Tabel

ADMIN


Beskrivelse ?

Administrative oplysninger

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
RECNUM Primærnøgle, unikt id for hver record
SGHAFD Sygehusafdeling
PATTYPE Patienttype
UDM Udskrivningsmåde
CPRNR CPR-nummer
INDDTO Indlæggelsesdato
INDTIME Indlæggelsestime
HENDTO Henvisningsdato
INDM Indlæggelsesmåde
HENM Henvisningsmåde
UDDTO Dato for udskrivningen af patienten
EAKT Ulykkesaktivitet
ESTED Ulykkessted
EMEK Ulykkesmekanisme
ETRAF Ulykkestransportform
KONTAARS Kontaktårsag
BOPKOM Kommunekode
UDTIME Udskrivningstime
SGHAMT Sygehusamt
BEHDAGE Behandlingdage
SENGDAGE Sengedage
SPEC Speciale
BLOK Specialeindeling
INDMINUT Indskrivningsminut
ALDER Patientens alder på indlæggelsesdatoen
SEX Personens køn
BOPAMT Bopælsamt
EPART Ulykke, Transportform, tilskadekomne
EMODPART Ulykke, Transportform, modpart