Søgning » Ny Indberetning af ventetider
Serie 3591518
Ny indberetning af ventetider

Fra samme serie

Ny Indberetning af ventetider

(2017 - 2021)

Ny indberetning af ventetider

(2011 - 2016)

Venteinfo systemet

(2002 - 2007)

Venteinfosystem

(1998 - 2002)
Bemærkning

Data for perioden 01.01.2008-14.09.2011 er bortkommet hos myndigheden.

Aflevering 50198
Register

Ny Indberetning af ventetider (2017-2021)

Alias: NIV , Venteinfo


Skabt af ?
Formål ?

Oplysninger om forventede ventetider på de mest almindelige ikke-akutte behandlinger og undersøgelser på private og offentlige sygehuse bliver indberettet i NIV og vist for borgere, patientvejledere med videre på www.mitsygehusvalg.dk (tidligere www.venteinfo.dk) for at understøtte frit sygehusvalg samt udvidet frit sygehusvalg, hvor borgere kan vælge privat sygehus.

Indhold ?

Venteinfo (indberetningssystemet NIV og den korresponderende visningsside mitsygehusvalg.dk, tidligere venteinfo.dk) omfatter forventet ventetid til undersøgelse eller behandling for den ukomplicerede patient. Offentlige og private sygehuse indberetter ventetider på en række behandlinger og undersøgelser. Indberetningerne indeholder følgende oplysninger: - Organisation (sygehusafdeling) med tilhørende SOR-kode (Sundhedsdatastyrelsens organisationsregister) - Behandling - Behandlingstype - Ventetid i dage – Indberetningstidspunktet. Offentlige sygehuse har ingen lovmæssig forpligtigelse til at indberette forventede ventetider til NIV. Private sygehuse, der har en aftale med regionerne om undersøgelse og behandling af patienter med udvidet frit sygehusvalg har pligt til at indberette forventede ventetider til NIV. Ventetiderne skal opdateres mindst én gang om måneden.

Dokumentation ?
 • Afleveringsbestemmelse
 • Generel information om Venteinfo
 • Beskrivelse af Esundhed
 • Bilag 1 Brugervejledning NIV
 • Registreringsvejledning
 • Bilag 2 Brugeradgang NIV
 • Bilag 3 Introduktion til brugeradministratorer i SEB
 • Variabelbeskrivelse
 • ER-diagram af driftssystemet (oversigtstegning)
 • Tabel- og feltbeskrivelse arkiveringsversionen
 • ER-diagram arkiveringsversionen
 • Notat om produktion af arkiveringsversionen
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2017 til 05-05-2021.

ID-oplysninger i data ?
 • WHO sygdomskode