Søgning » Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993
Aflevering 36673
Forskningsdata

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 (1993)

Alias: Municipal Offers to the Mentally Deficient, 1993

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Undersøgelsens spørgeskema, der er udsendt til socialcheferne i landets kommuner (socialcentercheferne i Københavns Kommune), vedrører kommunernes sociale indsats over for sindslidende. Ud fra den betragtning, at kommunerne ikke altid kender de sociale klienters diagnoser og i det sociale arbejde lægger vægt på meget andet, spørges der udelukkende om socialchefernes vurderinger og skøn. Afgørende for dette skøn må være, at den psykiske lidelse spiller en rolle for kommunens vurdering og udformning af tilbud til den pågældende borger. Gruppen af sindslidende er dog afgrænset til alene at omfatte voksne i alderen 18-67 år. Det betyder bl.a., at gruppen med gerontopsykiatriske lidelser ikke skal medtages. Spørgsmålene drejer sig om indsatserne/tilbuddene over for kommunens borgere. Der er således ikke interesse for, om det er kommunerne, amtet, frivillige organisationer eller andre, der står for dem. Spørgsmålene kan inddeles i 6 hovedgrupper: - Spørgsmål vedr. psykiatriomlægningens konsekvenser i kommunen. - Spørgsmål til belysning af, hvor meget problemerne omkring sindslidende fylder. - Spørgsmål vedr. kommunens tilbud/indsats til sindslidende og deres pårørende. - Spørgsmål vedr. samarbejde med amter og andre samarbejdspartnere. - Spørgsmål vedr. distriktspsykiatrien. - Spørgsmål vedr. forsøg og projekter samt sindslidendes integration

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • 4038
  • kodebog
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-06-1993 til 30-06-1993.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen