Søgning » EURO-afstemningen, 2000
Aflevering 36670
Forskningsdata

EURO-afstemningen, 2000 (2000)

Alias: The Euro Referendum, 2000


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

''EURO-afstemningen, 2000'' indeholder data indsamlet af Torben Worre, Hans Jørgen Nielsen i oktober 2000. EURO-afstemningen, 2000 er en spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Undersøgelsen er gennemført ved interviews med fuldt struk- tureret spørgeskema. I datamaterialet for undersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; virksomhedstype; husstandens samlede årsindkomst; Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: EURO-afstemningen, 2000, stemte, stemte hvad, beslutningstidspunkt, grund til stemte som gjorde, tvivl; afstemning 1998, Amsterdam-traktaten, grund til stemte anderledes, 1998, 2000; Danmark, udmeldelse af EU; prøvevalg, folketingsvalg; hvad respondenten stemte ved valget den 11. marts 1998; opfattelse af EU-samarbejdet; generel interesse for politik, europæisk politik; fulgt med i TV om EURO-afstemningen; informationskilder, bedst oplysning om EUROen; diskuteret EU med venner, familie eller kolleger; dansk medlemskab af EU; tillid til danske politikere; har Danmark haft fordel af sit EU-medlemskab; forsvarssamarbejdet i EU, for-imod; fælles flygtningepolitik og visumpolitik, for-imod; placering på på politisk højre-venstre skala; Danmark bør modtage flere/færre flygtninge; økonomisk afhængighed, danskere mest indflydelse på udviklingen i Danmark; nej til EUROen mindre økonomisk vækst i Danmark; nej til EUROen spekulation i dansk økonomi; ja til EUROen indskrænkning af national suverænitet; ja til EUROen vanskeligt opretholde dansk folkepensionsniveau; nej til EUROen dansk rente højere og mere ustabil; EU tager ikke hensyn til lille land som Danmark; EU griber for meget ind i danske forhold; vigtigt følge valgkampen i TV; underholdende følge valgkampen i TV; set valgudsendelser for at vide hvad skulle stemme; kontrol med politiets metoder; indvandrere og flygtninge truer den danske kultur; statens kontrol med private investeringer; økonomisk vækst kontra milj

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-10-2000 til 31-10-2000.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen