Tabel

u23518


Beskrivelse ?

Datafil

Størrelse (Antal rækker) ?

909

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
V1 DDA STUDIENUMMER
V2 DDA LØBENUMMER
V3 90 RESPONDENT NUMMER
V4 90 RESULTAT OMBLAD
V5 90 UNDERSØGELSESNR. 5071
V6 90 KØN
V7 90 FØDSELSÅR
V8 90 CIVILSTAND
V9 90 ANTAL GANGE GIFT
V10 90 BOR SAMMEN MED
V11 90 SKOLEUDDANNELSE
V12 90 IGANG MED ERHV. UDD.
V13 90 HVILKEN ERHVERVSUDD.
V14 90 ANDEN ERHVERVSUDDAN.
V15 90 HVILKET OMRÅDE
V16 90 ALDER VED UDDANNELSE
V17 90 ERHVERVSMÆS. BESKÆFT.
V18 90 STILLING
V19 90 STILLING ANDET
V20 90 TIDL. BESKÆTIGET
V21 90 ANTAL TIMERS ERH.ARB.
V22 90 HVAD DERES STILLING
V23 90 HVAD SLAGS VIRKSOMHED
V24 90 HVAD LAVER MAN
V25 90 PRIVAT/OFFENT. ANSAT
V26 90 ERHVERVSMÆSSIG BESK.
V27 90 HUSST. H.FORSØRGER
V28 90 HOVEDFORSØRGER ERH. .
V29 90 ANTAL TIMER OM UGEN
V30 90 STILLING
V31 90 SLAGS VIRKSOMHED
V32 90 HVAD LAVER MAN
V33 90 STILLING
V34 90 ÅRLIGE BRUTTOINDKOMST
V35 90 ANTAL INDBYGGERE
V36 90 FAMILIEFORHOLD
V37 90 ERHVERVSUDDANNELSE
V38 90 ERHVERVSUDDAN. ANDET
V39 90 HVILKET OMRÅDE
V40 90 HVILKEN ERHVERVSUDD.
V41 90 ERHVERVSUDDAN. ANDET
V42 90 ERHV.UDDA OMRÅDE
V43 90 PRAKTISERER YOGA
V44 90 PRAKTISERER MEDITA.
V45 90 ERFARING MED HEALING
V46 90 ARBEJDE VIGTIGT
V47 90 FAMILIE VIGTIGT
V48 90 VENNER/BEKENDTE VIGT.
V49 90 FRITID VIGTIGT
V50 90 POLITIK VIGTIGT
V51 90 RELIGION VIGTIGT
V52 90 TALER OM POLITIK
V53 90 FORSØGER OVERBEVISE
V54 90 MILJØPROBLEM INDTÆGT
V55 90 MILJØPROB. SKAT.FOR.
V56 90 MILJØPROB. FORMINDSKE
V57 90 MILJØPROB. SNAK FORU.
V58 90 MILJØPROB. ACCEPTERE
V59 90 MILJØPROB. MILJØBESK.
V60 90 ER DE LYKKELIG
V61 90 INGEN FORENING
V62 90 FORENING SOC.ARBEJDE
V63 90 FRIVIL.SOC. ARBEJDE
V64 90 RELIGIØS ORGANISATION
V65 90 FRIVILLIGT REL. ORG.
V66 90 FOR. KUNST, MUSIK
V67 90 FRIVIL. KUNST,MUSIK
V68 90 FAGFORENING
V69 90 FRIVILLIGT FAGFOR.
V70 90 POLITISK PARTI
V71 90 FRIVILLIGT POL. PARTI
V72 90 BEBOERGRUPPE
V73 90 FRIVILLIGT BEBOERGR.
V74 90 FORE. UDV. 3. VERDEN
V75 90 FRIVILLIGT UDV. 3. V.
V76 90 FORENING NATURBESKYT.
V77 90 FRIVILLIGT NATURBESK.
V78 90 FAGLIGE FORENINGER
V79 90 FRIVILLIGT FAG. FOR.
V80 90 UNGDOMSARBEJDE
V81 90 FRIVIL UNGDOMSARBEJDE
V82 90 SPORT FRITIDSAKTIV.
V83 90 FRIVIL. SPORT, FRITID
V84 90 KVINDEGRUPPER
V85 90 FRIVILLIGT KVINDEGR.
V86 90 FREDSBEVÆGELSE
V87 90 FRIVILLIGT FREDSBEV.
V88 90 DYREBESKYTTELSE
V89 90 FRIVILLIGT DYREBESK.
V90 90 FORENING FOR SUNDHED
V91 90 FRIVILLIGT FOR. SUND.
V92 90 ANDRE FORENINGER
V93 90 FRIVILLIGT ANDRE
V94 90 VED IKKE FORENINGER
V95 90 FILTER 2
V96 90 SOLIDARITET
V97 90 MEDLIDENHED
V98 90 MULIGHED TILBAGEBET.
V99 90 PLIGTFØLELSE, MORAL
V100 90 IDENTIFIKATION
V101 90 TID TIL RÅDIGHED,
V102 90 EGEN TILFREDSHED
V103 90 RELIGIØS TRO
V104 90 DÅRLIGT STILLEDE
V105 90 YDE BIDRAG TIL
V106 90 SOCIAL. POLITISK
V107 90 MØDE FOLK
V108 90 AT FÅ NYE EVNE
V109 90 VILLE IKKE FRIVIL.
V110 90 PERSONER KRIMINELLE
V111 90 PERSONER M ANDEN RACE
V112 90 PERSONER VENSTREFLØJ
V113 90 DRANKERE
V114 90 PERSONER HØJREFLØJEN
V115 90 BØRNERIGE FAMILIER
V116 90 NERVØSE NEUROTISKE
V117 90 MUSLIMER MUHAMMEDAN.
V118 90 FREMMEDARBEJDERE
V119 90 PERSONER DER HAR AIDS
V120 90 NARKOMANER
V121 90 HOMOSEKSUELLE
V122 90 JØDER
V123 90 HINDUER
V124 90 ER LIGEGLADE NABO
V125 90 HELBRED
V126 90 SPECIELT BEGEJSTRET
V127 90 RASTLØS
V128 90 STOLT
V129 90 MEGET ENSOM
V130 90 GLÆDE VED AT HAVE
V131 90 RESP. KEDEDE SIG
V132 90 VIRKELIG OVENPÅ
V133 90 DEPRIMERET
V134 90 ALT LYKKES FOR RESP.
V135 90 VRED
V136 90 FOLK TIL AT STOLE PÅ
V137 90 HERREDØMME TILVÆRELSE
V138 90 TILFREDS UTILFREDS
V139 90 FOLK I NØD 1.
V140 90 FOLK I NØD 2.
V141 90 JOB IKKE DISSE UDSAGN
V142 90 GOD LØN
V143 90 BEHAGELIGE MENNESKER
V144 90 IKKE F. MEGET ARBEJDE
V145 90 TRYGHED I ANSÆTTELSE
V146 90 MULIGHED F AVANCEMENT
V147 90 ET VELANSET JOB
V148 90 BEKVEM ARBEJDSTID
V149 90 MULIGHED UDFOLDE SIG
V150 90 SAMFUNDSNYTTIGT
V151 90 GODE FERIER
V152 90 JOB: MØDE MENNESKER
V153 90 JOB, MAN KAN UDRETTE
V154 90 ET ANSVARSFULDT JOB
V155 90 ET INTERESSESANT JOB
V156 90 JOB, DER PASSER EVNER
V157 90 FILTER 3
V158 90 VÆRDSÆTTER ARBEJDE
V159 90 TILFREDS/UTILFREDS
V160 90 HVOR STOR FRIHED
V161 90 ARB. EN SLAGS HANDEL
V162 90 VIL GØRE MIT BEDSTE
V163 90 IKKE ARB. IKKE NØDV.
V164 90 KAN LIDE ARBEJDE
V165 90 ARB.VIGTIGSTE I LIV
V166 90 HAR ALDRIG HAFT ARB.
V167 90 ARB. INGEN UDSAGN
V168 90 UDSAGN VED IKKE
V169 90 SEKRETÆRER SAMME LØN
V170 90 ERHVERVSLIV INDUSTRI
V171 90 ARBEJDSINSTRUKTIONER
V172 90 FÅ JOBS, MÆND RET ARB
V173 90 FÅ JOBS, FOLK PENSION
V174 90 FÅ JOBS, DANSKERE
V175 90 FÅ JOBS,ARB.DYGTIG
V176 90 TIL/UTILFREDS ØKONOMI
V177 90 MENING FORMÅL M.LIVET
V178 90 HVOR OFTE TÆNK.DØDEN
V179 90 LIVETS MENING OG GUD
V180 90 SELV FÅ DET BEDST
V181 90 DØDEN ER UUNDGÅELIG
V182 90 DØDEN HAR MENING
V183 90 HVILEN DØDEN NATURLIG
V184 90 SORG LIDELSE MENING
V185 90 LIVET ER MENINGSLØST
V186 90 DET GODE/DET ONDE
V187 90 MEDLEM AF FOLKEKIRKE
V188 90 TROSSAMFUND
V189 90 ANDET TROSSAMFUND
V190 90 TILHØRT FOLKEKIRKE
V191 90 TILHØRT TROSSAMFUND
V192 90 TILHØRT AN. TROSSAM.
V193 90 RELIGIØS OPDRAGELSE
V194 90 HVOR OFTE KIRKE
V195 90 CEREMONI FØDSEL
V196 90 CEREMONI ÆGTESKAB
V197 90 CEREMONI DØDEN
V198 90 TROENDE IKKE-TROENDE
V199 90 MENNESKES MORALSKE
V200 90 FAMILIEPROBLEMER
V201 90 MENNESKETS ÅNDELIG
V202 90 SOCIALE PROBLEMER
V203 90 NEDRUSTNING
V204 90 ABORT
V205 90 3. VERDENS PROBLEMER
V206 90 UTROSKAB
V207 90 ARBEJDSLØSHED
V208 90 RACEDISKRIMINATION
V209 90 AKTIV DØDSHJÆLP
V210 90 HOMOSEKSUALITET
V211 90 ØKOLOGI MILJØ
V212 90 REGERINGENS POLITI
V213 90 TROR DE: GUD
V214 90 TROR DE:LIV EFTER DØD
V215 90 TROR DE PÅ: SJÆLEN
V216 90 TROR DE PÅ: DJÆVLEN
V217 90 TROR DE PÅ: HELVEDE
V218 90 TROR DE PÅ: PARADIS
V219 90 TROR DE PÅ: SYNDEN
V220 90 TROR DE: DØDES OPST.
V221 90 TROR DE:REINKARNATION
V222 90 UDSAGN TRO
V223 90 HVOR STOR ROLLE GUD
V224 90 FINDER DE TRØST
V225 90 HÆNDER DET, DE BEDER
V226 90 HVOR OFTE BEDER DE
V227 90 TILFREDS HJEMMELIV
V228 90 FILTER 4
V229 90 SAMME SYN-RELIGION
V230 90 SAMME SYN MORAL
V231 90 SAMME SYN SOCIALE
V232 90 SAMME SYN POLITISKE
V233 90 SAMME SYN SEX
V234 90 SAMME SYN-RELIGION
V235 90 SAMME SYN MORAL
V236 90 SAMME SYN SOCIALE
V237 90 SAMME SYN POLITISKE
V238 90 SAMME SYN SEX
V239 90 SEKSUEL FRIHED
V240 90 TROSKAB
V241 90 RIMELIG INDKOMST
V242 90 SAMME SOCIALE LAG
V243 90 GENSIDIG RESPEKT
V244 90 SAMME RELIGION
V245 90 GOD BOLIGFORHOLD
V246 90 SAMME POLITISKE
V247 90 TOLERANCE FORSTÅELSE
V248 90 BOR IKKE MED SVIGERF.
V249 90 GODT SEKSUELT SAMLIV
V250 90 DELE HJEMLIGE PLIGTER
V251 90 AT DER ER BØRN
V252 90 SAMME SMAG INTERESSER
V253 90 HAR DE NOGLE BØRN
V254 90 HVOR MANGE BØRN
V255 90 HVOR MANGE BO HJEMME
V256 90 HVOR STOR EN FAMILIE
V257 90 BÅDE MOR OG FAR
V258 90 VÆSENT. FOR EN KVINDE
V259 90 ÆGTESKAB ER FORÆLDET
V260 90 ENLIG KVINDE ØN. BARN
V261 90 UDEARB. MOR LIGE GOD
V262 90 SKADE FOR FØRSKOLE
V263 90 OK MED JOB
V264 90 HJ.HUSMOR LIGE SÅ GOD
V265 90 ARB.MULIGHED UAFHÆNG.
V266 90 MAND KVINDE INDKOMST
V267 90 UDSAGN OM FORÆLDRE
V268 90 UDSAGN ANSVAR PLIGTER
V269 90 GODE MANERER
V270 90 SELVSTÆNDIGHED
V271 90 HÅRDTARBEJDENDE
V272 90 ANSVARSFØLELSE
V273 90 FANTASI
V274 90 TOLERANCE
V275 90 SPARSOMMELIGHED
V276 90 BESLUTSOMHED
V277 90 OPDRAG. KRISTNE TRO
V278 90 TÆNKE PÅ ANDRE
V279 90 LYDIGHED
V280 90 EGENSKABER VED IKKE
V281 90 ABORT FARE MORS LIV
V282 90 ABORT BARN HANDICAP
V283 90 ABORT KVINDE EJ GIFT
V284 90 ABORT PAR EJ FL. BØRN
V285 90 INTERESSE POLITIK
V286 90 UNDERSKRIFTSINDSAM.
V287 90 BOYKOT
V288 90 LOVLIG DEMONSTRATION
V289 90 O.ENSKOM. STRID. STR.
V290 90 BESÆTTELSE BYGNINGER
V291 90 FRIHED LIGHED
V292 90 POLISTISK PLACERING
V293 90 HOLDNING SAMFUNDET
V294 90 ST. LIGHED INDKOMST
V295 90 PRIVAT OFF.EJERSKAB
V296 90 DET ENKELTE MENNESKE
V297 90 DE ARBEJDSLØSES RET
V298 90 KONKURRENCE SUNDT
V299 90 HÅRDT ARBEJDE SUCCES
V300 90 RIGDOM ANDRES BEKOST.
V301 90 1. VALG LANDETS MÅL
V302 90 2. VALG LANDETS MÅL
V303 90 1. VALG SAMFUND
V304 90 2. VALG SAMFUND
V305 90 1. VALG MÅLSÆTNING
V306 90 2. VALG MÅLSÆTNING
V307 90 KÆMPE FOR FÆDRELAND
V308 90 MATERIELLE GODER
V309 90 MINDRE VÆGT ARBEJDET
V310 90 TEKNOLOGISK UDVIKL.
V311 90 PERSONLIG UDVIKLIG
V312 90 MERE RESP. AUTORITET
V313 90 MERE VÆGT FAM.LIVET
V314 90 NATURLIG LIVSSTIL
V315 90 VIDENSKAB. FREMSKRIDT
V316 90 TILLID FOLKEKIRKEN
V317 90 TILLID FORSVARET
V318 90 TILLID SKOLEVÆSENET
V319 90 TILLID RETSVÆSENET
V320 90 TILLID DAGSPRESSEN
V321 90 TILLID FAGFORENINGER
V322 90 TILLID POLITIET
V323 90 TILLID FOLKETINGET
V324 90 TILLID DET OFFENTLIGE
V325 90 TILLID ST. VIRKSOMHED
V326 90 TILLID SOC.SIK.SYSTEM
V327 90 TILLID FÆLLESMARKEDET
V328 90 TILLID NATO
V329 90 TILLID NORDISK RÅD
V330 90 ØKOLOGI/MILJØBEVÆG.
V331 90 ANTI-ATOMKRAFT BEVÆG.
V332 90 FREDSBEVÆGELSEN
V333 90 MENNESKERETTIGHEDBEV.
V334 90 KVINDEBEVÆGELSEN
V335 90 ANTI-APARTHEID BEVÆG.
V336 90 FÅ SOCIALE YDELSER
V337 90 KØRE UDEN BILLET
V338 90 SNYDE I SKAT
V339 90 KØBE TYVEKOSTER
V340 90 TAGE BIL TILH. ANDEN
V341 90 INDTAGE HASH
V342 90 BEHOLDE FUNDNE PENGE
V343 90 LYVE TIL EGEN FORDEL
V344 90 GIFTE DER HAR FORHOLD
V345 90 SEX MED MINDREÅRIGE
V346 90 MODTAGE BESTIKKELSE
V347 90 HOMOSEKSUALITET
V348 90 PROSTITUTION
V349 90 SKILSMISSE
V350 90 SLAGSMÅL MED POLITI
V351 90 AKTIV DØDSHJÆLP
V352 90 SELVMORD
V353 90 UNDLADE OPLYSE SKADER
V354 90 TRUE ARB. EJ STREJKE
V355 90 DRÆBE ET MENNESKE
V356 90 DRAB POLITISKE GRUNDE
V357 90 SMIDE AFFALD OFF.
V358 90 KØRE SPIRITUSKØRSEL
V359 90 GEOGRAFISK TILKNYT 1.
V360 90 GEOGRAFISK TILKNYT 2.
V361 90 STOLT VÆRE DANSKER
V362 90 SKAL VÆRE FORSIGTIG
V363 90 NYE GAMLE IDEER
V364 90 BEKYM/GLAD FORANDRING
V365 90 REGNER MED SUCCES
V366 90 LIDE OVERBEVISE ANDRE
V367 90 FORBILLEDE ANDRE
V368 90 FÅ HVAD JEG VIL HAVE
V369 90 EJER MANGE TING
V370 90 LIDE TAGE ET ANSVAR
V371 90 SJÆLDEN USIKKER
V372 90 GIVER TIT GODE RÅD
V373 90 KENDETEGN EJ NÆVNTE
V374 90 ÆNDRING LANDETS ØKO.
V375 90 MYNDIGHED MERE ÅBNE
V376 90 ENKELTE MENN. FRIHED
V377 90 IKKE GØRE NOGET
V378 90 POL.REFORM F. HURTIGT
V379 90 TILLID FAMILIEN
V380 90 TILLID DANSKERE
V381 90 FÆLLESMARKEDET
V382 90 DELTAGET I AKTIONER
V383 90 FOLK TILKNYTTET 1.
V384 90 FOLK TILKNYT 1. ANDRE
V385 90 FOLK TILKNYTTET 2.
V386 90 FOLK TILKNYT 2. ANDRE
V387 90 PARTI TILTALER MEST
V388 90 PARTI STEMME PÅ 1.
V389 90 PARTI STEMME PÅ 2.
V390 90 RESP. UNDER INTERVIEW
V391 90 EBA KOMMUNENUMMER
V392 99 RESP.LØBENUMMER
V393 99 UNDERSØGELSESNUMMER
V394 99 INTERVIEWER NUMMER
V395 99 RESPONDENTENS KØN
V396 99 FØDSELSÅR
V397 99 LEVER I FAST FORHOLD
V398 99 ER GIFT MED PARTNER
V399 99 TIDL. LEVET FORHOLD
V400 99 NUVÆRENDE CIVILSTAND
V401 99 ANTAL GANGE GIFT
V402 99 ANTAL BØRN
V403 99 EGNE BØRN HJ.BOENDE
V404 99 HUSSTANDSMEDL. O. 18
V405 99 HUSSTANDSMEDL. 13-17
V406 99 HUSSTANDSMEDL. 5-12
V407 99 HUSSTANDSMEDL Y. 5
V408 99 ALDER V/AFSL.SKOLEUDD
V409 99 HVILKEN SKOLEUDD. HAR
V410 99 IGANG M/ERHVERVSUDDAN
V411 99 HVILKEN ERHVERVSUDDAN
V412 99 ANDEN ERHVERVSUDDAN.
V413 99 BOR MED FORÆLDRE
V414 99 FAM. FORHOLD V/10 ÅR
V415 99 MORS ERHV.UDDANNELSE
V416 99 ERHVERVSUDDAN. MOR
V417 99 FARS ERHV.UDDANNELSE
V418 99 ERHVERVSUDDAN. FAR
V419 99 ERH.MÆSSIG BESKÆFTIG.
V420 99 EJ BESKÆFTIGET ANDET
V421 99 ARB.LØSPERIODES LÆNG.
V422 99 HAR DE UNDERORDNEDE
V423 99 ANTAL UNDERORDNEDE
V424 99 ANTAL ANSATTE M. RESP
V425 99 ANTAL ANSATTE H.RESP.
V426 99 VIRKSOMHEDSTYPE 1.
V427 99 VIRKSOMHEDSTYPE 2.
V428 99 PRIVAT/OFF. SEKTOR
V429 99 STILLINGSBESKRIVELSE
V430 99 RESP. STILLING KODET
V431 99 ER DE HOVEDRFORSØRGER
V432 99 H.FORSØGER ERH.BESKÆF
V433 99 FORSØRGER VIRK TYPE
V434 99 FORS. STIL.BETEGN.
V435 99 FORSØRGER STIL. KODET
V436 99 BRUTTOINDKOMST
V437 99 INDBYGGERTAL
V438 99 VIGTIGHED: ARBEJDE
V439 99 VIGTIGHED: FAMILIE
V440 99 VIGTIGHED: VENNER
V441 99 VIGTIGHED: FRITID
V442 99 VIGTIGHED: POLITIK
V443 99 VIGTIGHED: RELIGION
V444 99 DISK. POLITIK VENNER
V445 99 INDTÆGT/FORH. FORURE.
V446 99 SKAT/FORH. FORURENING
V447 99 MYNDIGHED FORH. FORUR
V448 99 LYKKELIG ALT I ALT
V449 99 TILHØRER EJ FORENING
V450 99 TILHØRER: SOCIAL FOR.
V451 99 FRIV ARB: SOCIAL FOR.
V452 99 TILHØRER: REL. FORE.
V453 99 FRIV. ARB: REL. FORE.
V454 99 TILHØRER: UDD/KU.FOR.
V455 99 FRIV ARB: UDD/KU.FOR.
V456 99 TILHØRER: FAGFORENING
V457 99 FRIV. ARB: FAGFOREN.
V458 99 TILHØRER: POL.FOREN.
V459 99 FRIV. ARB: POL. FORE.
V460 99 TILHØRER: BEBOERGRUP.
V461 99 FRIV. ARB: BEBOERGR.
V462 99 TILHØRER MENNESKERET.
V463 99 FRIV ARB MENNESKERET.
V464 99 TILHØRER: DYREBESKYT.
V465 99 FRIV ARB: DYREBESKYT.
V466 99 TILHØRER: FAGLIG FOR.
V467 99 FRIV ARB: FAGLIG FOR.
V468 99 TILHØRER: UNGDOMSFOR.
V469 99 FRIV ARB: UNGDOMSFOR.
V470 99 TILHØRER: SPORTSFORE.
V471 99 FRIV. ARB: SPORTSFOR.
V472 99 TILHØRER: KVINDEGR.
V473 99 FRIV. ARB: KVINDEGR.
V474 99 TILHØRER: FREDSBEVÆG.
V475 99 FRIV ARB: FREDSBEVÆG.
V476 99 TILHØRER: SUNDHEDSFOR
V477 99 FRIV ARB: SUNDHEDSFOR
V478 99 TILHØRER: A. FORENING
V479 99 FRIV. ARB: ANDEN FOR.
V480 99 TILHØRER: VED IKKE
V481 99 HVOR OFTE MED VENNER
V482 99 HVOR OFTE M.ARB.KOLL.
V483 99 HVOR OFTE KIRKE M/A .
V484 99 HVOR OFTE KLUB M/A.
V485 99 NABO: EJ TIDL. KRIM.
V486 99 NABO: EJ ANDEN RACE
V487 99 NABO: EJ Y. VENSTRE
V488 99 NABO: EJ DRANKERE
V489 99 NABO: EJ Y. HØJRE
V490 99 NABO: EJ BØRNERIG F.
V491 99 NABO: EJ PSYKISK SYGE
V492 99 NABO: EJ MUSLIMER
V493 99 NABO: EJ INDVANDRERE
V494 99 NABO: EJ FOLK M. AIDS
V495 99 NABO: EJ NARKOMANER
V496 99 NABO: EJ HOMOSEKSUEL.
V497 99 NABO: EJ JØDER
V498 99 NABO: EJ SIGØJNERE
V499 99 NABO: ER LIGEGLAD
V500 99 KAN STOLE PÅ FOLK
V501 99 INDFL. PÅ TILVÆRELSE
V502 99 TIL-/UTILFREDS M/LIV
V503 99 HVORFOR FOLK I NØD 1.
V504 99 HVORFOR FOLK I NØD 2.
V505 99 JOB: GOD LØN
V506 99 JOB: BEHAG. MENNESKER
V507 99 JOB: EJ ARBEJDSPRES
V508 99 JOB: TRYGHED I ANSÆT.
V509 99 JOB: AVANCEMENTMULIG.
V510 99 JOB: ET VELANSET JOB
V511 99 JOB: BEKVEM ARB.TID
V512 99 JOB: UDFOLDE SIG
V513 99 JOB: SAMFUNDSNYTTIGT
V514 99 JOB: GODE FERIER
V515 99 JOB: MØDE MENNESKER
V516 99 JOB: UDRETTE NOGET
V517 99 JOB: ANSVARSFULDT
V518 99 JOB: INTERESSANT
V519 99 JOB: PASSE TIL EVNER
V520 99 JOB: INGEN AF NÆVNTE
V521 99 ERHV. BESKÆFTIGET
V522 99 VÆRDSÆTTELSE ARBEJDE
V523 99 TILFREDS MED JOB
V524 99 FRIHED PÅ JOB
V525 99 TRYGHED I ANSÆTTELSEN
V526 99 ARB: NØDVEND. F/EVNER
V527 99 YDMYG. MODTAGE PENGE
V528 99 DOVEN UDEN ARBEJDE
V529 99 EN PLIGT AT ARBEJDE
V530 99 KUN ARBEJDE HVIS LYST
V531 99 ARBEJDE KOMMER FØRST
V532 99 SAMME ARB./SAMME LØN
V533 99 FØLGE ARB.INSTRUKS
V534 99 FÅ JOBS: ANSÆTTE DK
V535 99 FÅ JOBS: ANSÆTTE MÆND
V536 99 DET GODE VS. DET ONDE
V537 99 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
V538 99 HVILKET TROSSAMFUND
V539 99 ANDET TROSSAMFUND
V540 99 TIDL. FOLKEKIRKEN
V541 99 TIDL. TROSSAMFUND
V542 99 HVOR OFTE I KIRKE
V543 99 HVOR OFTE KIRKE V/12
V544 99 REL. CEREMONI FØDSEL
V545 99 REL. CEREMONI ÆGTESK.
V546 99 REL. CEREMONI V/DØD
V547 99 ER DE TROENDE
V548 99 FOLKEK. MORALSKE PR.
V549 99 FOLKEK. FAM.PROBLEMER
V550 99 FOLKEK. ÅNDE. BEHOV
V551 99 FOLKEK. SOC. PROBLEM
V552 99 TROR PÅ: GUD
V553 99 TROR PÅ: LIV E. DØDEN
V554 99 TROR PÅ: HELVEDE
V555 99 TROR PÅ: PARADISET
V556 99 TROR PÅ: SYNDEN
V557 99 TROR PÅ: TELEPATI
V558 99 TROR PÅ REINKARNATION
V559 99 NÆRMEST DERES TRO
V560 99 GUDS ROLLE DERES LIV
V561 99 FINDER TRØST I REL.
V562 99 BEDER BØN/MEDITERER
V563 99 BEDER TIL GUD
V564 99 LYKKEBRING. AMULET
V565 99 TROR AMULET BESKYTTE
V566 99 POLITIKER EJ TROENDE
V567 99 PRÆSTER O.L. EJ PÅV.
V568 99 BEDRE DK FLERE TROEN.
V569 99 PRÆSTER EJ PÅV. REG.
V570 99 ÆGTESKAB: TROSKAB
V571 99 ÆGTESKAB: GOD INDK.
V572 99 ÆGTESKAB: SOC. LIGE
V573 99 ÆGTESKAB: RESPEKT
V574 99 ÆGTESKAB: SAMME REL.
V575 99 ÆGTESKAB: GOD BOLIG
V576 99 ÆGTESKAB: POL. LIGE
V577 99 ÆGTESKAB: TOLERANCE
V578 99 ÆGTESKAB: EJ BO FORÆ.
V579 99 ÆGTESKAB: GODT SEXLIV
V580 99 ÆGTESKAB: HJEM PLIGT
V581 99 ÆGTESKAB: BØRN
V582 99 ÆGTESKAB: DISK. PROB.
V583 99 ÆGTESKAB: TID SAMMEN
V584 99 ÆGTESKAB: FÆLLES INT.
V585 99 ÆGTESKAB: OPRINDELSE
V586 99 BARN BEGGE FORÆLDRE
V587 99 VÆSENT KVINDE FÅ BØRN
V588 99 ÆGTESKAB FORÆL.INSTI.
V589 99 ENLIG KVINDE BØRN
V590 99 VÆSENT. MAND FÅ BØRN
V591 99 ÆGTESKAB GØR LYKKELIG
V592 99 MOR NÆRT FORHOLD BØRN
V593 99 UARBJ MOR SKADER BARN
V594 99 FLEST KVINDER GÅ HJEM
V595 99 ARB. I HJEM TILFRSTIL
V596 99 ARB. KVINDES MULIGHED
V597 99 BEGGE BIDR. INDKOMST
V598 99 FÆDRE EGN T/BØRNEPAS.
V599 99 MÆND HÅNDT. FØLELSER
V600 99 RESPEKTERE FORÆLDRE
V601 99 FORÆLDRE FORPLIGTELSE
V602 99 BØRN: GODE MANERER
V603 99 BØRN: SELVSTÆNDIGHED
V604 99 BØRN: HÅRDTARBEJDENDE
V605 99 BØRN: ANSVARSFØLELSE
V606 99 BØRN: FANTASI
V607 99 BØRN: TOLERANCE/RESP.
V608 99 BØRN: SPARSOMMELIGHED
V609 99 BØRN: BESLUTSOMHED
V610 99 BØRN: KRISTNE
V611 99 BØRN: TÆNKE PÅ ANDRE
V612 99 BØRN: LYDIGHED
V613 99 BØRN: VED IKKE
V614 99 TILHÆNGER AF ABORT 1.
V615 99 TILHÆNGER AF ABORT 2.
V616 99 INTERESSE POLITIK
V617 99 DELTAGE: UNDERSKRIFT
V618 99 DELTAGE: BOYKOT
V619 99 DELTAGE: DEMONSTRA.
V620 99 DELTAGE: STREJKER
V621 99 DELTAGE: BESÆTTELSER
V622 99 FRIHED OG LIGHED
V623 99 VENSTRE/HØJRE PLAC.
V624 99 MENNESKE ANSVAR SELV
V625 99 ARB.LØS RET AFSLÅ ARB
V626 99 U-/SUND KONKURRENCE
V627 99 ST. FRIHED TIL FIRMA
V628 99 VIGTIGST: LANDETS MÅL
V629 99 N.VIGT.: LANDETS MÅL
V630 99 MINDRE VGT MAT. GODER
V631 99 MINDRE VGT PÅ ARBEJDE
V632 99 MERE VGT TEK. UDVIK.
V633 99 MERE VGT MENNESKE UDV
V634 99 MERE RESPEKT AUTORIT.
V635 99 MERE VÆGT FAMILIELIV
V636 99 MERE VÆGT NATUR L.ST.
V637 99 MAGT LOK. MYNDIGHED
V638 99 TILLID: FOLKEKIRKEN
V639 99 TILLID: FORSVARET
V640 99 TILLID: SKOLEVÆSENET
V641 99 TILLID: DAGSPRESSEN
V642 99 TILLID: FAGFORENINGER
V643 99 TILLID: POLITIET
V644 99 TILLID: FOLKETINGET
V645 99 TILLID: OFFENTLIGE
V646 99 TILLID: SOC. SIKRING
V647 99 TILLID: EU
V648 99 TILLID: NATO
V649 99 TILLID: FN
V650 99 TILLID: SUNDHEDSSYS.
V651 99 TILLID: RETSVÆSENET
V652 99 INT. SAMARB. OM MILJØ
V653 99 INT. SAMARB. OM KRIM.
V654 99 INT. SAMARB. ARB.LØS
V655 99 TILFREDS M. DEMOKRATI
V656 99 NUVÆRENDE REGERING
V657 99 BORGERLIG REG. KLAR.
V658 99 POL. SYS. STÆRK LEDER
V659 99 POL. SYS. EKSP. STYRE
V660 99 POL. SYS. MILI. STYRE
V661 99 POL. SYS. DEMO. STYRE
V662 99 DEMOKRATI: BEDRE
V663 99 DEMOKRATI: DÅRLIG ØK.
V664 99 DEMOKRATI: UBESLUTSOM
V665 99 DEMOKRATI: F.LIDT LOV
V666 99 RESPEKT MENNESKERETT.
V667 99 BILLIGE: SOC. YDELSER
V668 99 BILLIGE: UNDL. BILLET
V669 99 BILLIGE: SNYDE I SKAT
V670 99 BILLIGE: TAGE A. BIL
V671 99 BILLIGE: INDTAGE HASH
V672 99 BILLIGE: LYVE FORDEL
V673 99 BILLIGE: UDENOMSFORH.
V674 99 BILLIGE: MODT. BESTIK
V675 99 BILLIGE: HOMOSEKSUEL.
V676 99 BILLIGE: ABORT
V677 99 BILLIGE: SKILSMISSE
V678 99 BILLIGE: AK.DØDSHJÆLP
V679 99 BILLIGE: SELVMORD
V680 99 BILLIGE: AFFALD OFF.
V681 99 BILLIGE: SPIRITUSKØR.
V682 99 BILLIGE: SORT ARBEJDE
V683 99 BILLIGE: FORHOLD
V684 99 BILLIGE: OFF. RYGNING
V685 99 BILLIGE: O. FARTHAST.
V686 99 URETSM. SOC. YDELSER
V687 99 UNDLADE KØBE BILLET
V688 99 SNYDER I SKAT
V689 99 UDFØRT SORT ARBEJDE
V690 99 INDTAGE MARIH./HASH
V691 99 SMIDER AFFALD OFF.
V692 99 KØRER FOR STÆRKT
V693 99 SPIRITUSPÅVIRKET
V694 99 TILFÆLDIG SEKS. FOR.
V695 99 TYVERI MAD: UNG MENN.
V696 99 TYVERI MAD: FAT MENN.
V697 99 TYVERI MAD: BUTIKSKÆ.
V698 99 MEST KNYTTET GEO. 1.
V699 99 HVILKET LAND KNYT. 1.
V700 99 MEST KNYTTET GEO. 2.
V701 99 HVILKET LAND KNYT. 2.
V702 99 MINDST KNYT. GEO. 1.
V703 99 HVILKET LAND EJ 1.
V704 99 DANSK BORGERSKAB
V705 99 STOLT VÆRE DANSKER
V706 99 TILLID TIL DANSKERE
V707 99 STEMME HVIS VALG NU
V708 99 PARTI TILTALER MEST
V709 99 FREMMEDE ARBEJDE HER
V710 99 MENING INDV. SKIKKE
V711 99 UDJÆVNE INDKOMSTFORSK
V712 99 SAMFUND BAS. BEHOV
V713 99 ANERKENDE PRÆSTATION
V714 99 FØLGER MED I POLITIK
V715 99 VIDEREGIVE OPLYSN.
V716 99 FOLK PASSE SIG SELV
V717 99 LEVEST.: NÆRM. FAM.
V718 99 LEVEST.: NABOER
V719 99 LEVEST.: FOLK I OMR.
V720 99 LEVEST.: LANDSMÆND
V721 99 LEVEST.: EUROPÆERNE
V722 99 LEVEST.: MENNESKEHED
V723 99 LEVEST.: ÆLDRE
V724 99 LEVEST.: ARBEJDSLØSE
V725 99 LEVEST.: INDVANDRER
V726 99 LEVEST.: SYGE/HANDI.
V727 99 FORBEDR. FORH. FAM.
V728 99 FORBEDR. FORH. NABOER
V729 99 FORBEDR. FORH. ÆLDRE
V730 99 FORBEDR. FORH INDVAND
V731 99 FORBEDR. FORH. SYGE
V732 99 FILTER 1
V733 99 HJÆLPE ÆLDRE: MORALSK
V734 99 HJÆLPE ÆLDRE: SYMPATI
V735 99 HJÆLPE ÆLDRE: INT.
V736 99 HJÆLPE ÆLDRE: EG.INT.
V737 99 HJÆLPE ÆLDRE: GENGÆLD
V738 99 FILTER 2
V739 99 HJÆLPE INDV: FORPLIGT
V740 99 HJÆLPE INDV: SYMPAT.
V741 99 HJÆLPE INDV: INT.
V742 99 HJÆLPE INDV: EG. INT.
V743 99 HJÆLPE INDV: GENGÆLD
V744 99 NUV. HELBREDSTILSTAND
V745 99 TANKER FORMÅL MED LIV
V746 99 RELIGIØS OPDRAGELSE
V747 99 FOLK MEST TILKNYTTET
V748 99 FOLK ANDRE TILKNYTTET
V749 99 RESP. TIDL. INTERVIEW
V750 08 SFI UNDERSØGELSESNR.
V751 08 RESPONDENTNUMMER
V752 08 INTERVIEWERNUMMER
V753 08 ARBEJDE - VIGTIGT
V754 08 FAMILIE - VIGTIGT
V755 08 VENNER/BEKENDTE VIGT.
V756 08 FRITID - VIGTIGT
V757 08 POLITIK - VIGTIGT
V758 08 RELIGION - VIGTIGT
V759 08 POLITIK M. VENNER
V760 08 RESP. LYKKELIG/ULYK.
V761 08 NUVÆRENDE HELBRED
V762 08 TILHØR: INGEN FOREN.
V763 08 FORENING: SOC. ARB.
V764 08 FORENING: REL. ORG.
V765 08 FORENING: UDDAN/KUNST
V766 08 FORENING: FAGFORENIN.
V767 08 FORENING: POL. PART.
V768 08 FORENING: BEBOERGR.
V769 08 FORENING: UDVIK 3.V.
V770 08 FORENING: NATURBESKYT
V771 08 FORENING: FAG. FOREN.
V772 08 FORENING: UNGDOMSARB.
V773 08 FORENING: SPORT/FRIT.
V774 08 FORENING: KVINDEGR.
V775 08 FORENING: FREDSBEVÆG.
V776 08 FORENING: FRIV. SUND.
V777 08 FORENING: ANDRE GR.
V778 08 FRIV. ARB. SOC. ARB.
V779 08 FRIV. ARB. REL. ORG.
V780 08 FRIV. ARB. UDD/KUNST
V781 08 FRIV. ARB. FAGFOREN.
V782 08 FRIV. ARB. POL. PART.
V783 08 FRIV. ARB. BOBOERGR.
V784 08 FRIV. ARB. UDV. 3.V.
V785 08 FRIV. ARB. NATURBESK.
V786 08 FRIV. ARB. FAG. FORE.
V787 08 FRIV. ARB. UNGDOMSARB
V788 08 FRIV. ARB. SP./FRITID
V789 08 FRIV. ARB. KVINDEGR.
V790 08 FRIV. ARB. FREDSBEV.
V791 08 FRIV. ARB. FOR. SUND.
V792 08 FRIV. ARB. ANDRE GR.
V793 08 NABO: PERS. KRIM. TID
V794 08 NABO: PERS. AND.RACE
V795 08 NABO: PERS. VST FLØJ
V796 08 NABO: DRANKERE
V797 08 NABO: PERS. HJR FLØJ
V798 08 NABO: BØRNERIG FAM.
V799 08 NABO: NERV./NEU.PERS.
V800 08 NABO: MUSLIMER
V801 08 NABO: INDV./FREM.ARB.
V802 08 NABO: PERS. MED AIDS
V803 08 NABO: NARKOMANER
V804 08 NABO: HOMOSEKSUELLE
V805 08 NABO: JØDER
V806 08 NABO: SIGØJNERE
V807 08 STOLE PÅ FOLK
V808 08 FOLK PRØVE UDNYTTE EN
V809 08 FOLK VÆRE HJÆLPSOMME
V810 08 INDFLYD. TILVÆRELSEN
V811 08 TIL-/UTILFREDS LIVET
V812 08 VIGT. GRUND: FOLK NØD
V813 08 N.VIGT. GR.: FOLK NØD
V814 08 VIGTIGT: GOD LØN
V815 08 VIGTIGT: BEHAG MENN.
V816 08 VIGTIGT: EJ ARB.PRES
V817 08 VIGTIGT: TRYG ANSÆT.
V818 08 VIGTIGT: BEKV. ARBTID
V819 08 VIGTIGT: MUL TAG.INIT
V820 08 VIGTIGT: SAMF.NYT.JOB
V821 08 VIGTIGT: GODE FERIER
V822 08 VIGTIGT: JOB MØDE MEN
V823 08 VIGTIGT: UDRET. NOGET
V824 08 VIGTIGT: ANSV.FUL JOB
V825 08 VIGTIGT: INTERES. JOB
V826 08 VIGTIGT: JOB EVNER
V827 08 VIGTIGT: FÆRDIGHEDER
V828 08 VIGTIGT: FAM.VENLIGT
V829 08 VIGTIGT: MEDINDFLYD.
V830 08 VIGTIGT: MEDARB. BEH.
V831 08 VIGTIGT: MUL. AVANCE.
V832 08 VIGTIGT: VELANSET JOB
V833 08 VIGTIGT: JOB INGEN
V834 08 ERHVERVSM. BESKÆFT.
V835 08 TIL-/UTILFREDS M. JOB
V836 08 TRÆFFE AFG. IFM. JOB
V837 08 ARB. NØD. UDV. EVNER
V838 08 MODT. PENGE EJ ARB
V839 08 DOVEN EJ ARBEJDE
V840 08 SAMFUNDSPLIGT ARBEJDE
V841 08 ARBEJDE KOMMER FØRST
V842 08 FOLK ARB. HVIS LYST
V843 08 FRITID: MØDE MENNESKE
V844 08 FRITID: SLAPPE AF
V845 08 FRITID: HVAD PASSER
V846 08 FRITID: LÆRE NYT
V847 08 FØLGE ARB. INSTRUKSER
V848 08 ARB.GIV. DANSKERE
V849 08 MÆND MERE RET T. ARB.
V850 08 DET GODE VS. DET ONDE
V851 08 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
V852 08 MEDLEM AN.TROSSAMFUND
V853 08 HVILKET AND.TROSSAMF.
V854 08 VÆRET MEDLEM AN.TROS.
V855 08 TILHØRT FOLKEKIRK
V856 08 TILHØRT ANDET TROS.
V857 08 HVILKEN TROSSAMFUND
V858 08 HVOR OFTE KIRKEGANG
V859 08 HVOR OFTE KIRKE 12 ÅR
V860 08 REL. CEREMONI FØDSEL
V861 08 REL CEREMONI ÆGTESKAB
V862 08 REL. CEREMONI DØDEN
V863 08 TROENDE MENNESKE
V864 08 KIRKE SVAR MORAL.PRO.
V865 08 KIRKE SVAR FAM.PROB.
V866 08 KIRKE SVAR ÅNDE BEHOV
V867 08 KIRKE SVAR SOC. PROB.
V868 08 TROR PÅ GUD
V869 08 TROR PÅ LIV E. DØDEN
V870 08 TROR PÅ HELVEDE
V871 08 TROR PÅ PARADISET
V872 08 TROR PÅ SYNDEN
V873 08 TROR PÅ REINKARNATION
V874 08 UDSAGN NÆR. RESP. TRO
V875 08 EGEN MÅDE GUDDOMMELIG
V876 08 INTERESSE ÅNDELIGE
V877 08 KUN EN SAND RELIGION
V878 08 STOR ROLLE SPIL. GUD
V879 08 TRØST/STYRKE RELIGION
V880 08 BEDER BØN, MEDIT. OL.
V881 08 HVOR OFTE BEDER T.GUD
V882 08 LYKKEBRINGENDE AMULET
V883 08 POLITIK.IKKE TROR GUD
V884 08 PRÆST EJ PÅV. BESLUT.
V885 08 VIGTIGT: TROSKAB
V886 08 VIGTIGT: STOR INDK.
V887 08 VIGTIGT: SAM.SOC.LAG
V888 08 VIGTIGT: SAMME REL.
V889 08 VIGTIGT: BOLIGFORHOLD
V890 08 VIGTIGT: POL. OVER
V891 08 VIGTIGT: EJ BO SV.FOR
V892 08 VIGTIGT: SEX.SAMLIV
V893 08 VIGTIGT: DELE HJ.PLI.
V894 08 VIGTIGT: BØRN
V895 08 VIGTIGT: DIS. PROBL.
V896 08 VIGTIGT: TID EGNE VEN
V897 08 BÅDE MOR OG FAR HJEM.
V898 08 BØRN VÆSEN. KVIND.LIV
V899 08 ÆGTESKAB FORÆLD. INST
V900 08 FÅ BØRN U. FAST FORH.
V901 08 BØRN VÆSENT MANDS LIV
V902 08 PARFORH.BET. F.LYKKE
V903 08 HOMOSEKS. ADOPT BØRN
V904 08 LEVE SAMMEN EJ GIFT
V905 08 SAMFUNDSPLIGT FÅ BØRN
V906 08 SELV BESTEM.HAVE BØRN
V907 08 FORÆL. SYGE BØRN PLI.
V908 08 UDEARB. MOR/HJ.ARB.
V909 08 MOR ARB. SKADE BARN
V910 08 FL. KVINDER GÅ HJ.
V911 08 HJ.GÅ HUSMOR TILFR.
V912 08 ARB. MULIGHED UAFHÆN.
V913 08 MAND/KV. BIDR. INDK.
V914 08 FÆDRE EGNEDE PAS BØRN
V915 08 MÆND ANSVAR PAS BØRN
V916 08 ELSKE/RESPEK. FORÆLD.
V917 08 FORÆLDREANSVAR F BØRN
V918 08 BØRNS ANSVAR F. FORÆ.
V919 08 LÆRE BØRN MANERER
V920 08 LÆRE BØRN SELVSTÆND.
V921 08 LÆRE BØRN HÅRDT ARB.
V922 08 LÆRE BØRN ANSVARSFØL.
V923 08 LÆRE BØRN FANTASI
V924 08 LÆRE BØRN TOLER./RESP
V925 08 LÆRE BØRN SPARSOMMEL.
V926 08 LÆRE BØRN BESLUTSOM.
V927 08 BØRN OPDRAG. KR.TRO
V928 08 LÆRE BØRN TÆNKE ANDRE
V929 08 LÆRE BØRN LYDIGHED
V930 08 LÆRE BØRN INGEN NÆVN.
V931 08 ABORT KVINDE EJ GIFT
V932 08 ABORT EJ ØNSKER BØRN
V933 08 INTERESSE FOR POLTIK
V934 08 UNDERSKRIFTINDSAMLING
V935 08 BOYKOT
V936 08 LOVLIGE DEMONSTRA.
V937 08 OVERENSK. ST STREJKE
V938 08 BESÆT. BYGNING/FABRIK
V939 08 VIGT. FRIHED/LIGHED
V940 08 VENSTRE/HØJREORIENT.
V941 08 MERE ANSVAR SIG SELV
V942 08 ARB.LØSE TILBUDT ARB.
V943 08 KONKUR. SUNDT/USUNDT
V944 08 ST. FRIHED VIRKSOMHED
V945 08 INDKOMSTER MERE LIGE
V946 08 ERHV.LIV PRIVAT EJET
V947 08 HOLDNING T.SAMFUNDET
V948 08 MÅL F.LANDET VIGTIGST
V949 08 MÅL FOR LAND N.VIGT.
V950 09 MINDRE VÆGT PENGE/MAT
V951 08 RESPEKT AUTORITETET
V952 08 TILLID FOLKEKIRKEN
V953 08 TILLID FORSVARET
V954 08 TILLID SKOLEVÆSENET
V955 08 TILLID DAGSPRESSEN
V956 08 TILLID FAGFORENINGER
V957 08 TILLID POLITIET
V958 08 TILLID FOLKETINGET
V959 08 TILLID DET OFFENTLIGE
V960 08 TILLID SOC SIK.SYSTEM
V961 08 TILLID EU
V962 08 TILLID NATO
V963 08 TILLID FN
V964 08 TILLID SUNDHEDSSYSTEM
V965 08 TILLID RETSVÆSENET
V966 08 TILLID ST. VIRKSOMHED
V967 08 TILLID MILJØORGANISA.
V968 08 TILLID POL. PARTIER
V969 08 TILLID REGERINGEN
V970 08 TILFREDS M. DEMOKRA.
V971 08 NUVÆRENDE REGERING
V972 08 STÆRK LEDER
V973 08 EKSPERT TRÆF. BESLUT.
V974 08 MILITÆR STYRER LAND
V975 08 DEMO. POL. SYSTEM
V976 08 DEMO. BEDRE ST.FORM
V977 08 ØKO. SYS. FUNG DÅRLIG
V978 08 DEMOKRATI UBESLUTSOM
V979 08 DEMO OPRET LOV/ORDEN
V980 08 BILLIGE MODT.SOC. YD.
V981 08 BILLIGE SNYDE I SKAT
V982 08 BILLIGE TAGE AN. BIL
V983 08 BILLIGE INDT. MARIHU.
V984 08 BILLIGE LYVE FORDEL
V985 08 BILLIGE FORH.U.ÆGTESK
V986 08 BILLIGE MODT. BESTIK
V987 08 BILLIGE HOMOSEKSUALI.
V988 08 BILLIGE ABORT
V989 08 BILLIGE SKILSMISSE
V990 08 BILLIGE AKTIV DØDSHJ.
V991 08 BILLIGE SELVMORD
V992 08 BILLIGE SORT ARBEJDE
V993 08 BILLIGE TILF. FORH.
V994 08 BILLIGE UNDL BILLET
V995 08 BILLIGE PROSTITUTION
V996 08 BILLIGE VIDEN. FORSØG
V997 08 BILLIGE GEN MANIPULA.
V998 08 BILLIGE KUNST. BEFRU.
V999 08 BILLIGE DØDSSTRAF
V1000 08 BILLIGE SPIRITUSKØRS.
V1001 08 TILKNYT. GEO. OMR. 1.
V1002 08 TILKNYT. GEO. OMR. 2.
V1003 08 DANSK STATSBORGER
V1004 08 STOLT VÆRE DANSKER
V1005 08 MISTE VELFÆRDSGODER
V1006 08 MISTE DANSK IDENTITET
V1007 08 BETALE MERE MERE T EU
V1008 08 DK MISTER INDFLYD.
V1009 08 DK MISTER ARB.PLADS
V1010 08 HOLD. UDVIDELSE EU
V1011 08 FOLKETINGSVALG MORGEN
V1012 08 PARTI STEMME PÅ
V1013 08 PARTI KNYTTET TIL
V1014 08 FOLK UDVIK. LANDENE
V1015 08 TERROR HVERDAGSKOST
V1016 08 INDVAND. TAGER JOBS
V1017 08 LANDET KULTUR UNDERGR
V1018 08 INDV. PROB.KRIMINA.
V1019 08 INDV. BELAST. VELFÆRD
V1020 08 INDV, TRUSSEL SAMFUND
V1021 08 INDV. EGNE SKIK./TRAD
V1022 08 MANGE INDV. DANMARK
V1023 08 FOR MANGE INDV I DK
V1024 08 VÆRE FØDT I DANMARK
V1025 08 RESPEK. DK POL.INSTI.
V1026 08 DK FAMILIEBAGGRUND
V1027 08 AT KUNNE TALE DANSK
V1028 08 LEVET MESTE LIV I DK
V1029 08 FØLGER MED I POLITIK
V1030 08 GIVE OPLYS. T.POLITI
V1031 08 FOLK PASSE SIG SELV
V1032 08 NÆRM. FAM. LEVEVILKÅR
V1033 08 NABOLAGETS LEVEVILKÅR
V1034 08 LEVEVILKÅR I OMRÅDET
V1035 08 LANDSMÆNDS LEVEVILKÅR
V1036 08 EUROPÆERS LEVEVILKÅR
V1037 08 MENNESKEHEDS LEVEVIL.
V1038 08 ÆLDRE MENN. LEVEVIL.
V1039 08 ARB.LØSES LEVEVILKÅR
V1040 08 INDVANDR. LEVEVILKÅR
V1041 08 SYG/HANDICAP LEVEVIL.
V1042 08 FATTIGE FAM. LEVEVIL.
V1043 08 FORHINDRE FORURENING
V1044 08 ANTAL BO JORDEN
V1045 08 MENN. GRIBE IND NATUR
V1046 08 JORDEN STADIG LEVE PÅ
V1047 08 NATURENS BALANCE
V1048 08 MENNESKE HERSKE NATUR
V1049 08 TENDENS FORT. NATURK.
V1050 08 FORMÅLET MED LIVET
V1051 08 ET ÅNDELIGT MENNESKE
V1052 08 DET GUDDOMMELIGE
V1053 08 HEALING KRYSTALTERAPI
V1054 08 KROPPEN ER EN MASKINE
V1055 08 FINDES EN ÅNDE. KRAFT
V1056 08 KØN
V1057 08 FØDSELSÅR
V1058 08 DANSK STATSBORGER
V1059 08 LAND STATSBORGER
V1060 08 LANDEKODE RESP.
V1061 08 FØDT I DANMARK
V1062 08 HVILKET LAND FØDT
V1063 08 LANDEKODE FØDSELSLAND
V1064 08 HVILKET ÅR KOM TIL DK
V1065 08 FAR FØDT I DANMARK
V1066 08 FAR FØDT HVILKET LAND
V1067 08 LANDEKODE FAR FØDT
V1068 08 MOR FØDT I DANMARK
V1069 08 HVILKET LAND MOR FØDT
V1070 08 LANDEKODE MOR FØDT
V1071 08 CIVILSTAND
V1072 08 BOEDE M.PARTNER
V1073 08 FILTER 1
V1074 08 BOR MED PARTNER NU
V1075 08 LEVER I FAST FORHOLD
V1076 08 FILTER 2
V1077 08 HAR VÆRET GIFT/SAMLEV
V1078 08 LEVET LEVET M. PART.
V1079 08 GIFT/REG. PARTNERSKAB
V1080 08 BO. M.PARTNER I.GIFT
V1081 08 HVORFOR SLUT.FORHOLD
V1082 08 ANTAL BØRN
V1083 08 FØDSELSÅR FØRSTE BARN
V1084 08 BOR HUSSTAND: PARTNER
V1085 08 PARTNER HUSST. ANTAL
V1086 08 BOR I HUSSTAND: BØRN
V1087 08 BØRN I HUSSTAND ANTAL
V1088 08 BOR HUSSTAND: FORÆLD.
V1089 08 FORÆLDRE HUSST: ANTAL
V1090 08 BOR HUSSTAND: BEDSTEF
V1091 08 B.FORÆ HUSSTAND ANTAL
V1092 08 BOR HUSSTAND: AN. FAM
V1093 08 AN. FAM. HUSST. ANTAL
V1094 08 BOR HUSSTAND: EJ FAMI
V1095 08 EJ FAM.HUSSTAND ANTAL
V1096 08 FILTER 3
V1097 08 OPLEV. EGET BARN DØDE
V1098 08 ALDER DA BARN DØDE
V1099 08 OPLEVE BARN SKILT
V1100 08 ALDER BARN BLEV SKILT
V1101 08 OPLEVE FORÆLDRE SKILT
V1102 08 ALDER FORÆLDRE SKILT
V1103 08 OPLEV SLÆGTNING SKILT
V1104 08 ALDER SLÆGTNING SKILT
V1105 08 OPLEVET FAR DØDE
V1106 08 ALDER DA FAR DØDE
V1107 08 OPLEVET MOR DØDE
V1108 08 ALDER DA MOR DØDE
V1109 08 ALDER AFSLUT SKOLEUDD
V1110 08 RESP. SKOLEUDDANNELSE
V1111 08 HAR ERH.MÆSSIG UDDAN.
V1112 08 HVILKEN ERHV.UDDANN.
V1113 08 ANDEN ERH.UDDANNELSE
V1114 08 P.T. ERH.MÆS. BESKÆF.
V1115 08 ANDEN ERHV. BESKÆFT.
V1116 08 SEN.JOB LØNMODT/SELV.
V1117 08 RESP. STILLING
V1118 08 SLAGS ARB LAV. STIL.
V1119 08 FILTER 3A
V1120 08 RESP. ANTAL UNDERORD.
V1121 08 FILTER 3B
V1122 08 ANSAT. FØRE TILSYN M.
V1123 08 ANTAL ANSAT. TILSYN M
V1124 08 ANSATTE RESP. ARB.PL.
V1125 08 RESP. PRIVAT/OFF.SEK.
V1126 08 FILTER 4
V1127 08 PARTNER FØDT I DK
V1128 08 LAND PARTNER FØDT
V1129 08 LANDEKODE PART. FØDT
V1130 08 PARTNER SKOLEUDDAN.
V1131 08 PARTNER ERH.UDDAN.
V1132 08 AN. ERH.UDDAN. PART.
V1133 08 PARTNER P.T. BESKÆF.
V1134 08 PARNT. ANDEN BESKÆFT.
V1135 08 PARTNER LØNM./SELVST.
V1136 08 PARTNERS STILLING
V1137 08 PART. LAVEDE STILLING
V1138 08 FILTER 4A
V1139 08 ANTAL UNDERORD.PARTN.
V1140 08 FILTER 4B
V1141 08 PART. FØRE TILSYN AN.
V1142 08 PART. ANTAL TILSYN M.
V1143 08 ANTAL PART. ARB.PLADS
V1144 08 PART. PRIV/OFF. ANSAT
V1145 08 RESP. VÆRET ARB.LØS
V1146 08 FILTER 4C
V1147 08 PART.VÆRET ARBEJDSLØS
V1148 08 AFHÆNG.KONTANTHJÆLP
V1149 08 FILTER 4
V1150 08 PART AFHÆNG.KONTANTHJ
V1151 08 HUSST. NETTOINDKOMST
V1152 08 HUSST. BR.INDKOMST
V1153 08 FAM.FORHOLD V.14 ÅR
V1154 08 SKOLEUDDANNELSE MOR
V1155 08 ERHVERVSUDDAN. MOR
V1156 08 ANDEN ERHV.UDDAN. MOR
V1157 08 MOR LØNMODT./SELVST.
V1158 08 MORS STILLING
V1159 08 SLAGS ARB. MOR LAVEDE
V1160 08 FILTER 5
V1161 08 ANTAL UNDERORDN. MOR
V1162 08 MOR FØRE TILSYN ANDRE
V1163 08 ANTAL MOR TILSYN MED
V1164 08 SKOLEUDDANNELSE FAR
V1165 08 ERHVERVSUDDAN. FAR
V1166 08 ANDEN ERHV.UDDAN. FAR
V1167 08 FAR LØNMODT./SELVST.
V1168 08 FARS STILLING
V1169 08 SLAGS ARB. FAR LAVEDE
V1170 08 FILTER 6
V1171 08 ANTAL UNDERORD. FAR
V1172 08 FAR FØRE TILSYN ANDRE
V1173 08 ANTAL FAR TILSYN MED
V1174 08 MOR LIDE LÆSE BØGER
V1175 08 DISK. POLITIK MED MOR
V1176 08 MOR LIDE FØLGE M.NYH.
V1177 08 SVÆRT PENGE T.SLÅ TIL
V1178 08 FAR LIDE LÆSE BØGER
V1179 08 DISK. POLITIK MED FAR
V1180 08 FAR LIDE FØLGE M.NYH.
V1181 08 SVÆRT KØBE NYT ITU
V1182 08 POSTNR. RESP. 14 ÅR
V1183 08 NUV. POSTNUMMER
V1184 08 ANTAL INDBYG. I BY
V1185 08 INTERESSE INTERVIEW
V1186 90 RESPONDENT DELTOG
V1187 99 RESPONDENT DELTOG
V1188 08 RESPONDENT DELTOG
V1189 ÅR RESPONDENT DELTOG
V1190 KOHORTER
V1191 08 BOPÆLSREG. E. KOMREF.
V1192 08 BOPÆLSAMT GAMLE AMTER
V1193 08 URBANISERINGSGRAD
V1194 99 URBANISERINGSGRAD
V1195 08 RESP. ALDER
V1196 08 ALDER KATEGORIER
V1197 99 RESP. ALDER
V1198 99 ALDER KATEGORIER
V1199 90 RESP. ALDER
V1200 90 ALDER KATEGORIER
V1201 08 TRE-DELT CTR/PERI IND
V1202 08 KIRKEGANG GRUP. 4 GR.
V1203 99: KIRKEGANG GRUP. 4 GR
V1204 90: KIRKEGANG GRUP. 4 GR
V1205 08 MAT.-POSTMATERIALISME
V1206 99 MAT.-POSTMATERIALISME
V1207 90 MAT.-POSTMATERIALISME
Løbenummer Ikke betydningsbærende unikt løbenummer skabt under aflevering til arkiv