Tabel

HELDOEGN


Beskrivelse ?

Heldøgnspatienter

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
RECNUM Primærnøgle, unikt id for hver record
SGH Sygehuskode ifølge sygehusklassifikation for pågældende år
AFD Afdelingskode ifølge sygehusklassifikation for pågældende år
PATTYPE Patienttype
CPRNR CPR-nummer
INDLAEGDTO indlæggelsesdato
INDLAEGTIME Indlæggelsestime på 24 timers uret
KOM Kommunekode ifølge sygehusklassifikation for pågældende år
HENDTO Henvisningsdato
UDM udskrivningsmåde
INDM Registrering af indlæggelsesform
KONTAARS kontaktårsag
UDDTO dato for udskrivningen af patienten
HENM Angivelse af henvisningsform
EAKT ulykkesaktivitet
ESTED ulykkessted
EMEK ulykkesmekanisme
ETRAF angivelse af hvovist der er tale om et trafikuheld