Offerundersøgelsen, 2011-13

Tabeloversigt ?
Data31001
Tabel

Data31001


Beskrivelse ?

Hoveddatafil

Størrelse (Antal rækker) ?

166

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
V1 DDA studienummer
V2 DDA løbenummer
V3 Identifikationsnummer
V4 Undersøgelsesår
V5 Tidspunkt for undersøgelsen
V6 Forekomsten af vold diskuteres meget for tiden. Har du indenfor de sidste 12 måneder været udsat for vold eller trusler, som var så alvorlige, at du blev bange?
V7 Hvor mange gange har du været udsat for vold i de sidste 12 måneder?
V8 Sidste gang du var udsat for vold, førte det da til synlige mærker eller skader på kroppen?
V9 Hvilke skader eller mærker medførte volden? (beskriv):
V10 Hvilke skader eller mærker medførte volden? (beskriv):
V11 Krævede skaderne/mærkerne lægebehandling?
V12 Hvor foregik volden?
V13 Hvor foregik volden? Angiv hvor?
V14 Hvor mange personer deltog aktivt i volden imod dig?
V15 Var det under udførelse af dit arbejde?
V16 Hvad tror du er hovedgrunden til, at du blev udsat for det? Svarkategorierne læses ikke op, med mindre det er en hjælp
V17 Hvad tror du er hovedgrunden til, at du blev udsat for det? Hvilken anden grund?
V18 Hvornår skete det?
V19 Hvilken ugedag skete det på?
V20 Hvilket tidspunkt på døgnet skete det?
V21 Var du påvirket af alkohol eller andet?
V22 Kan du give en nærmere beskrivelse af voldsudøveren/den mest aktive i volden - var det en mand eller en kvinde?
V23 Hvor gammel var denne person?
V24 Kendte du denne person?
V25 Hvem var det?
V26 Var personen påvirket af alkohol eller andet?
V27 Blev der anvendt våben/redskaber ved overfaldet?
V28 Blev våbnet eller redskabet brugt mod dig eller alene til at true med? (Spørgsmål fra juli 2009 og frem)
V29 Blev der anvendt skydevåben?
V30 Blev der anvendt kniv?
V31 Blev der anvendt slagvåben? (køller, jernstænger m.m.)
V32 Blev der anvendt andre våben? (flasker, sten m.m.)
V33 Har du anmeldt volden til politiet?
V34 Hvorfor har du ikke anmeldt overfaldet til politiet?
V35 Fik politiet fat i voldsudøveren?
V36 Alt taget i betragtning, hvor alvorlig var denne hændelse for dig, da du blev udsat for den? Var den...?
V37 Synes du hændelsen var...:
V38 Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes racisme? Med racistisk menes, at man udsættes, fordi man har en bestemt etnisk baggrund
V39 Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering? Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
V40 Hvor mange gange har du været udsat for trusler i de sidste 12 måneder?
V41 Sidste gang du var udsat for trusler, var det da under udførelse af dit arbejde?
V42 Blev der anvendt våben/redskaber da du blev udsat for trusler?
V43 Blev våbnet eller redskabet brugt mod dig eller alene anvendt til at true med? (Spørgsmål fra juli 2009 og frem)
V44 Blev der anvendt skydevåben?
V45 Blev der anvendt kniv?
V46 Blev der anvendt slagvåben? (køller, jernstænger m.m.)
V47 Blev der anvendt andre våben? (flasker, sten m.m.)
V48 Alt taget i betragtning, hvor alvorlig var denne hændelse for dig, da du blev udsat for den? Var den...?
V49 Synes du hændelsen var...:
V50 Har du anmeldt truslerne til politiet?
V51 Hvorfor har du ikke anmeldt truslerne til politiet?
V52 Fik politiet fat i den eller dem der fremsatte truslerne? (Interviewer: Mindst 1 af dem dem fremsatte truslerne)
V53 Nu vil jeg gerne spørge dig om nogle andre ubehagelige oplevelser, du måske har haft. Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste 5 år har været udsat for at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje? Forsøg på og tvungne samlejer fra kærester, ægtefæller og andre seksuelle partnere tæller også med.
V54 Hvor mange gange inden for de sidste 5 år har du været udsat for den slags?
V55 Hvornår skete det?
V56 Var det et forsøg eller blev du rent faktisk tvunget til samleje?
V57 Førte det til synlige mærker eller skader på kroppen?
V58 Hvilke skader eller mærker medførte det? (beskriv):
V59 Krævede skaderne/mærkerne lægebehandling?
V60 Følte du, at du var i livsfare (under hændelsen)?
V61 Hvor foregik det?
V62 Angiv hvor?:
V63 Var der flere end én, det tvang dig?
V64 Hvor mange personer tvang dig?
V65 Skete det til en fest eller i forbindelse med en fest? 'I forbindelse med' betyder, at det kan være sket på vej til og fra, men også efter at være fulgt hjem eller med hjem el.lign.)
V66 Hvilken måned skete det?
V67 Hvilken ugedag skete det på?
V68 Hvilket tidspunkt på døgnet skete det? Tidspunkt:
V69 Var du påvirket af alkohol eller andet?
V70 Har den (eller de) der gjorde det, gjort det samme mod dig før?
V71 Tror du, at det var tilfældigt, at det lige var dig, det gik udover?
V72 Kan du give en nærmere beskrivelse af ham der gjorde det (den mest aktive) Hvor gammel var denne person?
V73 Omtrent hvor gammel var du selv, da det skete?
V74 Kendte du denne person?
V75 Hvem var det?
V76 Var personen påvirket af alkohol eller andet?
V77 Blev du slået eller sparket eller blev der anvendt anden form for fysisk vold mod dig?
V78 Blev der anvendt våben/redskaber ved overfaldet?
V79 Blev der anvendt skydevåben?
V80 Blev der anvendt kniv?
V81 Blev der anvendt slagvåben? (køller, jernstænger m.m.)
V82 Blev der anvendt andre våben (flasker, sten m.m.)
V83 Blev der anvendt bedøvende middel, sovemiddel eller andet som gjorde, at du ikke vidste, hvad der foregik eller ikke kunne forsvare dig?
V84 Alt taget i betragtning, hvor alvorlig var denne hændelse for dig, da du blev udsat for den? Var den...?
V85 Synes du, at det er noget, der påvirker, hvordan du har det med dig selv og dit liv i dag?
V86 Synes du hændelsen var...:
V87 Har du fortalt om det skete til andre:Til familie?
V88 Har du fortalt om det skete til andre:Til venner/bekendte
V89 Har du fortalt om det skete til andre:Til nogen på min arbejdsplads/studie?
V90 Har du fortalt om det skete til andre:Til krisecentre el.lign?
V91 Har du fortalt om det skete til andre:Til læger/behandlere/psykologer/psykiatere (ikke krisecentre)?
V92 Har du fortalt om det skete til andre:Til myndigheder/autoriteter uden for politiet, fx skolelærer, socialrådgiver el.lign?
V93 Har du anmeldt det til politiet?
V94 Har du fortalt det til nogen i det hele taget?
V95 Hvad er hovedgrunden til, at du ikke har fortalt det til nogen?
V96 Hvilken anden grund?:
V97 Var der nogen, der opdagede det eller fortalte du det til nogen umiddelbart efter, at det var sket?
V98 Hvorfor har du ikke anmeldt overfaldet til politiet? Vigtigt at dette bliver nøje beskrevet:
V99 Fik politiet fat i ham der gjorde det?
V100 Hvad var det for et arbejde, du havde, da du blev udsat for vold eller trusler om vold (eller voldtægt) under udførelse af dit arbejde?
V101 Hvad var det for et arbejde, du havde, da du blev udsat for vold eller trusler om vold (eller voldtægt) under udførelse af dit arbejde? Anden form for risikobetonet arbejde: Hvad (beskriv):
V102 Er der - så vidt du ved - inden for de sidste 12 måneder nogen, der har stjålet eller forsøgt at stjæle penge eller ting, som tilhørte dig?
V103 Hvor mange gange har du været udsat for det?
V104 Omtrent hvor meget blev der stjålet for? (Til intervieweren: Hvis flere tyverier, tag udgangspunkt i det sidst forekomne. Ingenting - kun et forsøg på tyveri)
V105 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 1.?
V106 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 2.?
V107 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 3.?
V108 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 4.?
V109 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 5.?
V110 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 6.?
V111 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 7.?
V112 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 8.?
V113 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 9.?
V114 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 10.?
V115 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 11.?
V116 Hvilke af dine ejendele blev udsat for tyveri eller forsøg på tyveri (sidste gang) 12.?
V117 Hvilket andet?:
V118 Anmeldte du tyveriet til politiet? (Til intervieweren: Hvis flere tyverier, tag udgangspunkt i det sidst forekomne)
V119 Anmeldte du det til forsikringsselskab?
V120 Fik du det stjålne tilbage eller erstattet? 1.
V121 Fik du det stjålne tilbage eller erstattet? 2.
V122 Jeg vil gerne høre specifikt om indbrud i private hjem: Er der - så vidt du ved - inden for de sidste 12 måneder nogen, der er brudt ind eller forsøgt at bryde ind i dit hjem? her tænkes kun på din stuer osv., men ikke på udhus, garage, loft og kælder.
V123 Skete tyveriet eller forsøget herpå ved, at det blev brugt ind i dit hjem, eller var det gæster eller andre, som var blevet lukket ind, der gjorde det?
V124 Drejede det sig om et forsøg på at bryde ind i dit hjem? (Der hvor du bor og ikke i dit udhus, garage, loft eller kælder)
V125 Er der nogen af de andre tyverier (eller: det andet', hvis alene 2), du har været udsat for inden for de seneste 12 måneder, der skete ved, at der blev brudt ind i eller forsøgt at bryde ind i dit hjem?
V126 Omtrent hvor meget blev der stjålet for ved indbruddet? (Til intervieweren: hvis man har haft indbrud i eget hjem sidst eller i et af de evt. tidligere indbrud).
V127 Har du været udsat for hærværk f.eks. rudeknusning, at dine bildæk er blevet skåret op eller andre ting er blevet ødelagt indenfor de seneste 12 måneder?
V128 Hvor mange gange har du været udsat for det?
V129 Omtrent hvor meget beløb skaderne ved hærværket sig til? (Til intervieweren: Hvis flere hærværk, tag udgangspunkt i det sidst forekomne)
V130 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 1.
V131 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 2.
V132 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 3.
V133 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 4.
V134 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 5.
V135 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 6.
V136 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 7.
V137 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 8.
V138 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 9.
V139 Hvilke af dine ejendele blev udsat for hærværk (sidste gang)? 10.
V140 Hvilket andet:
V141 Anmeldte du skaderne til politiet?
V142 Anmeldte du det til forsikringsselskab?
V143 Fik du det ødelagte erstattet?
V144 Har du indenfor de sidste 12 måneder været udsat for røveri - dvs. at andre har truet eller tvunget dig til at aflevere penge eller ting?
V145 Hvor mange gange er det sket inden for de sidste 12 måneder?
V146 Hvornår skete det?
V147 Hvilken ugedag skete det på?
V148 Hvilket tidspunkt på døgnet skete det?
V149 Hvor foregik røveriet? (Spørgsmål indtil juni 2009)
V150 Hvor foregik røveriet? (Spørgsmål indtil juni 2009) Angiv hvor:
V151 Blev du faktisk frarøvet noget?
V152 Hvad blev der stjålet 1.? Flere svar muligt
V153 Hvad blev der stjålet 2.? Flere svar muligt
V154 Hvad blev der stjålet 3.? Flere svar muligt
V155 Hvad blev der stjålet 4.? Flere svar muligt
V156 Hvad blev der stjålet 5.? Flere svar muligt
V157 Hvad blev der stjålet 6.? Flere svar muligt
V158 Hvad blev der stjålet 7.? Flere svar muligt
V159 Hvad blev der stjålet 8.? Flere svar muligt
V160 Hvad blev der stjålet 9.? Flere svar muligt
V161 Hvilket andet blev der stjålet?:
V162 Hvad er sådan cirka værdien i kroner af det, der blev stjålet?
V163 Blev du slået eller sparket eller udsat for anden fysisk vold?
V164 Førte det til synlige mærker eller skader på kroppen?
V165 Hvilke skader eller mærker medførte det? (beskriv):
V166 Krævede skaderne/mærkerne lægebehandling?
V167 Blev du truet med våben/redskaber ved røveriet? (Spørgsmål fra juli 2009)
V168 Blev der anvendt skydevåben?
V169 Blev der anvendt kniv?
V170 Blev der anvendt slagvåben? (køller, jernstænger m.m.)
V171 Blev der anvendt andre våben? (flasker, sten m.m.)
V172 Følte du, at du var i livsfare (under hændelsen)?
V173 Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes racisme? Med racistisk menes, at man udsættes fordi man har en bestemt etnisk baggrund
V174 Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering? Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
V175 Hvor mange personer deltog aktivt i røveriet?
V176 Var du sammen med andre, da du blev udsat for røveri?
V177 Blev dem, du var sammen med, også udsat for røveri?
V178 Var du påvirket af alkohol eller andet?
V179 Kan du give en nærmere beskrivelse af den mest aktive i røveriet - var det en mand eller kvinde?
V180 Hvor gammel var denne person?
V181 Kendte du denne person?
V182 Hvem var det?
V183 Hvilken anden person?
V184 Var personen påvirket af alkohol eller andet?
V185 Alt taget i betragtning, hvor alvorlig var denne hændelse for dig, da du blev udsat for den? Var den...?
V186 Synes du hændelsen var...:
V187 Synes du, at det er noget, der påvirker hvordan du har det med dig selv og dit liv i dag?
V188 Har du anmeldt røveriet til politiet?
V189 Hvorfor har du ikke anmeldt det til politiet?
V190 Fik politiet fat i den der gjorde det?
V191 Hvor ofte er dette med risikoen for at blive offer for kriminalitet, det vil sige blive overfaldet, udsat for tyveri?
V192 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over en bil?
V193 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over en cykel?
V194 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over en knallert/scooter?
V195 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over en båd/skib?
V196 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over et sommerhus/fritidshus?
V197 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over et ubeboet rum ved bolig (garage, pulterrum)?
V198 Har du i hovedparten af det forløbne år været i besiddelse af eller rådet over en butik/forretning/virksomhed?
V199 Hvor ofte går du ud, dvs. er ikke hjemme, om aftenen?
V200 Hvor ofte mødes du med andre mennesker, venner eller bekendte for at feste eller more dig? Her tænkes både på samvær, der foregår i byen, hjemme hos venner eller bekendte eller hos dig selv.
V201 Alder
V202 Køn
V203 Hvilken civilstand har respondenten?
V204 Hvad er din højest afsluttede uddannelse?
V205 Hvad er din hovedbeskæftigelse?
V206 Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt?
V207 Hvor stor var Deres egen samlede indkomst i 2010 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra?
V208 Hvor stor var familiens egen samlede indkomst i 2010 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra?
V209 Bor du alene (ingen børn) eller sammen med nogen?
V210 Hvordan vil du beskrive din familie?
V211 Region
V212 Indberetningsmetode
V213 Antal opkald
V214 Ny personvægt
V215 Personvægt