Søgning » Den danske værdiundersøgelse, panel 1990-2008
Aflevering 37530
Forskningsdata

Den danske værdiundersøgelse, panel 1990-2008 (1990-2008)

Alias: The Danish Value Survey, panel 1981-2008


Skabt af ?
Formål ?

Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande i Europa.

Indhold ?

'Den danske værdiundersøgelse, 2008' er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981. Der er tale om næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande. Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande i Europa. Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til: - religion - arbejde - politik - familie - overordnet moral. Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster. Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål: 1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner. 2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande. Nuværende datamateriale indeholder data for følgende 3 bølger: 1990-undersøgelsen (DDA-1523) 1999-undersøgelsen (DDA-5837) 2008-undersøgelsen (DDA-21432).

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • Localization form Værdiundersøgelsen
  • 23518_2008
  • 23518_1999
  • 23518_1990
  • Kommentarer til variable i 2008 til DDA
  • Kommentarer til omkodede variable - PANEL 1990-2008
  • Kodebog
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-05-1990 til 30-09-2008.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen
DOI ?

Ingen Doi