Tabel

PATIENT


Beskrivelse ?

Indeholder registreringer af hver enkelt patient i det administrative patientregister: Navn, Cpr.nummer, adresse m.m. (Oprindeligt filnavn "PATIENT.DAT")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
CPR CPR
Efternavn Efternavn
Fornavn Fornavn
Adresse Adresse
Postnr_by (PostNummer- og By) Postnummer efter sædvanlig nomenklatur. ikke specificeret i særlig bilag
Telefon_arbejde Telefon arbejde
Telefon_privat Telefon privat
AmrNr Amts nummer Den sædvanlige nomenklatur fra Danmarks Statistik, ikke specificeret i særligt bilag
KommuneNr Kommune nummer Den sædvanlige nomenklatur fra Danmarks Statistik, ikke specificeret i særligt bilag
PEDI_navn (PEDI-navn) Henviser til nummer betegnelse i Dansk familiearkiv for arvelige øjensygdomme. Se venligst afleveringen for dette arkiv.
Mater_navn_mm Mater navn m.m.
Henvist_af Navnet på henvisende læge (Henvist af)
Oejenlaege Navnet på øjenlæge (Øjenlæge)
Egen_laege (Egen læge)
Fri_tekst Rummer diverse oplysninger om eksempelvis nyhenvisninger, dødsfald m.m. (Fri tekst)
Type_af_ydelse_1 (Type af ydelse 1) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc. som er oplysninger om det, der er sket med patienten. eksempelvis øjendrypning. Alle ydelser er her anført med en kode. Alle koder er opløst i filen Diverse.dat
Diagnose_tillaeg_1 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt.
Dato_for_ydelse_1 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_2 (Type af ydelse 2) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc.
Diagnose_tillaeg_2 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt.
Dato_for_ydelse_2 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_3 (Type af ydelse 3) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_3 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_3 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_4 (Type af ydelse 4) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_4 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_4 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_5 (Type af ydelse 5) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_5 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_5 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_6 (Type af ydelse 6) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_6 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_6 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_7 (Type af ydelse 7) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_7 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_7 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_8 (Type af ydelse 8) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_8 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_8 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_9 (Type af ydelse 9) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_9 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_9 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_10 (Type af ydelse 10) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_10 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_10 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_11 (Type af ydelse 11) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_11 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_11 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd
Type_af_ydelse_12 (Type af ydelse 12) De følgende felter er alle af samme indhold, hver specificeret således: Type af ydelse 1,2,3 etc
Diagnose_tillaeg_12 (Diagnose-tillæg evt.) Diagnose-tillæg evt. som kun sjældent er udfyldt
Dato_for_ydelse_12 (Dato for ydelse) som er begivenhedens dato i formatet ååmmdd