Søgning » Offerundersøgelsen, 2011-13
Serie 23525199
Offerundersøgelsen

Fra samme serie

Offerundersøgelsen, 2011-13

(2011 - 2013)

Offerundersøgelsen, 1995-2010

(1995 - 2010)
Aflevering 38091
Forskningsdata

Offerundersøgelsen, 2011-13 (2011-2013)

Alias: Victim Survey 2011-13


Skabt af ?
Formål ?

Formålet er at supplere kriminalitetsstatistikkerne og kortlægge personrettet kriminalitet, for bedre at kunne vurdere kriminalitetens årsager og omfang.

Indhold ?

Siden 2005 er der løbende gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16-74 åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold samt angst og bekymring for at blive udsat kriminalitet. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje. Fra 2009 er undersøgelsen udvidet med spørgsmål til bl.a. livsstil og økonomi. Dette studie dækker årenen 2011, 2012 og 2013. Danmarks Statistik har stået for indsamling af data. Et udsnit af befolkningen er blevet interviewet personligt eller pr. telefon eller de har modtaget spørgeskema i papirform eller via spørgeskemaer på nettet. På den måde er ikke anmeldt kriminalitet også inddraget i undersøgelsen. Den aktuelle undersøgelse er udført som en del af Omnibusundersøgelsen fra Danmarks Statistik, hvor deltagerne udvælges tilfældigt fra CPR-registret. Aldersafgrænsningen hos de adspurgte er 16-74 år. Der er en brutto stikprøve på 1700 personer pr. mdr. Analysen af data og udarbejdelse af undersøgelsesrapport blev foretaget af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig.

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • Afleveringsskema_anmeldt (2)
  • 1382F001-20160414
  • SPØRGESKEMA 2013
  • SPØRGESKEMA
  • Offerrapport-2013
  • Offerrapport-2012
  • Offerrapport-2011
  • Anmeldelse
  • Kodebog
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2011 til 31-12-2013.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen