Søgning » Sensum
Aflevering 21067
It-system med dok.

Sensum (2013-2019)

Alias: InCorp


Skabt af ?
Formål ?

Sensum InCorp: Systemet har været anvendt til journalisering og udarbejdelse af VUM- udredning, udarbejdelse af indsatsmål, sociale handleplaner jf. §§ 85, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109 og 110

Indhold ?

SENSUM er et fagsystem til brug for sagsbehandling til ydelser efter servicelovens paragraffer.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?
 • Afleveringsbestemmelse
 • Organisationsdiagram 2014
 • Organisationsdiagram 2016
 • Organisationsdiagram 2017
 • Organisationsdiagram 2019
 • Kvalitetsstandarder. Det specialiserede voksenområde Center for Handicap og Psykiatri
 • Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne. Lov om Social Service § 85.
 • Kvalitetsstandard Botilbud § 107. Midlertidige botilbud
 • Kvalitetsstandard Botilbud § 108. Længerevarende botilbud
 • Kvalitetsstandard Botilbud § 109. Krisecentre
 • Kvalitetsstandard Botilbud § 110. Forsorgshjem/herberg
 • Kvalitetsstandard Rusmiddelbehandling - 2016
 • Samlet guide til Sensum
 • Vejledning – inCorp System - Sag
 • Vejledning til Incorp
 • Hvidovre Kommune – specifikke inCorp retningslinjer
 • Notat om bostedet og bostedets faktiske anvendelse af systemet – Voksenrådgivningen
 • Snitflader
 • Tabel- og feltbeskrivelse af driftsversionen
 • ER-diagram over driftsversionen
 • Moduloversigt – alle moduler
 • Moduloversigt – benyttet i kommunen
 • Model over moduler i Bosted og InCorp
 • Tabel- og feltbeskrivelse for arkiveringsversionen
 • ER-diagram for arkiveringsversionen
 • Notat med SQL-sætninger over Handleplaner
 • Tabelrelationer i arkiveringsversionen
 • Notat med tekniske bemærkninger vedr. arkiveringsversionen
Dækker perioden ?

Fra 01-07-2013 til 14-11-2019.

ID-oplysninger i data ?
 • CPR-nummer
Andre oplysninger ?
 • Indeholder digitale dokumenter