Søgning » Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003
Serie 23441514
Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD)

Fra samme serie

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2006

(2000 - 2006)

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2004

(2000 - 2006)

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003

(2000 - 2006)

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2002

(2000 - 2006)

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2001

(2001 - 2001)
Aflevering 37662
Forskningsdata

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003 (2000-2006)

Alias: Monitoring of Young people´s Lifestyle and Everyday life (MULD), 2004


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Monitorering af befolkningens sundhedsadfærd foretages for at danne grundlag for målretning og prioritering af forebyggelsesindsatser. De 16-20-årige er en vigtig aldersgruppe at undersøge, da deres liv er præget af store forandringer, som påvirker livsstilen. Formålet med Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) er at indhente oplysninger om unges livsstil og dagligdag - herunder fysisk aktivitet, kost, trivsel, familieforhold og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. MULD-undersøgelserne repræsenterer en række enkeltstående tværsnitsundersøgelser, der siden år 2000 er gentaget hvert eller hvert andet år. Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser af et tilfældigt udvalg af unge i alderen 16 til 20 år, repræsentativ i forhold til køn og alder. MULD-undersøgelserne er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. I nærværende materiale indgår data fra undersøgelse gennemført i 2003. Links til udgivede rapporter kan findes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside; http://www.cancer.dk/MULD/

Tabeller ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2000 til 31-12-2006.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen