Søgning » Landspatientregisteret
Aflevering 11715
Register

Landspatientregisteret (1996)


Skabt af ?
Formål ?

a) Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik b) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
 • Statens arkivers afleveringsbestemmelse
 • Dokumentationsskema
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter
 • Klassifikation af sygdomme ICD-8 (1987-1993)
 • Registerdeklaration
 • Lov nr. 687 af 16.august 1995 om sygehusvæsenet
 • Registerforskrift for Landspatientregisteret (Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 23. december 1994)
 • Regnearket "dokumentation af LPR"
 • Bekendtgørelse nr. 774 af 19.september 1995 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse/klinikker
 • Dispensation/forklaring på ikke unikke PN nøgler i tabel SKSKLASS
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1996 til 31-12-1996.

ID-oplysninger i data ?
 • Ingen