Søgning » Den danske værdiundersøgelse, 2008
Aflevering 21166
Forskningsdata

Den danske værdiundersøgelse, 2008 (2008)

Alias: The Danish Value Survey, 2008


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

''Den danske værdiundersøgelse, 2008'' er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981. Der er tale om næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande. Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande i Europa. Dette er den fjerde bølge af interviews. Den første gennemførtes i 26 lande, herunder Danmark, i begyndelsen af 1980''erne (DDA-0829), den anden i ca. 40 lande i 1990 (DDA-1523), og den tredie i 1999 (DDA-5837). Dette betyder, at der er tale om et enestående og overordentligt omfattende datamateriale, fordi der kommer til at foreligge umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter. Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til: - religion - arbejde - politik - familie - overordnet moral. Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster. Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål: 1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner. 2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande.

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-04-2008 til 30-09-2008.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen