Søgning » Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993
Aflevering 36420
Forskningsdata

Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993 (1993)

Alias: Edinburgh Treaty Referendum in Denmark, 18 May 1993


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

I 1992 udkom bogen ''Det blev et nej'' som den første samlede publikation fra projektet ''Massemedier og Demokrati''. Den konkrete anledning til projektet var udskrivningen af folkeafstemningen om Maastricht-traktaten. Folkeafstemningen den 2. juni 1992 var den tredie om danskernes holdninger til udviklingen i det europæiske samarbejde i EF. Folkeafstemningen resulterede i et nej på trods af de politiske partiers forventning om et ja. Afstanden mellem de politiske partier og vælgerne blev belyst i ''Det blev et nej''. I efteråret 1992 blev det ''nationale kompromis'' etableret i et samarbejde mellem SF og de partier, der allerede i 1992 havde anbefalet et ja til Maastricht-traktaten. Med udgangspunkt i dette kompromis blev der i december 1992 mellem regeringerne i EF-landene indgået den såkaldte Edinburgh-aftale, som gjorde det muligt at afholde en fjerde folkeafstemning, denne gang om Maastricht-traktaten og Edinburgh-aftalen. Denne undersøgelse, som er beskrevet i rapporten ''fra et nej til et ja'', behandler skiftet fra nej i 1992 til ja i 1993. På hvilken måde var situationen anderledes i 1993? Hvordan var mediernes dækning af debatten i tiden op til afstemningen, og hvordan reagerede vælgerne på debatten? Hvilke konsekvenser fik debatten og folkeafstemningen? Var der sket en udvikling i tillid og mistillid? Det skal pointeres, at dette datamateriale kun udgør 1/3 af den samlede rapport

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • 1784
  • ReferendumSattlerUrpelainen
  • Kodebog
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-07-1993 til 30-07-1993.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen