Tabel

Datafil


Beskrivelse ?

Hovedtabel

Størrelse (Antal rækker) ?

950

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
V1 DDA studienummer
V2 DDA løbenummer
V3 Spm. K.02: Hvilket år er De født?
V4 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 1: Skattereform?
V5 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 2: Arbejdsløshed?
V6 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 3: Økonomi i øvrigt?
V7 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 4: Politikernes troværdighed?
V8 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 5: Politiske skandaler?
V9 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 6: EF-spørgsmål?
V10 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 7: Flygtninge og indvandrere?
V11 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 8: Andet?
V12 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 9: Ved ikke?
V13 Spm. 1: Først vil jeg spørge Dem, hvad der efter Deres mening er det vigtigste politiske problem, som Danmark står over for i dag? 10: Vil ikke svare?
V14 Spm. K.51: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på?
V15 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 1: Intet nyt?
V16 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 2: Danmark undtages fra fælles mønt, Den Økonomiske Monetære Union?
V17 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 3: Danmark undtages fra politisamarbejde?
V18 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 4: Danmark undtages fra retsligt samarbejde?
V19 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 5: Danmark undtages fra Unionsborgerskabet?
V20 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 6: Danmark undtages fra forsvarssamarbejdet, vestunionen?
V21 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 7: Danmark undtages fra politiske union?
V22 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 8: Danmark undtages fra suverænitetsafgivelse, tab af selvstændighed?
V23 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 9: Aftalen sikrer større åbenhed i EF?
V24 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 10. Aftalen styrkelse af nærhedsprincippet, subsidaritetsprincippet?
V25 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 11. Aftalen sikre nye medlemslande mulighed for særaftaler?
V26 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 12. Suverænitet, selvbestemmelse?
V27 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 13. Den politiske union?
V28 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 14. Mere magt til Parlamentet?
V29 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 15. Mere magt til Kommissionen?
V30 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 16. Den Økonomiske og Monetære Union, fælles mønt?
V31 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 17. Fælles sociale ordninger?
V32 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 18. Fælles indvandrerpolitik, visum?
V33 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 19. Fælles udenrigspolitik?
V34 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 20. Fælles forsvarspolitik, vestunionen?
V35 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 21. Kommunal valglov?
V36 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 22. Politisamarbejde?
V37 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 23. Retsligt samarbejde?
V38 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 24. Andet præciseret politisk område, undtagen kongedømme, kirke?
V39 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 25. Andet?
V40 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 26. Ved ikke?
V41 Spm. 3A: Hvad synes De er det vigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 27. Vil ikke svare?
V42 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 1: Intet nyt?
V43 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 2: Danmark undtages fra fælles mønt, Den Økonomiske Monetære Union?
V44 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 3: Danmark undtages fra politisamarbejde?
V45 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 4: Danmark undtages fra retsligt samarbejde?
V46 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 5: Danmark undtages fra Unionsborgerskabet?
V47 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 6: Danmark undtages fra forsvarssamarbejdet, vestunionen?
V48 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 7: Danmark undtages fra politiske union?
V49 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 8: Danmark undtages fra suverænitetsafgivelse, tab af selvstændighed?
V50 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 9: Aftalen sikrer større åbenhed i EF?
V51 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 10. Aftalen styrkelse af nærhedsprincippet, subsidaritetsprincippet?
V52 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 11. Aftalen sikre nye medlemslande mulighed for særaftaler?
V53 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 12. Suverænitet, selvbestemmelse?
V54 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 13. Den politiske union?
V55 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 14. Mere magt til Parlamentet?
V56 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 15. Mere magt til Kommissionen?
V57 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 16. Den Økonomiske og Monetære Union, fælles mønt?
V58 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 17. Fælles sociale ordninger?
V59 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 18. Fælles indvandrerpolitik, visum?
V60 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 19. Fælles udenrigspolitik?
V61 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 20. Fælles forsvarspolitik, vestunionen?
V62 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 21. Kommunal valglov?
V63 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 22. Politisamarbejde?
V64 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 23. Retsligt samarbejde?
V65 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 24. Andet præciseret politisk område, undtagen kongedømme, kirke?
V66 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 25. Andet?
V67 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 26. Ved ikke?
V68 Spm. 3A: Hvad synes De er det næstvigtigste nye i den Edinburgh-aftale, vi stemte om? 27. Vil ikke svare?
V69 Spm. 4: Hvad stemte De ved folkeafstemningen den 18. maj?
V70 Spm. 5: Nu kan man jo være mere eller mindre sikker i sin sag. Hvor sikker vil De sige, at De var da De ? Jeg vil bede Dem svare med et tal fra 0 til 10. 10 hvis De var helt og aldeles sikker og 0, hvis De var helt og aldeles usikker.
V71 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 1: Vi kan jo ikke blive ved med at stemme nej?
V72 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 2: Vi kan ikke klare os uden for EF?
V73 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 3: Med et nej var Danmark blevet isoleret i Europa?
V74 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 4: Edinburg-aftalen giver os tilstrækkelige undtagelser?
V75 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 5: Ønsker en politisk union?
V76 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 6: Ønske om indflydelse?
V77 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 7: Beskæftigelsen?
V78 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 8: Økonomiske fordele i øvrigt?
V79 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 9: Miljøsamarbejdet?
V80 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 10: Den sociale dimension?
V81 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 11: Vi skal hjælpe de mindre rige lande i EF?
V82 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 12: Sikkerhedspolitik, fred?
V83 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 13: Udenrigspolitik?
V84 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 14: Hjælpe Østeuropa?
V85 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 15: Et stærkere Europa?
V86 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 16: De andre nordiske lande søger ind?
V87 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 17: Andre konkrete arbejdsområder?
V88 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 18: Andet?
V89 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 19: Ved ikke?
V90 Spm. 6: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme ja? 20: Vil ikke svare?
V91 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 1: Edinburgh-aftalen uden reel betydning?
V92 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 2: Suverænitetsafgivelse?
V93 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 3: Ønsker ikke en politisk union?
V94 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 4: EF skal ikke bestemme over dansk lovgivning?
V95 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 5: Ønsker ikke samarbejde om udenrigspolitik?
V96 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 6: Ønsker ikke samarbejde om forsvarspolitik?
V97 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 7: Ønsker ikke samarbejde om den Økonomiske og Monetære Union?
V98 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 8: Ønsker ikke Unionsborgerskab?
V99 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 9: Dansk identitet?
V100 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 10: Vil ikke give økonomiske tilbud til andre EF-lande?
V101 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 11: Økonomiske tab i øvrigt?
V102 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 12: Tror ikke på økonomiske fordele?
V103 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 13: Vil ikke ødelægge dansk socialpolitik?
V104 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 14: Hensyn til de andre nordiske lande?
V105 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 15: Ønsker et åbent Europa?
V106 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 16: Ønsker at hjælpe Østeuropa?
V107 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 17: Nej til flygtninge og indvandrere?
V108 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 18: Ikke tillid til politikerne?
V109 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 19: Politikerne ved ikke nok?
V110 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 20: Usikkerhed om hvad det er - ved ikke nok?
V111 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 21: Andet?
V112 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 22: Ved ikke?
V113 Spm. 6B: Hvad var Deres vigtigste begrundelse for at stemme nej? 23: Vil ikke svare?
V114 Spm. 7: Hvornår besluttede De Dem for at ved folkeafstemningen? Var det.......
V115 Spm. 8: I debatten har nogen hævdet, at Edinburgh-aftalen ikke sikrer Danmark imod at blive inddraget i en forbundsstat i EF, en slags Europas Forenede Stater. Andre har hævdet, at Edinburgh-aftalen undtager Danmark og giver os en retslig bindende garanti for, at Danmark ikke bliver en del af en europæisk forbundsstat. Hvor sandsynligt mener De, at det er, at en vedtagelse af Edinburgh-aftalen undtager Danmark fra at blive medlem af en europæisk forbundsstat? Jeg vil bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De mener, at det er helt og aldeles sikkert og 0 hvis det er helt og aldeles udelukket, at aftalen giver os denne undtagelse.
V116 Spm. 9: Hvor sandsynligt mener De, at det er, at EF udvikler sig til en forbundsstat, en slags Europas Forenede Stater? Igen vil jeg bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 0 hvis De mener, at det er helt og aldeles udelukket, og 10 hvis De mener, at det er helt og aldeles sikkert, at EF udvikler sig til en forbundsstat.
V117 Spm. 10: Mener De, at det er positivt eller negativt, at EF udvikler sig til en forbundsstat? Jeg vil atter bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 0 hvis De mener, at det er helt og aldeles negativt, og 10 hvis De mener, at det er helt og aldeles positivt, at EF udvikler sig til en forbundsstat.
V118 Spm. 11: Jeg vil nu læse to forskellige synspunkter op og bede Dem sige, om De er mest enig med A eller med B. A siger: Det kan godt være, at det danske ja til Edinburgh-aftalen betyder, at vi mister politisk selvbestemmelse, men det vil langt bliver opvejet af de økonomiske fordele . B siger: For mig er den politiske selvbestemmelse vigtigere end evt. økonomiske fordele som følge af det danske ja til Edinburgh-aftalen. Spm. 11A: Jeg vil bede Dem fortælle mig om De er mest enig med A eller med B: HVIS ENIG: Er De helt enig eller delvis enig?
V119 Spm. 11: Jeg vil nu læse to forskellige synspunkter op og bede Dem sige, om De er mest enig med A eller med B. A siger: Det kan godt være, at det danske ja til Edinburgh-aftalen betyder, at vi mister politisk selvbestemmelse, men det vil langt bliver opvejet af de økonomiske fordele . B siger: For mig er den politiske selvbestemmelse vigtigere end evt. økonomiske fordele som følge af det danske ja til Edinburgh-aftalen. Spm. 11B: Jeg vil bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig med A og 0, hvis De er helt og aldeles enig med B
V120 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 1: Nedbrydning af handelshindringer og toldskranker?
V121 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 2: Det indre marked?
V122 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 3: Arbejdsmarkedspolitik - det der kaldes den sociale dimension?
V123 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 4: Udligning af økonomiske forskelle mellem EF-landene?
V124 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 5: Det økonomiske samarbejde i den såkaldte Økonomisk-Monetære Union?
V125 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 6: Fælles mønt?
V126 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 7: Fælles udenrigspolitik?
V127 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 8: Fælles Forsvarspolitik?
V128 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 9: Fælles miljøpolitik?
V129 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 10: Opbygning af Europas Forenede Stater?
V130 Spm. 12: EF beskæftiger sig med mange områder, og jeg vil gerne spørge Dem om Deres holdning til, at EF-medlemsskabet omfatter en række af disse områder. Er De for eller imod eller ligeglad med, at følgende områder er eller vil blive inddraget i EF-samarbejdet? 11: Fælles statsborgerskab?
V131 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13A: Hvis det var blevet et nej ved folkeafstemningen, havde det betydet store økonomiske tab for Danmark.
V132 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13B: Danmark var blevet isoleret i Europa, hvis det var blevet et nej ved folkeafstemningen.
V133 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13C: Vi bliver oversvømmet af flygtninge og indvandrere efter, at det blev et ja ved folkeafstemningen.
V134 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13D: Hvis det var blevet et nej ved folkeafstemningen havde det kostet mange arbejdspladser i Danmark.
V135 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13E: Det danske ja ved folkeafstemningen betyder, at vi har opgivet vores nationale selvstændighed.
V136 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13F: Vi bør hurtigst muligt have Edinburgh-aftalen ophævet, så vi kan blive fuldgyldigt medlem af EF.
V137 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13G: Med det danske ja bidrager vi til at sikre fred og sikkerhed i Europa.
V138 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13H: Det danske ja bidrager til en løsning af Europas miljøproblemer.
V139 Spm. 13: I debatten om folkeafstemningen for nylig blev der fremsat mange påstande. Jeg vil gerne læse nogle af disse påstande op og bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse påstande. Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. INTV: Dette spørgsmål skal ikke besvares. Du skal blot trykke return for at komme videre. Spm. 13I: Det er forkasteligt, at det danske ja betyder, at vi skal betale store beløb til fattigere EF-lande.
V140 Spm. 14: Der har været flere opfattelser af, hvad vi stemte om ved folkeafstemningen. Jeg vil nu læse to synspunkter op og bede Dem sige om De er mest enig med A eller med B. A siger: Det vi stemte om ved folkeafstemningen var helt uoverskueligt, fordi det indeholder så mange dele. B siger: Det var nemt at overskue, hvad vi stemte om ved folkeafstemningen. Spm. 14A: Er mest enig med A eller med B: HVIS ENIG: Er De helt eller delvist enig?
V141 Spm. 14: Der har været flere opfattelser af, hvad vi stemte om ved folkeafstemningen. Jeg vil nu læse to synspunkter op og bede Dem sige om De er mest enig med A eller med B. A siger: Det vi stemte om ved folkeafstemningen var helt uoverskueligt, fordi det indeholder så mange dele. B siger: Det var nemt at overskue, hvad vi stemte om ved folkeafstemningen. Spm. 14B: Jeg vil endnu engang bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig med A og 0 hvis De er helt og aldeles enig med B.
V142 Spm. 15: Sidste sommer, den 2. juni, var der folkeafstemning om EFs politiske union. Hvad stemte De den gang?
V143 Spm. 16A: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt nej denne gang? 1: Fortrudt uden nærmere begrundelse?
V144 Spm. 16A: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt nej denne gang? 2: Manglende tillid til politikerne - protest?
V145 Spm. 16A: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt nej denne gang? 3: Vi skal acceptere resultatet fra den første afstemning?
V146 Spm. 16A: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt nej denne gang? 4: Andet?
V147 Spm. 16A: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt nej denne gang? 5: Ved ikke?
V148 Spm. 16A: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt nej denne gang? 6: Vil ikke svare?
V149 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 1: Fortrudt uden nærmere begrundelse?
V150 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 2: Edinburgh-aftalen?
V151 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 3: Vi kan jo ikke blive ved med at stemme nej?
V152 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 4: Sidste års nej har allerede gjort sin virkning?
V153 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 5: Ellers var vi blevet isoleret i Europa?
V154 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 6: Beskæftigelsen?
V155 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 7: Økonomiske begrundelser i øvrigt?
V156 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 8: Andet?
V157 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 9: Ved ikke?
V158 Spm. 16B: Hvad er den vigtigste begrundelse for, at De har stemt ja denne gang? 10: Vil ikke svare?
V159 Spm. 17: Føler De, at De har stor viden, ringe viden eller slet ingen viden om indholdet af Edinburgh-aftalen og Maastricht-traktaten?
V160 Spm. 18: Hvert parti havde før folkeafstemningen en aften, hvor de præsenterede deres synspunkter og svarede på spørgsmål, om Edinburgh-aftalen. Så De alle, næsten alle, de fleste, kun enkelte eller slet ingen af disse udsendelser?
V161 Spm. 19: Fulgte De afslutningsdebatten med alle partilederne, der blev sendt i DR-TV, søndag aften før folkeafstemningen?
V162 Spm. 20: Fulgte De afslutningsdabatten, der blev sendt i TV2, mandag aften?
V163 Spm. 21: Både i DR-TV og TV2 blev der sendt mange udsendelser om Edinburgh-aftalen. Føler De, at De gennem en eller flere af disse udsendelser fik et bedre grundlag for at finde ud af, hvad De ville stemme? Vil De sige, at De fik.......
V164 Spm. 21A: Føler De, at De fik noget at vide som De ikke vidste før? Fik De.......
V165 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 1: DR-TV?
V166 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 2: TV2?
V167 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 3: TV-uspecificeret?
V168 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 4: Radio?
V169 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 5: Aviser?
V170 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 6: Tidsskrifter?
V171 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 7: Folketingets Ugeblade?
V172 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 8: Skrifteligt materiale fra partierne/ EF-bevægelserne?
V173 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 9: Andet skriftligt materiale?
V174 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 10: EF-linien? (Dansk Industris informationstelefon)
V175 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 11: Debatmøder og foredrag?
V176 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 12: Venner, familie og bekendte?
V177 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 13: Kolleger?
V178 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 14: Annoncer?
V179 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 15: Andet?
V180 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 16: Har ikke fået noget at vide?
V181 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 17: Ved ikke?
V182 Spm. 22: Hvor synes De, at De første og fremmest fik noget at vide om Edinburgh-aftalen? Fik De noget at vide andre steder fra? 18: Vil ikke svare?
V183 Spm. 23: Synes De, at tilhængere og modstandere er blevet behandlet på samme måde, eller er den ene gruppe blevet favoriseret i ........ 1: DR-TV?
V184 Spm. 23: Synes De, at tilhængere og modstandere er blevet behandlet på samme måde, eller er den ene gruppe blevet favoriseret i ........ 2: TV2?
V185 Spm. 23: Synes De, at tilhængere og modstandere er blevet behandlet på samme måde, eller er den ene gruppe blevet favoriseret i ........ 3: TV generelt (d.v.s. også lokalstationer, TV3 osv.)?
V186 Spm. 23: Synes De, at tilhængere og modstandere er blevet behandlet på samme måde, eller er den ene gruppe blevet favoriseret i ........ 4: Radioen?
V187 Spm. 23: Synes De, at tilhængere og modstandere er blevet behandlet på samme måde, eller er den ene gruppe blevet favoriseret i ........ 5: Aviserne (alle under et)?
V188 Spm. 23: Synes De, at tilhængere og modstandere er blevet behandlet på samme måde, eller er den ene gruppe blevet favoriseret i ........ 6: Kampagnen under et?
V189 Spm. 24: De næste spørgsmål handler om Deres holdning til EF og politik i almindelighed. Spm. 24A: Mener De, at det danske ja ved folkeafstemningen vil få gunstige eller ugunstige virkninger på Deres levevilkår? Tror De, at det vil få meget eller ret gunstige/ugunstige virkninger?
V190 Spm. 24: De næste spørgsmål handler om Deres holdning til EF og politik i almindelighed. Spm. 24B: Jeg vil også bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10. hvis De mener resultatet vil få særdeles gunstige virkninger på Deres levevilkår og 0, hvis De mener, at det vil få særdeles ugunstige virkninger?
V191 Spm. 25: Hvis De hørte, at EF ville blive nedlagt i morgen ville De da..............
V192 Spm. 26: Jeg vil nu læse tre påstande op for Dem og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver påstand. Spm. 26A: Danmark har store økonomiske fordele af EF-medlemsskabet?
V193 Spm. 26: Jeg vil nu læse tre påstande op for Dem og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver påstand. Jeg vil også bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. Spm. 26B: Danmark har store økonomiske fordele af EF-medlemsskabet?
V194 Spm. 26: Jeg vil nu læse tre påstande op for Dem og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver påstand. Spm. 26C: Vi bør arbejde hen imod en egentlig politisk union i EF?
V195 Spm. 26: Jeg vil nu læse tre påstande op for Dem og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver påstand. Jeg vil også bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. Spm. 26D: Vi bør arbejde hen imod en egentlig politisk union i EF?
V196 Spm. 26: Jeg vil nu læse tre påstande op for Dem og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver påstand. Spm. 26E: Det var meget bedre, at vi sluttede os sammen i Norden, end at vi var medlem af EF?
V197 Spm. 26: Jeg vil nu læse tre påstande op for Dem og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver påstand. Jeg vil også bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De er helt og aldeles enig og 0, hvis De er helt og aldeles uenig. Spm. 26F: Det var meget bedre, at vi sluttede os sammen i Norden, end at vi var medlem af EF?
V198 Spm. 27: Hvis der i dag var folkeafstemning om Danmarks fortsatte medlemsskab af EF, hvad ville De så stemme?
V199 Spm. 28: Hvor interesseret er De i politik? Vil De sige, at De er.........
V200 Spm. K50: Hvilket parti stemte De på sidste gang der var folketingsvalg? (Den 12. december 1990)
V201 Spm. 30: Selv om man engang imellem stemmer på et andet parti, kan man godt føle sig tilknyttet et bestemt parti. Man kan føle sig som socialdemokrat, konservativ og så videre, andre føler ikke en sådan tilknytning til et parti. Føler De en særlig tilknytning til et bestemt politisk parti? Jeg vil bede Dem svare med et tal fra 0 til 10. 10 betyder at De føler Dem overordentlig stærkt tilknyttet et bestemt parti og 0, at De overhovedet ikke føler en tilknytning til et bestemt parti.
V202 Spm. 31: I almindelighed, hvor stor tillid har De så til danske politikere? Spm. 31A: Vil De sige, at De har............
V203 Spm. 31: I almindelighed, hvor stor tillid har De så til danske politikere? Spm. 31B: Jeg vil nu bede Dem svare med et tal mellem 0 og 10. 10 hvis De har overordentlig stor tillid og 0, hvis De slet ingen tillid har til danske politikere.
V204 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 1: Optræden i EF-spørgsmål?
V205 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 2: Tamilsagen?
V206 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 3: Gebyrsagen?
V207 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 4: AMBI sagen?
V208 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 5: Politiske skandaler i almindelighed?
V209 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 6: Regeringsskiftet i januar?
V210 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 7: Manglende eller ingen dygtighed, viden, indsigt?
V211 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 8: Manglende eller ringe troværdighed?
V212 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 9: Manglende eller ringe principfasthed?
V213 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 10: Manglende eller ringe ærlighed?
V214 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 11: Manglende eller ringe moral?
V215 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 12: Andet?
V216 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 13: Ved ikke?
V217 Spm. 32: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke har særlig stor tillid til politikerne? 14: Vil ikke svare?
V218 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 1: De mange partier i folketinget gør det for vanskeligt at regere landet.
V219 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 2: Folkestyret kommer til kort, når landet står over for virkelige problemer.
V220 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 3: Det ville være fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krise.
V221 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 4: Græsrodsaktiviteter er en trussel mod dansk folkestyre.
V222 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 5: Det vil altid være nødvendigt med nogle få dygtige personer, som i virkeligheden bestemmer det hele.
V223 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 6: Mange flere politiske spørgsmål bør afgøres ved, at de bliver sendt til folkeafstemning.
V224 Spm. 33: Jeg vil nu læse nogle påstande fra den politiske debat og bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstand. 7: Det burde være sådan, at f.eks. 200.ere kan kræve, at et lovforslag bliver sendt til folkeafstemning
V225 Spm. 34: Der har været en del debat om ændring af grundloven. Man har bl.a. diskuteret, hvordan balancen bør være mellem politikerne og vælgerne. Jeg vil læse to synspunkter op og bede Dem sige, om De er mest enig med A eller B A siger: En grundlovsændrig bør styrke borgernes indflydelse af landet. B siger: En grundlovsændrig bør styrke borgernes indflydelse på de politiske beslutninger. Er De mest enig med A eller med B? Er De helt eller delvis enig?
V226 Spm. K.01: Respondentens køn?
V227 Spm. K.24: Hvor mange personer er der ialt i husstanden? (børn + voksne)
V228 Spm. K.40: Må jeg spørge om Deres skoleuddannelse Gik De ud af skolen efter........?
V229 Spm. K.42: Har De udover skoleuddannelsen ........?
V230 Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv?
V231 Spm. K12A: For tiden arbejdsløs?
V232 Spm. K.12B: Er De beskæftiget fuldtids eller deltids?
V233 Spm. K.12D: Til allersidst skal jeg blot spørge, om De er privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
V234 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 1: Det Fri Aktuelt?
V235 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 1: Det fri aktuelt?
V236 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 2: Berlingske Tidende?
V237 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 2: Berlingske Tidende?
V238 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 3: B.T.?
V239 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 3: B.T.?
V240 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 4: Børsen?
V241 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 4: Børsen?
V242 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 5: Ekstra Bladet?
V243 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 5: Ekstra Bladet?
V244 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 6: Erhvervs-Bladet?
V245 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 6: Erhvervs-bladet?
V246 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 7: Information?
V247 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 7: Information?
V248 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 8: Jyllands Posten?
V249 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 8: Jyllands Posten?
V250 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 9: Kristeligt Dagblad?
V251 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 9: Kristeligt Dagblad?
V252 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 10: Land og folk?
V253 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 10: Vestkysten?
V254 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 11: Politiken?
V255 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 11: Politiken?
V256 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 12: Fyens Stiftstidende?
V257 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 12: Fyens Stiftstidende?
V258 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 13: Aalborg Stiftstidende?
V259 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 13: Aalborg Stiftstidende?
V260 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 14: Aarhus Stiftstidende?
V261 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 14: Aarhus Stiftstidende?
V262 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 15: Ingen af disse (læses ikke op)?
V263 Spm. K.65: Hvilke af de hverdagsaviser jeg nu læser op for Dem, har De læst eller set i mindst et par minutter inden for den sidste uge? 15: Ingen af disse (læses ikke op)?
V264 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 1: Det Fri Aktuelt (Søndag)?
V265 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 1: Morgenposten (Søndag)?
V266 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 2: Berlingske Tidende (Søndag)?
V267 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 2: Berlingske Tidende (Søndag)?
V268 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 3: B.T. (Søndag)?
V269 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 3: B.T. (Søndag)?
V270 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 4: Ekstra Bladet (søndag)?
V271 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 4: Ekstra-Bladet (Søndag)?
V272 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 5: Jyllands Posten (søndag)?
V273 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 5: Jyllands Posten (Søndag)?
V274 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 6: Politiken (søndag)?
V275 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 6: Politiken (Søndag)?
V276 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 7: Aalborg Stiftstidende (søndag)?
V277 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 7:Aalborg Stiftstidende (Søndag)?
V278 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 8: Aarhus Stiftstidende (søndag)?
V279 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 8: Aarhus Stiftstidende (søndag)?
V280 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 9: Ingen af disse (læses ikke op)?
V281 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 10: Weekendavisen (Søndag)?
V282 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 11: Vestkysten (Søndag)?
V283 Spm. K.66: Hvilke af de søndags- eller weekendaviser, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 12: Ingen af disse?
V284 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 1: Alt For Damerne?
V285 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 1: Alt for Damerne?
V286 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 2: Anders And & Co.?
V287 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 2: Anders And & Co.?
V288 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 3: Billed Bladet?
V289 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 3: Billed Bladet?
V290 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 4: Familie Journalen?
V291 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 4: Familie Journalen?
V292 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 5: Femina?
V293 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 5: Femina?
V294 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 6: Hendes Verden?
V295 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 6: Hendes Verden?
V296 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 7: Hjemmet?
V297 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 7: Hjemmet?
V298 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 8: Landsbladet?
V299 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 8: Landsbladet?
V300 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 9: Rapport?
V301 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 10: Se & Hør?
V302 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 10: Se & Hør?
V303 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 11: Søndags B.T.?
V304 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 11: Søndags B.T.?
V305 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 12: Tipsbladet?
V306 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 12: Tips-Bladet?
V307 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 13: Ude og Hjemme?
V308 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 13: Ude og Hjemme?
V309 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 14: Ugen Rundt?
V310 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 14: Auto-Nyt?
V311 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 15: Ingen af disse (læses ikke op)?
V312 Spm. K.67: Hvilke af disse ugeblade, jeg nu læser op for Dem har De læst eller set i mindst et par minutter indenfor de sidste 3 måneder? 15: Ingen af disse?
V313 Spm. K.48: Bor De i........
V314 Spm. K.49: Hvilket postnummer bor De i?
V315 Stemmeintention?
V316 Sikkerhed?
V317 Sikkerhed st-int?
V318 Sikkerhed i tvivl?
V319 Viden - max.?
V320 Viden - reelt?
V321 Viden - aftalen specielt?
V322 Pr. (DK udtages)?
V323 Forbundsstat: negativ/positiv?
V324 Selvst. - økonomi?
V325 Selvst. - økonomi (0-10)?
V326 Forv. DR-TV?
V327 Forv. TV2?
V328 Forv. TV - uspec.?
V329 Forv. Radio?
V330 Forv. Aviser?
V331 Forv. Tidsskrifter?
V332 Forv. Ugeblade?
V333 Forv. Skriftligt mat.?
V334 Forv. Andet skrift. mat.?
V335 Forv. EF-linien?
V336 Forv. Møder?
V337 Forv. Venner, familie o.l.?
V338 Forv. Kolleger?
V339 Forv. Andet?
V340 Forv. Ved ikke?
V341 Forv. Vil ikke svare?
V342 Set TV?
V343 Viden fra DR-TV?
V344 Viden fra TV2?
V345 Viden fra TV?
V346 Tillid til pol.?
V347 Tillid til pol. (0-10)?
V348 FV i 1990?
V349 Stemte d. 2/6?
V350 Lydighed og respekt?
V351 God som leder?
V352 Farer overalt?
V353 Løse prob. i DK først?
V354 Manden har hovedansvaret?
V355 Ved så lidt om pol.?
V356 Angst for teknik?
V357 Forhold til arbejde?
V358 Kreativitet - Økonomi?
V359 Folketingsvalg nu?
V360 Respondentens Ident
V361 Respondentens alder
V362 Busvægt
V363 Område-telefon
V364 Dato geninterviewet af 637 respondenter fra 1. datamateriale
V365 Dato den nye repræsentative stikprøve)
V366 Tid
V367 Rc
V368 Ole??
Løbenummer Ikke betydningsbærende unikt løbenummer skabt under aflevering til arkiv