Søgning » landspatientregistret
Aflevering 10046
Register

landspatientregistret (1991)


Skabt af ?
Formål ?

a) Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik b) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
  • diagnoseklassifikation for pågældende periode
  • fællesindhold for sundhedsstyrelsens registre, pågældende årgang
  • gyldig operationsklassifikation for årgangen
  • dansk sygehusklassifikation, pågældende årgang
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1991 til 01-01-1991.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen