Søgning » Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2000
Aflevering 37541
Forskningsdata

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2000 (2000)

Alias: Monitoring of Young people´s lifestyle and Everyday life (MULD), 2000


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) er at indhente oplysninger om unges livsstil og dagligdag - herunder fysisk aktivitet, kost, trivsel, familieforhold og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer.

Indhold ?

Monitorering af befolkningens sundhedsadfærd foretages for at danne grundlag for målretning og prioritering af forebyggelsesindsatser. De 16-20-årige er en vigtig aldersgruppe at undersøge, da deres liv er præget af store forandringer, som påvirker livsstilen. MULD-undersøgelserne repræsenterer en række enkeltstående tværsnitsundersøgelser, der siden år 2000 er gentaget hvert eller hvert andet år. Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser af et tilfældigt udvalg af unge i alderen 16 til 20 år, repræsentativ i forhold til køn og alder. MULD-undersøgelserne er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. I nærværende materiale indgår data fra undersøgelser gennemført i 2000. Links til udgivede rapporter kan findes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside; http://www.cancer.dk/MULD/

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2000 til 31-12-2000.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen