Tabel

u21432


Beskrivelse ?

Datafil

Størrelse (Antal rækker) ?

1507

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
V1 DDA studienummer
V2 DDA løbenummer
V3 SFIs undersøgelsesnummer
V4 Skematype
V5 SFIs respondentnummer
V6 Interviewernummer
V7 Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. a. Arbejde - Hvor vigtigt er det?
V8 Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. b. Familie - Hvor vigtigt er det?
V9 Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. c. Venner og bekendte - Hvor vigtigt er det?
V10 Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. d. Fritid - Hvor vigtigt er det?
V11 Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. e. Politik - Hvor vigtigt er det?
V12 Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. f. Religion - Hvor vigtigt er det?
V13 Spm. 2: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
V14 Spm. 3: Alt taget i betragtning - Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
V15 Spm. 4 Mener De, at Deres nuværende helbred alt i alt er
V16 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Tilhører: a. Ingen
V17 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige
V18 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: c. Religiøse eller kirkelige organisationer (incl. folkekirken)
V19 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter
V20 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: e. Fagforeninger
V21 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: f. Politiske partier eller partipolitiske grupper
V22 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme
V23 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: h. Udviklingen i den tredje verden eller menneskerettighederne
V24 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse
V25 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: j. Faglige foreninger
V26 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: k. Ungdomsarbejde (f.eks, spejdere, ungdomsklubber el. lign.)
V27 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: l. Sport, fritidsaktiviteter
V28 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: m. Kvindegrupper
V29 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: n. Fredsbevægelser
V30 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: o. Frivillige foreninger for sundhed
V31 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: p. Andre grupper
V32 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige
V33 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: c. Religiøse eller kirkelige organisationer (incl. folkekirken)
V34 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter
V35 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: e. Fagforeninger
V36 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: f. Politiske partier eller partipolitiske grupper
V37 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme
V38 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: h. Udviklingen i den tredie verden eller menneskerettighederne
V39 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse
V40 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: j. Faglige foreninger
V41 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: k. Ungdomsarbejde (f.eks. spejdere, ungdomsklubber el. lign.)
V42 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: l. Sport, fritidsaktiviteter
V43 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: m. Kvindegrupper
V44 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: n. Fredsbevægelser
V45 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: o. Frivillige foreninger for sundhed
V46 Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: p. Andre grupper
V47 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? a. Personer med kriminel fortid
V48 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? b. Personer af anden race
V49 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? c. Personer fra den yderste venstrefløj
V50 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? d. Drankere
V51 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? e. Personer fra den yderste højrefløj
V52 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? f. Børnerige familier
V53 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? g. Nervøse/neurotiske personer
V54 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? h. Muslimer
V55 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? i. Indvandrere/fremmedarbejdere
V56 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? j. Personer, der har AIDS
V57 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? k. Narkomaner
V58 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? l. Homoseksuelle
V59 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? m. Jøder
V60 Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? n. Sigøjnere
V61 Spm. 7: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
V62 Spm. 8: Tror De, at folk i almindelighed ville prøve at udnytte Dem, hvis de fik lejlighed til det, eller ville de behandle Dem ordentligt? Brug venligst kortet
V63 Spm. 9: Mener De, at folk for det meste prøver at være hjælpsomme, eller at de tænker mest på sig selv? Brug venligst kortet
V64 Spm. 10: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder over ordentlig megen indflydelse?
V65 Spm. 11: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
V66 Spm. 12: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) Vigtigst:
V67 Spm. 12: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) Næstvigtigst:
V68 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? a. God løn
V69 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? b. Behagelige mennesker at samarbejde med
V70 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? c. Ikke for meget arbejdspres
V71 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? d. Tryghed i ansættelsen
V72 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? e. Bekvem arbejdstid
V73 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? f. Mulighed for at tage initiativer
V74 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? g. Et samfundsnyttigt job
V75 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? h. Gode ferier
V76 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? i. Et job, hvor man kan møde mennesker
V77 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? j. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
V78 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? k. Et ansvarsfuldt job
V79 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? l. Et interessant job
V80 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? m. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
V81 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? n. Mulighed for at lære nye færdigheder
V82 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? o. Et familievenligt job
V83 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? p. Medindflydelse på vigtige beslutninger
V84 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? q. At medarbejderne bliver behandlet lige
V85 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? r. Gode muligheder for avancement
V86 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? s. Et velanset job
V87 Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? Ingen af disse
V88 Spm. 15: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget (incl. selvstændige)?
V89 Spm. 16: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
V90 Spm. 17: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
V91 Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner. Hvor enig er De i det?
V92 Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem. Hvor enig er De i det?
V93 Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Man bliver doven af ikke at arbejde. Hvor enig er De i det?
V94 Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde. Hvor enig er De i det?
V95 Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid. Hvor enig er De i det?
V96 Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst. Hvor enig er De i det?
V97 Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) a. At møde nogle flinke mennesker. Hvor vigtigt er det?
V98 Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) b. At slappe af. Hvor vigtigt er det?
V99 Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) c. At gøre som det passer mig. Hvor vigtigt er det?
V100 Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) d. At lære noget nyt. Hvor vigtigt er det?
V101 Spm. 20: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
V102 Spm. 21: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere. Er De enig eller uenig i det?
V103 Spm. 21: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder. Er De enig eller uenig i det?
V104 Spm. 22: Herefter kommer spørgsmål, der handler om meningen og formålet med livet. Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? (Vis kort 12) A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der findes helt klare retningslinier for hvad der er godt og ondt, men af og til kan særlige omstændigheder retfærdiggøre at man bryder med retningslinierne. C. Der vil aldrig kunne opstilles helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt det kommer helt an på omstændighederne
V105 Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
V106 Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? 23.a. Hvilket?
V107 Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? 23. Hvilket? Andet, skriv hvilken:
V108 Spm. 23.b: Har De nogensinde været medlem af et andet trossamfund?
V109 Spm. 24: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund?
V110 Spm. 24: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? 24.a. Hvilket?
V111 Spm. 24: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? 24.a. Hvilket? Andet, skriv hvilket:
V112 Spm. 25: Hvor ofte går De i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb.
V113 Spm. 26: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb.
V114 Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: a. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med fødsel?
V115 Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: b. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med ægteskab?
V116 Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: c. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med døden?
V117 Spm. 28: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
V118 Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
V119 Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). b. Familieproblemer?
V120 Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). c. Menneskets åndelige behov?
V121 Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag?
V122 Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: a. Tror De på gud?
V123 Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: b. Tror De på et liv efter døden?
V124 Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: c. Tror De på helvede?
V125 Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: d. Tror De på paradiset?
V126 Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: e. Tror De på synden?
V127 Spm. 31: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme?
V128 Spm. 32: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro? (Vis kort 13)
V129 Spm. 33: Hvor godt passer det følgende udsagn på Dem? Jeg har min egen måde at være i forbindelse med det guddommelige på uden at gå i kirke eller til gudstjeneste. I hvor høj grad passer det på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder at det slet ikke passer, mens 5 betyder, at det passer i høj grad.
V130 Spm. 34: Uanset om De opfatter Dem selv som et religiøst menneske eller ej: Hvor spiritual vil De sige, at De er. Dvs. hvor interesseret er De i det åndelige eller det overnaturlige?
V131 Spm. 35: Her er nogle udsagn, som man somme tider hører. Hvilket er De mest enig i? (Vis kort 15)
V132 Spm. 36: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
V133 Spm. 37 Finder De trøst og styrke i religionen?
V134 Spm. 38: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
V135 Spm. 39: Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester?
V136 Spm. 40: Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert.
V137 Spm. 41: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Intv: Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trosamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) a. Politikere, der ikke tror på Gud, er ikke egnede til offentlige hverv. Hvor enig er De i det?
V138 Spm. 41: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Intv: Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trosamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringens beslutninger. Hvor enig er De i det?
V139 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. a. Troskab. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V140 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. b. En tilstrækkelig stor indkomst. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V141 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. c. At man er fra samme sociale lag. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V142 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. d. At man er af samme religiøse overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V143 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. e. Gode boligforhold. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V144 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. f. At man er af samme politiske overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V145 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. g. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V146 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. h. Et godt seksuelt samliv. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V147 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. i. At dele hjemlige pligter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V148 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. j. At der er børn. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V149 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. k. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V150 Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. l. At have tid til egne venner og personlige hobbyer/ aktiviteter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
V151 Spm. 43: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
V152 Spm. 44: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
V153 Spm. 45: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
V154 Spm. 46: Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold?
V155 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn. Hvor enig er De i det?
V156 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig. Hvor enig er De i det?
V157 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn. Hvor enig er De i det?
V158 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er i orden, at to mennesker lever sammen uden at være gift. Hvor enig er De i det?
V159 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Det er en samfundspligt at få børn. Hvor enig er De i det?
V160 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Folk må selv bestemme om de vil have børn eller ej. Hvor enig er De i det?
V161 Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? g. Når forældre er alvorligt syge eller svage, er det hovedsageligt de voksne børns pligt at passe dem. Hvor enig er De i det?
V162 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? a. En udearbejdende mor kan have lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende. Hvor enig er De i det?
V163 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder Hvor enig er De i det?
V164 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? c. Det er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme. Hvor enig er De i det?
V165 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge. Hvor enig er De i det?
V166 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig. Hvor enig er De i det?
V167 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst. Hvor enig er De i det?
V168 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er. Hvor enig er De i det?
V169 Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? h. Mænd bør tage lige så meget ansvar for hjem og børn som kvinder. Hvor enig er De i det?
V170 Spm. 49 Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? (Vis kort 18) A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger.
V171 Spm. 50: Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
V172 Spm. 51: Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres mening om voksne børns ansvar over for deres forældre, når disse har brug for varig pasning?
V173 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. a. Gode manerer
V174 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. b. Selvstændighed
V175 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. c. Hårdt arbejde
V176 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. d. Ansvarsfølelse
V177 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. e. Fantasi
V178 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. f. Tolerance og respekt over for andre
V179 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. g. Sparsommelighed
V180 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. h. Beslutsomhed/udholdenhed
V181 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. i. Opdragelse i den kristne tro
V182 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. j. Tænker på andre
V183 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. k. Lydighed
V184 Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. l. Ingen af de nævnte
V185 Spm. 53: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? a. Hvis kvinden ikke er gift?
V186 Spm. 53: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?
V187 Spm. 54: Nu kommer der nogle spørgsmål om politik og sociale forhold. Hvor interesseret er De i politik?
V188 Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? a. Underskriftindsamling
V189 Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? b. Boykot
V190 Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? c. Lovlige demonstrationer
V191 Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? d. Overenskomststridige strejker
V192 Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? e. Besættelse af bygninger eller fabrikker
V193 Spm. 56: Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 23) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
V194 Spm. 57: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere Dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret
V195 Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? A:
V196 Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? B:
V197 Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? C:
V198 Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? D:
V199 Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? E:
V200 Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? F:
V201 Spm. 59: Kortet viser tre grundholdninger til det samfund, vi lever i. Vælg den, der bedst beskriver Deres egen holdning.
V202 Spm. 60: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Første valg:
V203 Spm. 60: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Spm. 61: Og hvad er næstvigtigst? Andet valg:
V204 Spm. 62.a: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. a. At der i fremtiden lægges mindre vægt på penge og materielle goder. Hvor godt er det?
V205 Spm. 62.a: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. b. At der i fremtiden vises mere respekt for autoriteter. Hvor godt er det?
V206 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) a. Den danske folkekirke
V207 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) b. Forsvaret
V208 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) c. Skolevæsenet
V209 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) d. Dagspressen
V210 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) e. Fagforeninger
V211 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) f. Politiet
V212 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) g. Folketinget
V213 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) h. Det offentlige
V214 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) i. Det sociale sikringssystem
V215 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) j. EU
V216 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) k. Nato
V217 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) l. FN
V218 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) m. Sundhedssystemet
V219 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) n. Retsvæsenet
V220 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) o. Store virksomheder
V221 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) p. Miljø-organisationer
V222 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) q. De politiske partier
V223 Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) r. Regeringen
V224 Spm. 64: Er De alt i alt meget tilfreds, temmelig tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde hvorpå demokratiet udvikler sig i Danmark?
V225 Spm. 65: Folk har forskellige opfattelser af hvilken regering et land bør have. Hvordan synes De tingene fungerer under den nuværende regering. 1 betyder meget dårligt, 10 betyder meget godt?
V226 Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg. Hvor godt synes De om det?
V227 Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter hvad de mener er bedst for landet. Hvor godt synes De om det?
V228 Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? c. At militæret styrer landet. Hvor godt synes De om det?
V229 Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? d. At man har et demokratisk politisk system. Hvor godt synes De om det?
V230 Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? a. Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer. Hvor enig er De i det?
V231 Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? b. I et demokrati fungerer det økonomiske system dårligt. Hvor enig er De i det?
V232 Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? c. Demokratier er ubeslutsomme og der er for meget ævl og kævl. Hvor enig er De i det?
V233 Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? d. Demokratier er ikke gode til at opretholde lov og orden. Hvor enig er De i det?
V234 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) a. At modtage sociale ydelser, man ikke har krav på. I hvor høj grad billiger De det?
V235 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) b. At snyde i skat såfremt man har muligheden
V236 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) c. At tage og køre en bil, der tilhører en anden
V237 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) d. Indtagelse af marihuana eller hash
V238 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) e. At lyve til egen fordel
V239 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) f. Gifte mænd og kvinder, der har et forhold uden for ægteskabet?
V240 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) g. At modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde?
V241 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) h. Homoseksualitet?
V242 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) i. Abort
V243 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) j. Skilsmisse
V244 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) k. Aktiv dødshjælp
V245 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) l. Selvmord?
V246 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) m. Sort arbejde?
V247 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) n. Tilfældige seksuelle forhold
V248 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) o. At undlade at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog
V249 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) p. Prostitution
V250 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) q. Videnskabelige forsøg på menneskefostre (embryoer)
V251 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) r. Genetisk manipulation af fødevarer?
V252 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) s. Kunstig befrugtning (reagensglasbefrugtning)
V253 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) t. Dødsstraf
V254 Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) u. Køre bil i spirituspåvirket tilstand
V255 Spm. 69: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Første valg:
V256 Spm. 69: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Spm. 70: Og hvilken dernæst? Andet valg:
V257 Spm. 71: Er De dansk statsborger?
V258 Spm 72: Hvor stolt er De over at være dansker?
V259 Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) A. At miste velfærdsgoder. Hvor bange er De for det?
V260 Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) B. At miste dansk identitet og kultur. Hvor bange er De for det?
V261 Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) C. At vores land skal betale mere og mere til EU. Hvor bange er De for det?
V262 Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) D. At Danmark mister indflydelse i verden. Hvor bange er De for det?
V263 Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) E. At Danmark mister arbejdspladser. Hvor bange er De for det?
V264 Spm. 74: Nogle siger, at udvidelsen af EU skal fortsætte, mens andre siger, den er gået for vidt. Hvilket tal på kortet passer bedst til Deres holdning? 1 betyder udvidelsen skal fortsætte og 10 betyder, at udvidelsen er gået for vidt.
V265 Spm. 75: Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville De da stemme?
V266 Spm. 75.a: Hvilket parti ville De stemme på?
V267 Spm. 75.b: Hvilket parti føler De Dem mest knyttet til?
V268 Spm. 76: De næste spørgsmål drejer sig om folk fra udviklingslandene, der kommer hertil for at arbejde. Hvad mener De, at regeringen skal gøre?
V269 Spm. 77: Terrorisme er efterhånden hverdagskost. I princippet er de fleste imod terrorisme, men der kan dog godt være delte meninger. Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? A) I særlige tilfælde kan terrorisme være berettiget B) Uanset motivet bør terrorisme ikke tages i anvendelse
V270 Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) A:
V271 Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) B:
V272 Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) C:
V273 Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) D:
V274 Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) E:
V275 Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) F:
V276 Spm. 79: Hvor enig eller uenig De er i hvert af de følgende udsagn om indvandrere her i landet: a. Der er så mange indvandrere i Danmark, at jeg sommetider føler mig som en fremmed. Hvor enig er De i det?
V277 Spm. 79: Hvor enig eller uenig De er i hvert af de følgende udsagn om indvandrere her i landet: b. Der er for mange indvandrere i Danmark i dag Hvor enig er De i det?
V278 Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? a. At være født i Danmark. Hvor vigtig er det for at være rigtig dansk?
V279 Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? b. At respektere danske politiske institutioner og love. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
V280 Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? c. At have dansk familiebaggrund. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
V281 Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? d. At kunne tale dansk. Hvor vigtig er det for at være rigtig dansk?
V282 Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? e. At have levet det meste af sit liv i Danmark. Hvor vigtig er det for at være rigtig dansk?
V283 Spm. 81: Hvor ofte følger De med i politik, enten via tv, radio eller ved at læse avis?
V284 Spm. 82: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? Tilføj uoplyst a. Sidder nogen inde med oplysninger, som kan medvirke til at retfærdigheden sker fyldest, bør man i almindelighed videregive dem til myndighederne. Hvor enig er De i det?
V285 Spm. 82: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? Tilføj uoplyst b. Folk skal passe sig selv, og ikke blande sig for meget i hvad andre siger og gør. Hvor enig er De i det?
V286 Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? a. I hvor høj grad føler De, at Deres nærmeste families levevilkår kommer Dem ved?
V287 Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? b. I hvor høj grad føler De, at folk i nabolagets levevilkår kommer Dem ved?
V288 Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? c. I hvor høj grad føler De, at levevilkårene for folk i det område De bor i kommer Dem ved?
V289 Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? d. I hvor høj grad føler De, at Deres landsmænds levevilkår kommer Dem ved?
V290 Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? e. I hvor høj grad føler De, at europæernes levevilkår kommer Dem ved?
V291 Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? f. I hvor høj grad føler De, at menneskehedens levevilkår kommer Dem ved?
V292 Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? a. I hvor høj grad føler De, at ældre menneskers levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
V293 Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? b. I hvor høj grad føler De, at arbejdsløses levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
V294 Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? c. I hvor høj grad føler De, at indvandreres levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
V295 Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? d. I hvor høj grad føler De, at syge og handicappedes levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
V296 Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? e. I hvor høj grad føler De, at børn i fattige familiers levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
V297 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet. Hvor enig er De i det?
V298 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. b. Vi nærmer os grænsen for, hvor mange mennesker der kan leve på jorden. Hvor enig er De i det?
V299 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. c. Når mennesket griber ind i naturen, får det ofte katastrofale konsekvenser. Hvor enig er De i det?
V300 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. d. Menneskets opfindsomhed vil sikre, at jorden stadig vil være til at leve på. Hvor enig er De i det?
V301 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. e. Naturens balance er stærk nok til at klare virkningerne af det moderne industrisamfund? Hvor enig er De i det?
V302 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. f. Mennesket er bestemt til at herske over resten af naturen. Hvor enig er De i det?
V303 Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. g. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil vi snart opleve en stor miljøkatastrofe. Hvor enig er De i det?
V304 Spm. 85 dk 1: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
V305 Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Jeg er i bund og grund et åndeligt menneske. Hvor enig er De i det?
V306 Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det guddommelige findes ikke et sted derude, men inde i hvert enkelt menneske. Hvor enig er De i det? Hvor enig er De i det?
V307 Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Mennesker kan blive raske gennem healing, krystalterapi eller andre metoder, som ikke er anerkendte af det etablerede sundhedsvæsen. Hvor enig er De i det?
V308 Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Kroppen er i bund og grund en maskine som kan repareres, lidt lige som en bil. Hvor enig er De i det?
V309 Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Der findes en åndelig kraft uden for det enkelte menneske. Hvor enig er De i det?
V310 Spm. 86: Nu kommer der en række spørgsmål om Dem selv og Deres familie. Er De:
V311 Spm. 87: Hvilket år er De født? Skriv årstal:
V312 Spm. 88: Er De dansk statsborger?
V313 Spm. 89: I hvilket land er De statsborger? Skriv:
V314 Spm. 89: I hvilket land er De statsborger? Landekode:
V315 Spm. 90: Er De født i Danmark?
V316 Spm. 91: I hvilket land er De født? Skriv:
V317 Spm. 91: I hvilket land er De født? Landekode:
V318 Spm. 92: Hvilket år kom De første gang til Danmark for at bo her? År:
V319 Spm. 93: Er Deres far født i Danmark?
V320 Spm. 94: I hvilket land er Deres far født? Skriv:
V321 Spm. 94: I hvilket land er Deres far født? Landekode:
V322 Spm. 95: Er Deres mor født i Danmark?
V323 Spm. 96: I hvilket land er Deres moder født? Skriv:
V324 Spm. 96: I hvilket land er Deres moder født? Landekode:
V325 Spm. 97: Hvad er Deres nuværende civilstand rent juridisk?
V326 Spm. 98: Boede De sammen med Deres partner før I blev gift (eller før I indgik registreret partnerskab)?
V327 Filter 1
V328 Spm. 99: Bor De sammen med en partner nu?
V329 Spm. 100: Lever De i et fast forhold? (Uden at bo sammen)
V330 Filter 2
V331 Spm. 101: Før Deres nuværende ægteskab eller registrerede partnerskab, var De så gift eller levede De sammen med en anden partner?
V332 Spm. 101.a: Har De tidligere levet sammen med en partner?
V333 Spm. 102: Var De gift (eller var De i et registreret partnerskab)?
V334 Spm. 103: Boede De sammen med denne partner før De blev gift (eller indgik registreret partnerskab)?
V335 Spm. 104: Hvorfor sluttede dette forhold?
V336 Spm. 105: Hvor mange børn har De?
V337 Spm. 106: Hvilket år blev Deres første barn født? Skriv årstal:
V338 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) A. Partner, mand eller kone
V339 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) A. Partner, mand eller kone Antal:
V340 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) B. Børn
V341 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) B. Børn Antal:
V342 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) C. Forældre
V343 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) C. Forældre Antal:
V344 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) D. Bedsteforældre
V345 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) D. Bedsteforældre Antal:
V346 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) E. Andre familiemedlemmer (brødre, søstre etc.)
V347 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) E. Andre familiemedlemmer (brødre, søstre etc.) Antal:
V348 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) F. Andre uden for familien
V349 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) F. Andre uden for familien Antal:
V350 Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) F. Andre uden for familien Antal:
V351 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) A. Har De oplevet at et af Deres børn døde
V352 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) A. Har De oplevet at et af Deres børn døde Alder:
V353 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) B. Har De oplevet at et af Deres børn blev skilt (eller gik fra partner)
V354 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) B. Har De oplevet at et af Deres børn blev skilt (eller gik fra partner) Alder:
V355 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) C. Har De oplevet at Deres forældre blev skilt (eller gik fra hinanden)
V356 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) C. Har De oplevet at Deres forældre blev skilt (eller gik fra hinanden) Alder:
V357 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) D. Har De oplevet at en eller anden slægtning blev skilt (eller gik fra partner)
V358 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) D. Har De oplevet at en eller anden slægtning blev skilt (eller gik fra partner) Alder:
V359 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres far døde
V360 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres far døde Alder:
V361 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres mor døde
V362 Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres mor døde Alder:
V363 Spm. 109: Hvor gammel var De, da De havde afsluttet Deres skoleuddannelse eller videregående uddannelse. (For respondenter der er under uddannelse spørges, hvilken alder respondenten vil have, når han/hun har afsluttet sin skoleuddannelse) Skriv alder:
V364 Spm. 110: Hvilken skoleuddannelse har De gennemført nu?
V365 Spm. 110.dk.1: Har De eller er De i gang med en erhvervsmæssig uddannelse?
V366 Spm. 110.dk.2: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført eller er De i gang med? Hvis flere erhvervsuddannelser, angives den mest kompetencegivende (normalt den længstvarende).
V367 Spm. 110.dk.2: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført eller er De i gang med? Anden uddannelse, hvilken:
V368 Spm. 111: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? (Hvis mere end ét job spørges til hovedjobbet)
V369 Spm. 111: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? Andet, hvilket:
V370 Spm. 111: I Deres seneste job (hvad enten det var på fuld tid eller deltid) var De da:
V371 Spm. 112: De følgende spørgsmål handler om Deres erhverv nu. Hvis De ikke er i erhverv nu, vil vi gerne høre om Deres seneste erhverv. Hvad er/var Deres stilling mere præcist? Skriv:
V372 Spm. 112.a: Hvilket slags arbejde laver/lavede De det meste af tiden i den stilling? Skriv:
V373 Filter 3.a:
V374 Spm. 113: Hvor mange underordnede har De nu, eller hvor mange underordnede havde De, da De arbejdede som selvstændig?
V375 Filter 3.b:
V376 Spm. 114: Har De i Deres nuværende arbejde som lønmodtager (eller hvis uden for arbejdsmarkedet: havde De i Deres sidste arbejde som lønmodtager) ansvar for at føre tilsyn med andre ansatte?
V377 Spm. 114.a: Hvor mange ansatte har/havde De ansvar for at føre tilsyn med?
V378 Spm. 114.dk.1: Hvor mange ansatte er/var der på Deres arbejdsplads incl. Dem selv? Skriv antal ansatte:
V379 Spm. 114.dk.2: Arbejder De /arbejdede De i den private eller offentlige sektor?
V380 Spm. 114.dk.2: Arbejder De /arbejdede De i den private eller offentlige sektor?
V381 Spm. 115: Er Deres ægtefælle eller partner født i Danmark?
V382 Spm. 115.a: I hvilket land er Deres partner født? Skriv:
V383 Spm. 115.a: I hvilket land er Deres partner født? Landekode:
V384 Spm. 116: Hvilken skoleuddannelse har Deres partner gennemført nu? (Det er ved afslutningen af den sidste skoleuddannelse, der kodes i spm. 116. HHX og HTX kodes 15).
V385 Spm. 116.dk.1: Hvilken erhvervsuddannelse har Deres partner gennemført eller er Deres partner i gang med? Hvis flere erhvervsuddannelser, angives den mest kompetencegivende (normalt den længstvarende)
V386 Spm. 116.dk.1: Hvilken erhvervsuddannelse har Deres partner gennemført eller er Deres partner i gang med? Anden uddannelse, hvilken:
V387 Spm. 117: Er Deres partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob?
V388 Spm. 117: Er Deres partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? Andet, hvilket:
V389 Spm. 117a: I Deres ægtefælles eller partners seneste job (hvad enten det var på fuld tid eller deltid) var han/hun da:
V390 Spm. 118: De næste spørgsmål handler om Deres partners nuværende erhverv hvis spm. 117 (V387) = 1 eller 2 eller 3. Hvis Deres partner ikke er i erhverv nu, vil vi gerne høre om det sidste erhverv, Deres partner havde Hvad er/var hans/hendes stilling mere præcist? Skriv:
V391 Spm. 118a: Hvilket slags arbejde laver/lavede Deres partner det meste af tiden i den stilling?
V392 Filter 4.a:
V393 Spm. 119: Hvor mange underordnede har/havde Deres partner? Skriv antal:
V394 Filter 4.b:
V395 Spm. 120: Har eller havde Deres partner ansvar for at føre tilsyn med andre ansatte?
V396 Spm. 120.a: Hvor mange ansatte havde han/hun at føre tilsyn med?
V397 Spm. 120.dk.1: Hvor mange ansatte er/var der på Deres partners arbejdsplads incl. Deres partner selv? Skriv antal ansatte:
V398 Spm. 120.dk.2: Arbejder/arbejdede Deres partner i den private eller offentlige sektor?
V399 Spm. 121: Har De selv været arbejdsløs i en sammenhængende periode af mere end 3 måneder inden for de sidste 5 år?
V400 Spm. 121: Har De selv været arbejdsløs i en sammenhængende periode af mere end 3 måneder inden for de sidste 5 år?
V401 Spm. 122: Har Deres partner været arbejdsløs i en sammenhængende periode af mere end 3 måneder inden for de sidste 5 år?
V402 Spm. 123: Har De selv været afhængig af kontanthjælp i mere end 3 måneder i løbet af de sidste 5 år?
V403 Spm. 123: Har De selv været afhængig af kontanthjælp i mere end 3 måneder i løbet af de sidste 5 år?
V404 Spm. 124: Har Deres partner været afhængig af kontanthjælp i mere end 3 måneder i løbet af de sidste 5 år?
V405 Spm. 125: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige nettoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst efter skat og andre fradrag? Skriv samlet nettoindkomst:
V406 Spm. 125.dk.1: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden skat og andre fradrag? Skriv samlet bruttoindkomst:
V407 Spm. 126: Hvorledes var Deres familieforhold, da De var 14 år gammel?
V408 Spm. 127.dk.1: Hvilken skoleuddannelse havde Deres mor gennemført da De var 14 år?
V409 Spm. 127.dk.2: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor da De var 14 år?
V410 Spm. 127.dk.2: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor da De var 14 år? Anden uddannelse, hvilken:
V411 Spm. 128.dk.1: Var Deres mor ansat som lønmodtager eller arbejdede hun som selvstændig, da De var 14 år?
V412 Spm. 129.dk.1: Hvad var hendes stilling mere præcist? Skriv:
V413 Spm. 129.dk.2: I den stilling, hvilken slags arbejde lavede Deres mor det meste af tiden? Skriv:
V414 Filter 5
V415 Spm. 130.dk.1: Hvor mange underordnede havde hun?
V416 Spm. 131.dk.1: Havde Deres mor ansvar for at føre tilsyn med andre ansatte?
V417 Spm. 131.dk.2: Hvor mange ansatte havde hun at føre tilsyn med?
V418 Spm. 131.dk.3: Hvilken skoleuddannelse havde Deres far gennemført da De var 14 år?
V419 Spm. 131.dk.4: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far da De var 14 år?
V420 Spm. 131.dk.4: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far da De var 14 år? Anden uddannelse, hvilken:
V421 Spm. 131.dk.5: Var Deres far ansat som lønmodtager eller arbejdede han som selvstændig, da De var 14 år?
V422 Spm. 131.dk.6: Hvad var Deres fars stilling da De var 14 år? Skriv:
V423 Spm. 131.dk.7: I den stilling, hvilken slags arbejde lavede Deres far det meste af tiden?
V424 Filter 6:
V425 Spm. 131.dk.8: Hvor mange underordnede havde Deres far?
V426 Spm. 131.dk.9: Havde Deres far ansvar for at føre tilsyn med andre ansatte?
V427 Spm. 131.dk.10: Hvor mange ansatte havde han at føre tilsyn med?
V428 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c a. Min mor kunne lide at læse bøger da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V429 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c b. Jeg diskuterede politik med min mor derhjemme da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V430 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c c. Min mor kunne lide at følge med i nyhederne da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V431 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c d. Mine forældre havde svært ved at få pengene til at slå til da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V432 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c e. Min far kunne godt lide at læse bøger da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V433 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c f. Jeg diskuterede politik med min far derhjemme da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V434 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c g. Min far kunne godt lidt at følge med i nyhederne da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V435 Spm. 132: Når De tænker tilbage på Deres forældre, da De selv var omkring 14 år, hvor godt passer da de følgende udsagn på Deres forældre? Hvis respondenten kun boede med mor (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke e, f, g. Hvis respondenten kun boede med far (spm. 126 (V407) = 2) spørges ikke a, b, c h. Når noget gik i stykker var det svært for mine forældre at købe noget nyt da jeg var 14 år. Hvor godt passer det?
V436 Spm. 133: Hvilket postnummer boede De i, da De var 14 år?
V437 Spm. 134: Hvilket postnummer bor De i nu?
V438 Spm. 135: Hvor mange indbyggere er der i den by/det sted hvor De bor nu?
V439 Spm. 136: Under interviewet var respondenten
V440 Bopælsregion på baggrund af kommunenummer fra registerdata
V441 Bopælsamt (gamle amter) på baggrund af kommunenummer fra registerdata
V442 Urbaniseringsgrad af den by/det sted respondenten bor i
V443 Materialisme-postmaterialisme
V444 Respondentens alder i 2008
V445 Alder i kategorier
V446 Kohorter
V447 Tre-delt center/periferi-inddeling
V448 Kirkegang grupperet i 4 grupper
Løbenummer Ikke betydningsbærende unikt løbenummer skabt under aflevering til arkiv