Søgning » Lægemiddelstatistikregisteret
Serie 3583944
Lægemiddelstatistikregister

Fra samme serie

Lægemiddelstatistikregisteret

(2009 - 2019)

Lægemiddelstatistikregister

(2004 - 2008)

Lægemiddelstatistikregister

(1994 - 2003)
Bemærkning

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Sundhedsdatastyrelsen bruger oplysningerne i registeret til at lave statistikker og analyser over forbruget af medicin. Oplysningerne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være beslutninger om revurdering af medicintilskud og opfølgning på tilskudsændringer, folketingsspørgsmål, budgetforhandlinger og vurdering af om retningslinjerne for brug af lægemidler bliver fulgt.

Aflevering 20070
Register

Lægemiddelstatistikregisteret (2009-2019)

Alias: LSR , Lægemiddeladministrationsregisteret (LAR)


Skabt af ?
Formål ?

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Sundhedsdatastyrelsen bruger oplysningerne i registeret til at lave statistikker og analyser over forbruget af medicin. Oplysningerne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være beslutninger om revurdering af medicintilskud og opfølgning på tilskudsændringer, folketingsspørgsmål, budgetforhandlinger og vurdering af om retningslinjerne for brug af lægemidler bliver fulgt.

Indhold ?

Oplysningerne i Lægemiddelstatistikregisteret bliver indberettet fra landets apoteker, sygehusapoteker, Statens Serum Institut og Danmarks Fødevareforskning hver måned. Ved receptsalg registreres ca. 30 forskellige oplysninger om den enkelte ekspedition. Af de vigtigste kan nævnes: medicinbrugerens cpr nummer · receptudstederens ydernummer · oplysninger om den enkelte lægemiddelpakning · ekspeditionstidspunkt · udleveringssted · lægens valg med hensyn til substitution · pris · tilskud · refusionsordninger Sygehusene registrerer deres forbrug af medicin på afdelingskoden og ikke på patientens CPR-nummer. Det er derfor ikke muligt at følge den enkelte patients lægemiddelforbrug under indlæggelse på et hospital.

Dokumentation ?
 • Afleveringsbestemmelse
 • Beskrivelse af Lægemiddelstatistikregisteret
 • Bekendtgørelse nr. 268 om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v. af 21/03/2007
 • Bekendtgørelse nr. 816 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik af 28/08/2009
 • Bekendtgørelse nr. 193 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik af 14/02/2011
 • Bekendtgørelse nr. 43 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik af 18/01/2012
 • Bek nr. 1253 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister af 18/10/2016
 • Vejledning nr. 10050 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister 18/10/2016
 • Bek nr. 1540 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik 12/12/2016
 • Bekendtgørelse nr. 1753 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik af 26/12/2017
 • Vejledning nr. 9594 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister af 29/06/2017
 • Bekendtgørelse nr. 527 om ændring af bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister af 24/05/2018
 • Vejledning nr. 9364 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister af 24/05/2018
 • Bekendtgørelse nr. 1616 om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister af 18/12/2018
 • Bekendtgørelse nr. 1772 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik af 20/12/2018
 • Bekendtgørelse nr. 662 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik af 27/06/2019
 • Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler
 • Relationen mellem Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelregister (KAT) til Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
 • Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregister
 • Tabel- og feltbeskrivelse af arkiveringsversionen
 • ER-diagram af arkiveringsversionen
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2009 til 30-06-2019.

ID-oplysninger i data ?
 • Regionnummer
 • CPR-nummer
 • Kommunenummer