Filtrér søgeresultater ?

Datatyper ?
3
24

Årstal ? (101 - 3112)
Fra
Til 

Skabt af ?
Antal søgeresultater 27

Forskningsdata
Aflevering 37725
Skabt af: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Undersøgelsens formål er at afdække forholdene på krisecentre.


Forskningsdata
Aflevering 38009
Skabt af: Lise Barlach, Kirstina Stenager.

Formålet med studiet er at indsamle statistik over personer, der henvender sig til kvindekrisecentre, samt krisecentrenes organisering.


Forskningsdata
Aflevering 38007
Skabt af: Lise Barlach, Kirstina Stenager.

Formålet med studiet er at indsamle statistik over personer, der henvender sig til kvindekrisecentre, samt krisecentrenes organisering.


Forskningsdata
Aflevering 38010
Skabt af: Lise Barlach, Kirstina Stenager.

Formålet med studiet er at indsamle statistik over personer, der henvender sig til kvindekrisecentre, samt krisecentrenes organisering.


Forskningsdata
Aflevering 37191
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Formålet med undersøgelsen er at belyse baggrunden for de kvinder, der ankommer på krisecentre i 2004.


Forskningsdata
Aflevering 38026
Skabt af: Lise Barlach.

Formålet med studiet er at indsamle viden om voldsudsatte kvinder på krisecenter og deres børn samt at dokumentere krisecentrenes indsats, organisering og udviklingen på området, samtidig med at give en øget indsigt i udvalgte problemstillinger.


Forskningsdata
Aflevering 37280
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet udfylder et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.


Forskningsdata
Aflevering 37281
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet udfylder et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.


Forskningsdata
Aflevering 37279
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet udfylder et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.


Forskningsdata
Aflevering 37277
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet har udfyldt et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.


Forskningsdata
Aflevering 37278
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet udfylder et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.


Forskningsdata
Aflevering 36715
Skabt af: Flemming Balvig, Britta Kyvsgaard.

I oktober 1993 udsendte regeringen en handlingplan vedrørende bekæmpelse af vold. Det indgik som en del af denne handlingsplan at tage initiativer til en bedre voldsstatistik og en bedre kortlægning af volden i det hele taget.


Forskningsdata
Aflevering 38091
Skabt af: Flemming Balvig, Britta Kyvsgaard, Anne-Julie Boesen Pedersen.

Formålet er at supplere kriminalitetsstatistikkerne og kortlægge personrettet kriminalitet, for bedre at kunne vurdere kriminalitetens årsager og omfang.


Forskningsdata
Aflevering 37624
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen på kvindekrisecentre.


Forskningsdata
Aflevering 37510
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Formålet med LOKK''s årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen for de kvinder og børn, der bor på krisecenter. ''LOKK voksenstatistik 2007, Kvinder på krisecenter'', er en fortsættelse af det statistiske arbejde om voldsramte kvinder, der for de voksne kvinder er indsamlet siden 1999. Siden 2004 er der desuden indsamlet statistik om børnene på krisecenter (se LOKK''s børnestatistikker).


Forskningsdata
Aflevering 37255
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Forskningsdata
Aflevering 36673
Skabt af: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Forskningsdata
Aflevering 37391
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Forskningsdata
Aflevering 37853
Skabt af: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Projektets formål er at opstille en samlet oversigt over den sociale børne- og unge indsats i Grønland, herunder såvel aktiviteter styret af selvstyret, aktiviteter i de fire kommuner, som aktiviteter styret af NGO organisationer eller større private foreninger / organisationer.


Forskningsdata
Aflevering 37623
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen på kvindekrisecentre.


Forskningsdata
Aflevering 37625
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen på kvindekrisecentre.


Forskningsdata
Aflevering 37511
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

It-system med dok.
Aflevering 21067
Skabt af: Center for Handicap og Psykiatri, Hvidovre Kommune.

Sensum InCorp: Systemet har været anvendt til journalisering og udarbejdelse af VUM- udredning, udarbejdelse af indsatsmål, sociale handleplaner jf. §§ 85, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109 og 110


Forskningsdata
Aflevering 37256
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Forskningsdata
Aflevering 37626
Skabt af: LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen på kvindekrisecentre.


Uoplyst
Aflevering 20843
Skabt af: Odder Kommune.

Administration og dokumentation af Det specialiserede socialområde = Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV)


ESDH-system
Aflevering 19411
Skabt af: Midtdjurs Kommune, Rønde Kommune, Ebeltoft Kommune, Rosenholm Kommune, Syddjurs Kommune.

Kommunens generelle elektroniske sags og dokumenthåndteringssystem til brug for sagsbehandling