Søgning » Efterværn for voldsramte kvinder, 2010
Bemærkning

Adgangsbetingelser: Ingen adgangsrestriktioner overhovedet

Aflevering 37725
Forskningsdata

Efterværn for voldsramte kvinder, 2010 (2010)

Alias: Protection after abuse for women, 2010

Formål ?

Undersøgelsens formål er at afdække forholdene på krisecentre.

Indhold ?

Undersøgelsens grundlag er at afdække, i hvilket omfang krisecentrene i dag etablerer netværk som efterværn for de voldsramte kvinder, når de flytter fra krisecentret, herunder at afdække hvilke initiativer, modeller og organisationsformer krisecentrene bruger. Fokus er særligt på styrker og svagheder ved frivillige hænder som bærende ressource i efterværnstilbud til kvinder, der har været udsat for vold. Det samlede mål er at få viden om krisecentrenes indsats, både for de krisecentre, der har et netværk og de krisecentre, som ikke har. At få et indblik i de frivilliges tanker om deres indsats. At få viden om de voldsramte kvinders egne tanker og ønsker om netværk som efterværn. Og at gennemføre analyser af fordele og ulemper ved tilbuddet, herunder om det virker efter hensigten, om man kunne forestille sig en kommunal involvering i indsatsen, samt overvejelser om hvordan man fremover kan tilrettelægge og udføre netværk som efterværn for voldsramte kvinder.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 10-05-2010 til 31-05-2010.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen