Tabel

TIP_TIP2_UDVIDET_AFL


Beskrivelse ?

Hver række repræsenterer en tvangsbehandling og datoen herfor

Størrelse (Antal rækker) ?

260338

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
KEY_TIP2_UDVIDET_AFL Primær nøgle i tabellen
KEY_GRUNDOPLYSNINGER System felt indeholdende nøgle til at koble med grundoplysningsskema
SCHEMAID SkemaID
SCHEMAGUID Skemaløbenummer
SCHEMASTAGE Stadie for skema - kode
SCHEMASTAGE_TXT Stadie for skema - tekst
SCHEMAORIGIN Oprindelse for skema - kode
SCHEMAORIGIN_TXT Oprindelse for skema - tekst
SCHEMAVERSIONNUMBER Nummer på skemaets version
SCHEMAPUBLISHEDBY ID på brugeren, som har oprettet skemaet
SCHEMAPUBLISHEDBY_TXT Navn på brugeren, som har oprettet skemaet
SCHEMAUSERGROUPID ID på gruppen, som har indberettet skemaet
SCHEMAUSERGROUPID_TXT Navn på gruppen, som har indberettet skemaet
CPR Borgers CPR
VARIGHED_TIMER_AFL Antal timer afledt af dato for iværksættelse af tvangsbehandling og dato for ophørt tvangsbehandling, udregnet på timer( Hvis =0 er der tale om beroligende medicin)
VARIGHED_DAGE_AFL Antal dage afledt af dato for iværksættelse af tvangsbehandling og dato for ophørt tvangsbehandling( Hvis =0 er der tale om beroligende medicin)
UDDTO Dato for udskrivning
TYPE_TXT Type af tvangsbehandling - tekst
TYPE Type af tvangsbehandling - kode
START_DATO Dato for iværksættelse af tvangsbehandling. Der anvendes ENFORCEMENTDECISIONDATE når TREATMENT/TYPE (behandling) er henholdsvis 1: Medicenering, 2: Ernæring, 3: ECT, eller 4: Af legemelig lidelse, og der anvendes COERCIONFOLLOWUPBEGIN når TREATMENT/TYPE
SPECIALPLACEMENT_TXT Ophold på særlig plads på psykiatrisk afdeling iht. §42a - tekst
SPECIALPLACEMENT Ophold på særlig plads på psykiatrisk afdeling iht. §42a - kode
SORCODECHILD_TXT_CDATE SORCODECHILD tekst (opslag i dim tabel v anv af skemaoprettelsesdato)
SORCODECHILD Indberettende institutions SOR kode (afsnit)
SORCODE_TXT_CDATE SOR kode tekst (opslag i dim tabel v anv af skemaoprettelsesdato)
SORCODE Indberettende institutions SOR kode (afdeling)
SLUT Dato for ophør af tvangsbehandling. Der anvendes ASSPHYSSOMATICDECISIONDATEEND når TREATMENT/TYPE (behandling) er henholdsvis 1: Medicenering, 2: Ernæring, 3: ECT, eller 4: Af legemelig lidelse, og der anvendes COERCIONFOLLOWUPEND når
SHAK_AFL SHAK kode afledt af afdelingskode og hospitalskode
SHAK_AFL_TXT_CDATE Navn på SHAK koden på sekmaets oprettelsestidspunkt
SECTIONCODE_TXT_CDATE Navn på afsnit på skemaets oprettelsestidspunkt
SECTIONCODE Afsnitskode indmeldt af Danske Regioner
REGION_AFL_TXT Regionsnummer afledt af SOR eller SHAK - tekst
REGION_AFL Regionsnummer afledt af SOR eller SHAK - kode
MINORRESISTINGFORCE_TXT MINORRESISTINGFORCE - tekst
MINORRESISTINGFORCE Foretaget med tilslutning fra forældremyndighedens indehaver, men med modstand fra den mindreårige patient - kode
INDDTO Dato for indlæggelse
INDBERET_DAGE_AFL Afledt variabel for antal dage fra tvangshandling til indberetning
HOSPITALCODE_TXT_CDATE Navn på hospitalet på skemaets oprettelsestidspunkt
HOSPITALCODE Hospitalkode (SHAK)
DEPARTMENTCODE_TXT_CDATE Navn på afdelingen på skemaets oprettelsestidspunkt
DEPARTMENTCODE Afdelingskode (SHAK)
BIRTHDATE Borgers fødselsdato
BEGRUNDELSE_TXT Forklarende tekst for begrundelse for tvangsbehandling
BEGRUNDELSE Begrundelse for tvangsbehandling i hendhold til § 12 og § 13 - kode
IKRAFTDATO_PRIMOMAANED10 Dato for ikraftdato_primomaaned10 (d. 10. i den pågældende måned)
IKRAFT_PRIMOMAANED10 Hvorvidt indberetningen er gyldig på ikraftdato_primomaaned10
IKRAFTDATO Datoen for Ikraft
IKRAFT Hvorvidt indberetningen er ikraft på Ikraftdato
CREATEDDATE Skemaoprettelsesdato
FROMDATETIME Indberetningen er ikraft fra denne datotid
TODATETIME Indberetningen er ikraft til denne datotid
TABLEUPDATEDDATETIME Datotid for tabel dannelse
TREATMENTDECNOTINITIATED Tvangsbehandling er besluttet, men aldrig iværksat - kode
TREATMENTDECNOTINITIATED_TXT Tvangsbehandling er besluttet, men aldrig iværksat - tekst
TREATMENTDATE Dato for behandling
COERCIONFOLLOWUPBEGIN Dato for beslutning om tvungen opfølgning
COERCIONFOLLOWUPEND Dato for beslutning om ophør af tvungen opfølgning
ASSESPHYSPOLICEHELPDECISIONDATE Dato for overlægens beslutning såfremt der er blevet besluttet at patienten skal hentes ved politiets hjælp.
COERCIONFOLLOWUPPOSTPONED3MONTH Forlængelse af tvungen opfølgning efter 3 mdr.
COERCIONFOLLOWUPPOSTPONED6MONTH Forlængelse af tvungen opfølgning efter 6 mdr.
COERCIONFOLLOWUPPOSTPONED9MONTH Forlængelse af tvungen opfølgning efter 9 mdr.
NATUREANDEXTENT Art og omfang af tvangsbehandling
COERCIONALLOWEDUSEOFCOERCION Tilladt magtanvendelse
ASSESINGPHYSICIANDECISIONDATE Dato for overlæges stillingtagen
SOMATICSORCODE Somatisk SOR-kode (hospital) opslag
SOMATICSORCODE_TXT_CDATE Somatisk SOR-kode (hospital)- tekst
REGION_SORSOMATIC Somatisk region
REGION_SORSOMATIC_TXT Somatisk region - tekst
SOMATICSORCODECHILD SOR-kode (afsnit) opslag
SOMATICSORCODECHILD_TXT_CDATE Somatisk afsnit - tekst
REGION_SORSOMATICCHILD Somatisk region SOR afsnit
REGION_SORSOMATICCHILD_TXT Somatisk region SOR afsnit - tekst
SOMATICHOSPITALCODE Hospitalskode
SOMATICHOSPITALCODE_TXT_CDATE Somatisk hospital - tekst