Søgning » Lægebesøgsstatistik
Serie 3567429
Lægebesøgsstatistik

Fra samme serie

Lægebesøgsstatistik

(2018 - 2018)

Lægebesøgsstatistik

(2017 - 2017)

Sygesikringsstatistikken

(2016 - 2016)

Sygesikringsstatistikken

(2015 - 2015)

Sygesikringsstatistikken

(2014 - 2014)

Sygesikringsstatistikken

(2013 - 2013)

Sygesikringsstatistikken

(2012 - 2012)

Sygesikringsstatistikken

(2011 - 2011)

Sygesikringsstatistikken

(2010 - 2010)

Sygesikringsstatistikken

(2009 - 2009)

Sygesikringsstatistikken

(2008 - 2008)

Sygesikringsstatistikken

(2007 - 2007)

Sygesikringsstatistikken

(2006 - 2006)

Sygesikringsstatistikken

(2005 - 2005)

Sygesikringsstatistikregister

(1997 - 1997)

Sygesikringsstatistikregister

(1996 - 1996)

Sygesikringsstatistikregister

(1995 - 1995)

Sygesikringsstatistikregister

(1994 - 1994)

Sygesikringsstatistikregister

(1993 - 1993)

Sygesikringsstatistikregister

(1992 - 1992)

Sygesikringsstatistikregister

(2002 - 2002)

Sygesikringsstatistikregister

(2003 - 2003)

Sygesikringsstatistikregister

(2001 - 2001)

Sygesikringsstatistikregister

(2000 - 2000)

Sygesikringsstatistikregister

(1999 - 1999)

Sygesikringsstatistikregister

(1998 - 1998)

Sygesikringsstatistikregister

(1990 - 1990)

Sygesikringsstatistikregister

(1989 - 1989)

Sygesikringsstatistikregister

(1988 - 1988)

Sygesikringsstatistikregister

(1991 - 1991)

Sygesikringsstatistikregister

(1987 - 1987)
Aflevering 20939
Register

Lægebesøgsstatistik (2018)

Alias: SSR


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med systemet er at danne grundlag for Danmarks Statistiks løbende statistik over lægebesøg mv., hvor oplysninger om aktiviteten i praksissektoren kobles med baggrundsoplysninger om sociale forhold. Statistikken har en bred anvendelse.

Indhold ?

Statistikken omfatter alene praksissektoren dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger o.l. Statistikken omfatter ikke skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser. Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale system til afregning af det offentliges tilskud til læger mv. Alle udgiftstal vedrører kun regionernes udgifter til praksissektoren og ikke medicintilskud eller patienternes eventuelle egenbetaling. Tandpleje til børn under 18 år og den såkaldte omsorgstandpleje finansieres af kommunerne og indgår ikke.

Dokumentation ?
  • Rigsarkivets afleveringsbestemmelse
  • Statistikdokumentation
  • Udskrift af TIMES4
  • Notat om lånevariabler fra andre statistikker
  • Testrapport
Emneord ?
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2018 til 31-12-2018.

ID-oplysninger i data ?
  • CPR-nummer
  • Kommunenummer