopælens geografiske placering (landsdel og amt) og ur- baniseringsgrad samt boligens art og ejerforhold til boligen. Respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, stil- lingsbetegnelse og medlemskab af faglig organisation. Endelig hvilket parti respondenten stemte på ved de to sidste folke- tingsvalg (1979 og 1981) eller årsager til, at respondenten ikke stemte

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 15-03-1982 til 15-03-1982.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen