Søgning » Offerundersøgelsen, 1995-2010
Serie 23525199
Offerundersøgelsen

Fra samme serie

Offerundersøgelsen, 2011-13

(2011 - 2013)

Offerundersøgelsen, 1995-2010

(1995 - 2010)
Aflevering 36715
Forskningsdata

Offerundersøgelsen, 1995-2010 (1995-2010)

Alias: Victim survey 1995-2010


Skabt af ?
Formål ?

I oktober 1993 udsendte regeringen en handlingplan vedrørende bekæmpelse af vold. Det indgik som en del af denne handlingsplan at tage initiativer til en bedre voldsstatistik og en bedre kortlægning af volden i det hele taget.

Indhold ?

Siden 2005 er der løbende gennemført landsdækkende, repræsentative interviewsundersøgelsen af 16-74 åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje.

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • afleveringsskema 2013
  • spskema
  • Offerrapport 2009
  • Rapport_identitetstyveri
  • Kodebog
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1995 til 01-01-2010.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen