Søgning » Den Danske Valgundersøgelse 1971-2019 - kontinuitetfil » Kontinuitetsfil_1971_2019_27april2021

Den Danske Valgundersøgelse 1971-2019 - kontinuitetfil

Tabeloversigt ?
Kontinuitetsfil_1971_2019_27april2021
Tabel

Kontinuitetsfil_1971_2019_27april2021


Beskrivelse ?

Valgundersøgelsen 1971-2019 kontinuitetssfil

Størrelse (Antal rækker) ?

39861

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
v1 VALGÅR
v2 RESPONDENT ID
v3 KØN
v4 ALDER I INTERVAL
v5 ALDER
v6 FØDSELSLAND
v7 POSTNUMMER
v8 AMT
v9 ÅR I KOMMUNEN
v10 BYTYPE
v11 BOLIGTYPE
v12 BOLIGENS EJERFORHOLD
v13 ANTAL I HUSSTANDEN
v14 VOKSNE I HUSSTANDEN
v15 HJEMMEBOENDE BØRN
v16 BØRN I OFFENTLIGE INSTITUTIONER
v17 STILLING I HUSSTANDEN
v18 RESPONDENTENS ÅRSINDKOMST
v19 EGEN INDKOMST FORDELT PÅ KVARTILER
v20 HUSSTANDENS SAMLEDE INDKOMST
v21 HUSSTANDENS ÅRSINDKOMST FORDELT PÅ KVARTILER
v22 SKOLEUDDANNELSE
v23 UDDANNELSE UDOVER SKOLEUDDANNELSE
v24 UDDANNELSE UDOVER SKOLEUDDANNELSE – 1971
v25 BESKÆFTIGELSE
v26 ARBEJDSLØS DE SIDSTE 2 ÅR
v27 MISTE BESKÆFTIGELSE
v28 STILLING
v29 STILLING NØJAGTIGT
v30 BRANCHE NØJAGTIGT
v31 TIDLIGERE STILLING
v32 TIDLIGERE STILLING
v33 TIDLIGERE BRANCHE
v34 ARBEJDSTID
v35 SEKTOR
v36 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE
v37 ANTAL UNDERORDNEDE
v38 MEDLEM AF FAGFORENING
v39 HUSFARS UDDANNELSE
v40 HUSFADERS STILLING
v41 HUSFADERS LØNNINGSFORM
v42 FARS ERHVERSGREN
v43 FADERS PARTIVALG
v44 HUSMODERS ERHVERV
v45 CIVILSTAND
v46 ÆGTEFÆLLES STILLING
v47 ÆGTEFÆLLES STILLING - ÅBEN
v48 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSGREN
v49 STEMTE ÆGTEFÆLLE
v50 ÆGTEFÆLLE PARTIVALG
v51 TILHØRER SAMFUNDSKLASSE
v52 SAMFUNDSKLASSE IDENT
v53 STYRKE AF TILKNYTNING TIL KLASSE
v54 HÆLDER TIL SAMF KLASSE
v55 RELIGIØS DELTAGELSE
v56 MEDLEM AF PARTI
v57 HAR IKKE SNAKKET POLITIK
v58 FAMILIE
v59 VENNER
v60 KOLLEGER
v61 HAR IKKE FAMILIE/VENNER/KOLLEGAER
v62 VED IKKE
v63 RÅDSPURGT
v64 OVERTALT
v65 POLITISK INTERESSE
v66 POL. INTERESSE OMRÅDE
v67 VALGKAMPEN KLARGJORDE SYNSPUNKTER
v68 INFO OM POLITIK
v69 NÆSTBEDST INFO OM POLITIK
v70 HJEMMESIDE BESØG
v71 DELTAGET I VALGMØDE
v72 VALGKAMPEN UNDERHOLDENDE
v73 VALGKAMPEN VIGTIG
v74 FULGT VALGUDSENDELSER
v75 TV VANE
v76 PARTIPRÆSENTATIONSPROGR
v77 SET PARTIPROG PÅ TV
v78 VALGKAMP I RADIO, TV
v79 INDGÅR I REGERING
v80 MEDLEMMER AF FOLKETING
v81 MEDLEM AF EU
v82 OFF. UDGIFTER
v83 SIDSTE FOLKETINGSVALG
v84 STEMTE 1966
v85 STEMTE 1964
v86 STEMTE 1960
v87 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
v88 STEMTE MED BEGEJSTRING
v89 BEGRUNDELSE PARTIVALG
v90 ÅRSAG TIL PARTIVALG
v91 GRUND TIL STEMME
v92 GRUND TIL STEMME - 2
v93 GRUND TIL STEMME - 3
v94 GRUND TIL STEMME - 4
v95 OVERVEJEDE ANDET PARTI
v96 NÆST FORETRUKNE PARTI
v97 UPOPULÆRE PARTIER
v98 UPOPULÆRE PARTIER IDENT.
v99 PERSONLIG STEMME
v100 OVERVEJEDE AT STEMME
v101 FORRIGE VALG
v102 STEMTE VED SIDSTE KOMMUNALVALG
v103 PARTIVALG AMTSRÅD
v104 VALG I MORGEN
v105 SYMPATI S-LEDER
v106 SYMPATI R-LEDER
v107 SYMPATI K-LEDER
v108 SYMPATI CD-LEDER
v109 SYMPATI SF-LEDER
v110 SYMPATI KF-LEDER
v111 SYMPATI DF-LEDER
v112 SYMPATI V-LEDER
v113 SYMPATI I-LEDER
v114 SYMPATI Ø-LEDER
v115 POLITIKER BEDST I TV
v116 STATSMINISTERØNSKE
v117 SYMPATI SOC.DEM.
v118 SYMPATI DET RADIKALE VENSTRE
v119 SYMPATI KONSERVATIVE
v120 SYMPATI CD
v121 SYMPATI RETSFORBUNDET
v122 SYMPATI SOCIALISTISK FOLKEPARTI
v123 SYMPATI KOMMUNISTERNE
v124 SYMPATI KRISTENDEMOKRATERNE
v125 SYMPATI DANSK FOLKEPARTI
v126 SYMPATI VENSTRE
v127 SYMPATI LIBERAL ALLIANCE
v128 SYMPATI VENSTRESOC
v129 SYMPATI FREMSKRIDTSPARTIET
v130 SYMPATI ENHEDSLISTEN
v131 PARTITILHÆNGER
v132 PARTITILHÆNGER IDENT.
v133 PARTITILHÆNGER STYRKE
v134 NÆRMEST PARTITILHÆNGER
v135 SOC.DEM. I REGERING
v136 RADIKALE I REGERING'
v137 KONSERVATIVE I REGERING
v138 RETSFORBUNDET I REGERING
v139 SF I REGERING
v140 SAP I REGERING
v141 KOMMUNISTER I REGERING
v142 CD I REGERING
v143 KR.F. I REGERING
v144 KAP I REGERING
v145 SLESVIGSK PARTI I REGERING
v146 VENSTRE I REGERING
v147 VS I REGERING
v148 FREMSKRIDTSP. I REGERING
v149 SAMLINGSREGERING
v150 ALLE PARTIER I REGERING
v151 VED IKKE OM REGERING
v152 REGERINGSØNSKE
v153 EJERSKAB: STATSBUDGET
v154 EJERSKAB: SOCIAL BALANCE
v155 EJERSKAB: INTERESSER I EU
v156 EJERSKAB: SIKRE MILJØET
v157 EJERSKAB: LOV OG ORDEN
v158 EJERSKAB: BORGERNES MEDBESTEMMELSE
v159 EJERSKAB: FRIHED FOR DEN ENKELTE
v160 EJERSKAB: SKAT.TRYK VS. SOCIAL TRYGHED
v161 EJERSKAB: FLYGT./INDV. POLITIK
v162 EJERSKAB: BØRNEFAMILIERS BEHOV
v163 EJERSKAB: ÆLDREFORHOLD
v164 EJERSKAB: SUNDHEDSVÆSEN
v165 EJERSKAB: FOLKESKOLEN
v166 EJERSKAB: ØKONOMISKE PROBLEMER
v167 EJERSKAB: ARBEJDSLØSHED
v168 EJERSKAB: GLOBALISERING
v169 EJERSKAB: INTERNATIONALT SAMARBEJDE
v170 EJERSKAB: SKATTETRYK
v171 EJERSKAB: SAMARBEJDE OVER MIDTEN
v172 EJERSKAB: PENGE TIL RÅDIGHED
v173 AFR: ØKONOMIEN
v174 AFR: BESKÆFTIGELSEN
v175 AFR: VELFÆRDEN
v176 AFR: SKATTERNE
v177 AFR: KRIMINALITETEN
v178 AFR: MILJØET
v179 AFR: OFFENTLIG SERVICE
v180 AFR: SOCIAL ULIGHED
v181 AFR: FLYGT./INDV. POLITIK
v182 AFR: GENEREL VURDERING
v183 AFR: TROVÆRDIGHED
v184 AFR: INSPIRERENDE
v185 AFR: VIDEN
v186 AFR: ALM. MENNESKER
v187 PARTIREPRÆSENTATION
v188 PARTI REPRÆSENTATION SPEC.
v189 REPRÆSENTATION - DE ÆLDRE
v190 REPRÆSENTATION - DE LAVESTE INDKOMSTGRUPPER
v191 REPRÆSENTATION - DE VELHAVENDE
v192 PARTILEDER REPRÆSENTATION
v193 PARTILEDER REPRÆSENTATION SPEC.
v194 VIGTIGSTE PROBLEM
v195 NÆSTVIGTIGSTE 1
v196 NÆSTVIGTIGSTE 2
v197 NÆSTVIGTIGSTE 3
v198 VIGTIGSTE PROBLEM - ÅBEN
v199 NÆSTVIGTIGSTE 1. - ÅBEN
v200 NÆSTVIGTIGSTE 2. - ÅBEN
v201 NÆSTVIGTIGSTE 3. - ÅBEN
v202 MEDIUM FOR PROBLEM 1
v203 MEDIUM FOR PROBLEM 2
v204 BETYDNING: STATSBUDGET- OG GÆLD
v205 BETYDNING: ARBEJDSLØSHED
v206 BETYDNING: FORHOLD TIL EU
v207 BETYDNING: MILJØSPØRGSMÅL
v208 BETYDNING: SUNDHEDSVÆSEN
v209 BETYDNING: SKATTESPØRGSMÅL
v210 BETYDNING: FLYGT. SPM.
v211 BETYDNING: ÆLDRESPM.
v212 BETYDNING: RETSPOLITIK
v213 BETYDNING: UDDANNELSE
v214 A: MEST VÆGT PÅ
v215 B: MEST VÆGT PÅ
v216 C: MEST VÆGT PÅ
v217 F: MEST VÆGT PÅ
v218 V: MEST VÆGT PÅ
v219 MPM - VIGTIGSTE
v220 MPM - NÆSTVIGTIGSTE
v221 ØKONOMISK HOVEDSTRATEGI
v222 HOLDNING TIL ØD
v223 SKAT VS. SERVICE
v224 SKAT VS. AFGIFTER
v225 TOPSKAT VS. ALLE INDKOMSTER
v226 SKATTELET. VS. AFDRAG GÆLDEN
v227 LEVESTANDARD OG INDTÆGTSFORHOLD
v228 STATSKONTROL ERHVERVSLIV
v229 SOCIALE UDGIFTER
v230 BRUGERBETALING
v231 VALGFRIHED OFF/PRIVAT
v232 NATIONALISERING
v233 UDLICITERING
v234 MEDARBEJDERINDFLYDELSE
v235 MINDSKE OFF. SEKTOR
v236 H/V SELV
v237 H/V SOC.DEM.
v238 H/V RAD.
v239 H/V KONS.
v240 H/V SF.
v241 H/V LIB. ALL.
v242 H/V KRIST.
v243 H/V DF.
v244 H/V VENSTRE.
v245 H/V ENHED.
v246 H/V FREM.
v247 H/V CD.
v248 ØKONOMISK POLITIK SOC.DEM.
v249 ØKONOMISK POLITIK RAD.
v250 ØKONOMISK POLITIK KONS.
v251 ØKONOMISK POLITIK CD.
v252 ØKONOMISK POLITIK SF.
v253 ØKONOMISK POLITIK KRIST.
v254 ØKONOMISK POLITIK VENSTRE.
v255 ØKONOMISK POLITIK FREM.
v256 ØKONOMISK POLITIK ENHED.
v257 ØKONOMISK POLITIK SELV
v258 OFF. SEKTOR SOC.DEM.
v259 OFF. SEKTOR RAD.
v260 OFF. SEKTOR KONS.
v261 OFF. SEKTOR SF.
v262 OFF. SEKTOR LIB. ALL.
v263 OFF. SEKTOR DF.
v264 OFF. SEKTOR VENSTRE
v265 OFF. SEKTOR ENHED.
v266 OFF. SEKTOR KRIST.
v267 OFF. SEKTOR FREM.
v268 OFF. SEKTOR CD.
v269 OFF. SEKTOR SELV.
v270 LIGHED/ULIGHED SOC. DEM.
v271 LIGHED/ULIGHED RAD.
v272 LIGHED/ULIGHED KONS.
v273 LIGHED/ULIGHED SF.
v274 LIGHED/ULIGHED LIB. ALL.
v275 LIGHED/ULIGHED DF.
v276 LIGHED/ULIGHED VENSTRE
v277 LIGHED/ULIGHED ENHED.
v278 LIGHED/ULIGHED SELV.
v279 FLYGTNINGE SOC.DEM.
v280 FLYGTNINGE RAD.
v281 FLYGTNINGE KONS.
v282 FLYGTNINGE SF.
v283 FLYGTNINGE LIB. ALL.
v284 FLYGTNINGE DF.
v285 FLYGTNINGE VENSTRE
v286 FLYGTNINGE ENHED.
v287 FLYGTNINGE FREM.
v288 FLYGTNINGE CD.
v289 FLYGTNINGE KRIST.
v290 FLYGTNINGE SELV.
v291 GRØN SOC.DEM.
v292 GRØN RAD.
v293 GRØN KONS.
v294 GRØN SF.
v295 GRØN LIB. ALL.
v296 GRØN DF.
v297 GRØN VENSTRE
v298 GRØN ENHED.
v299 GRØN FREM.
v300 GRØN KRIST.
v301 GRØN CD.
v302 GRØN SELV
v303 LOV SOC.DEM.
v304 LOV RAD.
v305 LOV KONS.
v306 LOV SF.
v307 LOV LIB. ALL.
v308 LOV DF.
v309 LOV VENSTRE
v310 LOV ENHED.
v311 LOV FREM.
v312 LOV KRIST.
v313 LOV CD.
v314 LOV SELV
v315 EU-PLACERING SOC.DEM.
v316 EU-PLACERING RAD
v317 EU-PLACERING KONS.
v318 EU-PLACERING SF.
v319 EU-PLACERING DF.
v320 EU-PLACERING KRIST.
v321 EU-PLACERING VENSTRE
v322 EU-PLACERING ENHED.
v323 EU-PLACERING FREM.
v324 EU-PLACERING CD.
v325 EU-PLACERING SELV
v326 INDV. STRAMNINGER
v327 UDG. FORSVARET
v328 UDG. SUNDHEDSVÆSENET
v329 UDG. UDDANNELSE
v330 UDG. FOLKEPENSION
v331 UDG. MILJØPROBLEMER
v332 UDG. KULTURELLE FORMÅL
v333 UDG. BØRNEHAVER
v334 UDG. ARBEJDSLØSHEDSUNDERSTØTTELSE
v335 UDG. KONTANTHJÆLP
v336 UDG. ULANDSBISTAND
v337 UDG. FLYGT/INDV
v338 UDG. HJEMMEHJÆLP
v339 UDG. KOLL. TRANSPORT
v340 UDG. FORSKNING
v341 UDG. M.VEJE/BROER
v342 UDG. POLITIET
v343 UDG.OFF: ADMINISTRATION
v344 UDG. ORLOVSORDNINGER
v345 UDG. TILSKUDSORDNINGER
v346 UDG. BØRNEFAMILIER
v347 SPARE PÅ FOLKESKOLEN
v348 SPARE PÅ POLITIET
v349 SPARE PÅ SYGEHUSVÆSENET
v350 SPARE PÅ BIBLIOTEKER
v351 SPARE PÅ INVALIDEPENSION
v352 SPARE PÅ FOLKEPENSIONER
v353 SPARE PÅ FORSVARET
v354 SPARE PÅ BOLIGSIKRING
v355 SPARE PÅ BROER/MOTORVEJE
v356 SPARE PÅ OFF. LØNNINGER
v357 SPARE PÅ PLEJEHJEM
v358 SPARE PÅ BØRNETILSKUD
v359 SPARE PÅ UDD. STØTTE
v360 VED IKKE HVAD SPARE PÅ
v361 EGEN ØK. SITUATION
v362 DK ØK. SITUATION
v363 ØKONOMISK SITUATION I FREMTIDEN
v364 UDVIKLING KONKURRENCEEVNE
v365 UDVIKLING VELFÆRD
v366 UDVIKLING INTEGRATION
v367 SERVICE BIBLIOTEKERNE
v368 SERVICE SYGEHUSENE
v369 SERVICE FOLKESKOLEN
v370 SERVICE BØRNEHAVER/VUGGESTUER
v371 SERVICE HJEMMEHJÆLPENE
v372 ENS ØKONOMISKE VILKÅR
v373 KONTROL MED PRIVATE INVESTERINGER
v374 LØNSTIGNINGER
v375 EJENDOMSSKATTEN VS. INDKOMSTSKAT
v376 EFTERLØNNEN
v377 SKATTELETTELSER
v378 INGEN OVERENSKOMSTINDGR.
v379 STÆRK MAND GRIBE MAGTEN
v380 INDK. POL. FOLKETINGSANSVAR
v381 ORGANISATIONSPRES
v382 PARCELHUSFORDELE
v383 SAMF. KONTROL M. ERHVERVSLIV
v384 ARB.LØSE ØNSKER IKKE ARBEJDE
v385 OVERFØRSELSINDKOMST
v386 SKATTESTOP
v387 BESKAT. HØJE INDT.
v388 FAGFORENINGSMAGT
v389 ORGANISATIONSMAGTMISBRUG
v390 IMPORT AF KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
v391 ULIGHED FOR FREMGANG
v392 INDV. RET TIL BISTAND
v393 MUSLIMSKE LANDE UDGØR TRUSSEL
v394 ARB.GIVER BØR FORETRÆKKE DANSK
v395 INTEGRATION LØSES MED ARBEJDE
v396 IINTERNATIONAL ORIENTERING
v397 INDV. TRUSSEL MOD EGENART
v398 RELIGION KONFLIKT/FRED
v399 KRISTNE VÆRDIER
v400 MERE KONTROL MED POLITI
v401 POLITI OVERVÅGNING
v402 VOLD STRAF
v403 FORBYG. KRIMINALITET
v404 RADIO OG TV CENSUR
v405 HOMOSEKSUELLE RETTIGHEDER
v406 AFGIFTER BENZIN
v407 ØKONOMISK VÆKST VS. MILJØ
v408 MILJØ
v409 FOLKETINGET – 1/2 KVINDER
v410 INDOKTRINERING
v411 JORDENS RESSOURCER
v412 ATOMKRAFT NØDVENDIG
v413 UDMELDELSE AF NATO
v414 IRAK-KRIGEN
v415 USA FRED
v416 KRIG FOR MENNESKERETTIGHEDER
v417 SKOLER FÆDRELANDSKÆRLIG
v418 OPRETHOLDELSE AF VELFÆRDSSTATEN
v419 EFFEKTIVISERING
v420 BØRNECHECKEN
v421 SOCIALE YDELSER
v422 SOCIALE NEDSKÆR.
v423 PRIVATE BEDRE/BILLIGERE
v424 ØKONOMISK UDLIGNING EU
v425 EU-DK VELF.STAT UMULIG
v426 EU-PARLAMENT MAGT
v427 MANGLENDE EU VIDEN
v428 STORPOLITIK/MILITÆR
v429 FØLER SOM EUROPÆER
v430 EU: FØRE TIL FÆLLES MØNT
v431 EU UDVIDES MOD ØST
v432 TYRKIET
v433 ARBEJDSLØSHED EU
v434 FÆLLES FLYGTNINGEPOLITIK
v435 EU FÆLLES REGERING
v436 EF ØKONOMISK FORDEL
v437 UDENLANDSK KAPITAL
v438 EU UDEMOKRATISK
v439 EU UAFHÆNGIGHEDSTAB
v440 STEMME FOR/IMOD EU
v441 HOLDNING TIL EU
v442 SYN PÅ EU-SAMARBEJDET
v443 GLOBALISERING
v444 GLOBALISERING VELFÆRD
v445 INTERNATIONALE KONFLIKTER
v446 PARTIER KUN INTERESSERET I STEMMER
v447 REEL ENIGHED ML. PARTIERNE
v448 STOLE PÅ POLITIKERE
v449 POLITIK INDVIKLET
v450 POLITISKE SPM. SVÆRE
v451 GENVALG VIGTIGERE END POLITIK
v452 POLITIKERE ØDSLE
v453 HENSYN TIL VÆLGERNE
v454 FORSTÅR BRØKDEL
v455 STEMME GIVER INDFLYDELSE
v456 POL. OPGIVER PRINCIPPER
v457 VED FOR LIDT
v458 STEMME IKKE VIGTIGT
v459 PARLAMENTARI. BEDST EGNET
v460 FOLKESTYRET TIL KORT
v461 INGEN FORSKEL HVEM DER VINDER VALGET
v462 FORPLIGTIGELSE TIL AT STEMME
v463 FLERE AFSTEMNINGER
v464 DYGTIGE POLITIKERE
v465 KOMMUNALREFORMEN
v466 ANDRE VIL UDNYTTE ÉN
v467 FÅ MAN KAN STOLE PÅ
v468 STOLER MERE PÅ DANSKERE
v469 STOLE PÅ DE FLESTE
v470 TILLID TIL POLITIKERE
v471 FOLK OPTAGET AF
v472 RERGERINGSMAGTENS BETYDNING
v473 STEMME BETYDNING FOR SAMFUNDET
v474 DEMOKRATI FUNGERER
v475 TILFREDSHED TILVÆRELSEN
v476 MORAL
v477 STEMME OM ATOMKRAFT
v478 RADIOAVIS
v479 FOR/IMOD ØRESUNDSBROEN
v480 SET TV-AVIS I GÅR
v481 BENYTTET TOG I GÅR
v482 BENYTTET BUS I GÅR
v483 BENYTTET PERSONBIL/LASTVOGN I GÅR
v484 BENYTTET M.CYKEL/KNAL./SCOOTER I GÅR
v485 BENYTTET CYKEL I GÅR
v486 TIL FODS I GÅR
v487 ANDRE I GÅR
v488 TRANSPORT: S-TOG O.L.
v489 FORBRUGSGODER: BIL
v490 FORBRUGSGODER: FARVE-TV
v491 FORBRUGSGODER: VASKEMAS.
v492 RØGET I GÅR: CIGARETTER
v493 RØGET I GÅR: CERUTTER
v494 RØGET I GÅR: CIGARER
v495 RØGET I GÅR: PIBE
udd_grund RECODE of v22 (SKOLEUDDANNELSE)
udd_vid RECODE of v23 (UDDANNELSE UDOVER SKOLEUDDANNELSE)
weight1 Weight with ageintervalsXgender + party choice
weight2 Weight with education(only 1984ff)
weight3 Weight with ageintervalsXgender
weight4 Weight with ageintervalsXgender + party choice + education(only 1984ff)
weight5 Weight with party choice
weight6 Weight with ageintervalsXgender + education(only 1984ff)
v15a Hvor mange af de hjemmeboende børn er i alderen 0-5år?
v15b Hvor mange af de hjemmeboende børn er i alderen 6-15 år?
v15c Hvor mange af de hjemmeboende børn er i alderen 16-19 år?
v15d Hvor mange af de hjemmeboende børn er i alderen 20 år eller derover?
v82a VIDEN – MF’ERS PARTITILHØRSFORHOLD 1
v82b VIDEN – MF’ERS PARTITILHØRSFORHOLD 2
v114a SYMPATI Å-LEDER
v130a SYMPATI ALTERNATIVET
v247a H/V Å
v268a OFF. SEKTOR ALTERNATIVET
v277a LIGHED/ULIGHED ALTERNATIVET
v290a FLYGTNINGE ALTERNATIVET
v301a GRØN ALTERNATIVET
v313a LOV ALTERNATIVET
v480a TV-NYHEDER I LØBET AF UGEN
v480b AVIS I LØBET AF UGEN
q113_disco q113_disco
q117_disco q117_disco
samlet_disco samlet_disco
q113_simpel RECODE of q113_disco
q117_simpel RECODE of q117_disco
samlet_simpel RECODE of samlet_disco
q113_udvidet RECODE of q113_disco
q117_udvidet RECODE of q117_disco
samlet_udvidet RECODE of samlet_disco
q113_socio RECODE of q113_disco
q117_socio RECODE of q117_disco
samlet_socio RECODE of samlet_disco
v27a ARBEJDSLØSHED: SELV
v27b ARBEJDSLØSHED: ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER
v27c ARBEJDSLØSHED: FORÆLDRE
v27d ARBEJDSLØSHED: BØRN
v27e ARBEJDSLØSHED: NÆRE VENNER
v43a MODERS PARTIVALG
v45a BOR SAMMEN MED
v51a KLASSEFORSKELLE I DANMARK
v70a MODTAGET PJECER
v70b MODTAGET SMS
v70c MODTAGET E-MAILS
v70d KONTAKTET PÅ BOPÆL
v70e KONTAKTET PÅ GADEN
v70f FØLGER/SYNES GODT OM PARTI
v70g DELTAGET I KANDIDATTEST
v70h FULGTE ANBEFALING
v82c PROCENTANDEL MUSLIMER
v114b SYMPATI D-LEDER
v130b SYMPATI NYE BORGERLIGE
v172a HÅNDTERING: FLYGTNINGEPOLITIK
v172b HÅNDTERING: SKATTEPOLITIK
v172c HÅNDTERING: DK ØKO
v172d HÅNDTERING: VÆKST DK
v172e HÅNDTERING: ARBEJDSLØSHED
v172f HÅNDTERING: BEKÆMPELSE AF TERROR
v172g HÅNDTERING: KRIMINALITET
v183a LLR: TROVÆRDIGHED
v189a REPRÆSENTATION - DE UNGE
v191a REPRÆSENTATION - ARBEJDERKLASSEN
v191b REPRÆSENTATION - MIDDELKLASSEN
v191c REPRÆSENTATION – ØVRE MIDDELKLASSE
v247b H/V NYE BORGERLIGE
v268b OFF. SEKTOR NYE BORGERLIGE
v277b LIGHED/ULIGHED NYE BORGERLIGE
v290b FLYGTNINGE NYE BORGERLIGE
v301b GRØN NYE BORGERLIGE
v313b LOV NYE BORGERLIGE
v363a BETALE UDGIFTER
v363b TRYGHED ØK SITUATION
v363c UVENTET UDGIFT
v363d UTYGHED: ARBEJDE
v363e UTYGHED: OVERFALD
v363f UTYGHED: MANGLE PENGE
v363g UTYGHED: HELBRED TIL ARBEJDE
v363h UTYGHED: MISTE PENGE PÅ BOLIG
v363i UTYGHED: UTILSTRÆKKELIG BEHANDLING
v363j UTYGHED: UTILSTRÆKKELIG PLEJE
v363k UTYGHED: FAMILIENS UNGE
v377a VELFÆRDSOPGAVER
v391a ULIGHED GAVNER SAMFUND
v391b ØKO FORDEL ARBEJDE
v403a TERRORBEKÆMPELSE
v474a LAND FORBILLEDE DK
agegroup RECODE of alder (RECODE of v5 (ALDER))
alder RECODE of v5 (ALDER)
udd Husk at udd kun er med i vægtning fra 1984 og frem
Løbenummer Ikke betydningsbærende unikt løbenummer skabt under aflevering til arkiv