Søgning » Den nationale folkehøring om euroen, 2000
Bemærkning

Adgangsbetingelser: Ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse

Aflevering 36809
Forskningsdata

Den nationale folkehøring om euroen, 2000 (2000)

Alias: The national public hearing on the euro, 2000

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Huset Mandag Morgen, Danmarks Radio og Sydddansk Universitet i Odense tog initiativ til at gennemføre et helt nyt, landsdækkende demokratisk eksperiment: Danmarks første nationale folkehøring. Emnet er Danmarks medlemskab af euroen- temaet for folkeafstemningen den 28. september 2000. Folkehøringen samlede flere hundrede borger i Odense . Forsamlingen udgør et slags "mini-Danmark", der bedst muligt afspejler sammensætningen af vælgerne. Alle deltagere er personligt inviteret. Folkehøringens ambitioner rækker langt videre. Derfor omfatter folkehøringen ikke mindre end tre meningsmålinger: - Et traditionelt telefoninterview, hvor respondenterne ytrer deres holdninger i forhold til en række centrale spørgsmål om euroen. Ved samme lejlighed inviteres respondenterne til at deltage i folkehøringen omkring en måned senere. - Ved starten af selve folkehøringen udfylder deltagerne samme spørgeskema. Det sker for at måle deres øgede viden og indsigt samt ændrede holdninger, der følger af de overvejelser, de har gjort sig om emnet siden telefoninterviewet. Overvejelser der bl.a. bygger på et neutralt oplysningsmateriale om euroen, som deltagerne har fået tilsendt - Som afslutning på folkehøringen udfylder deltagerne spørgeskemaet en sidste gang, for at effekten af selve folkehøringen kan sammenlignes med de forudgående målinger. På denne baggrung kan der høstes værdifuld viden om, hvorvidt befolkningen generelt besidder viden på området, samt om graden af et eventuelt videnunderskud.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 26-08-2000 til 27-08-2000.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen