Tabel

SGHKLASS


Beskrivelse ?

Sygehus-Afdelingsklassifikationen

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
HOVEDGRP Hovedgruppe
SKSKODE Sygehusafdelings-kode
FRADATO Dato hvor koden er taget i brug
TILDATO Slutdato for koden
KODETEKST Sygehusafdeling
HOVEDSPEC Hovedspeciale
SPECIALE2 Speciale 2
SPECIALE3 Speciale 3
SPECIALE4 Speciale 4