Søgning » Lægemiddelstatistikregister
Serie 3583944
Lægemiddelstatistikregister

Fra samme serie

Lægemiddelstatistikregisteret

(2009 - 2019)

Lægemiddelstatistikregister

(2004 - 2008)

Lægemiddelstatistikregister

(1994 - 2003)
Bemærkning

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Sundhedsdatastyrelsen bruger oplysningerne i registeret til at lave statistikker og analyser over forbruget af medicin. Oplysningerne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være beslutninger om revurdering af medicintilskud og opfølgning på tilskudsændringer, folketingsspørgsmål, budgetforhandlinger og vurdering af om retningslinjerne for brug af lægemidler bliver fulgt.

Aflevering 11009
Register

Lægemiddelstatistikregister (1994-2003)


Skabt af ?
Formål ?

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Sundhedsdatastyrelsen bruger oplysningerne i registeret til at lave statistikker og analyser over forbruget af medicin. Oplysningerne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være beslutninger om revurdering af medicintilskud og opfølgning på tilskudsændringer, folketingsspørgsmål, budgetforhandlinger og vurdering af om retningslinjerne for brug af lægemidler bliver fulgt.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
 • BESKRIVELSE AF LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET
 • OVERSIGT OVER OPLYSNINGER SOM APOTEKERNE SKAL INDBERETTE TIL LÆGEMIDDELSTYRELSEN
 • BESKRIVELSE AF LÆGEMIDDELFORMERNE, SAMT SALGSOPLYSNINGER
 • OVERSIGT OVER KOMMUNEKODER OG TILHØRENDE KOMMUNER
 • HOVED-APOTEKERNES ADRESSER
 • LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1010 AF 14. DECEMBER 1993
 • LOVBEKENDTGØRELSE NR. 877 AF 20. NOVEMBER 1995
 • LOVBEKENDTGØRELSE NR. 158 AF 19. FEBRUAR 1997
 • LOVBEKENDTGØRELSE NR. 605 AF 20. 10. JULI 1997
 • LOVBEKENDTGØRELSE NR. 72 AF 27. JANUAR 2001
 • LOVBEKENDTGØRELSE NR. 833 AF 20. SEPTEMBER 2001
 • Aflevringsbestemmelse for Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister.
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1994 til 31-12-2003.

ID-oplysninger i data ?
 • Ingen