Søgning » Sessions- og værnepligtssystem
Serie 8456942
Sessionsregister

Fra samme serie

Sessions- og værnepligtssystem

(1987 - 2020)

Forsvarets Dag System

(1987 - 2015)

Forsvarets Dag System

(1987 - 2010)
Bemærkning

I arkiveringsversionen for perioden 2006-2020 er der oplysninger tilbage til 6.1987. Oplysninger om den enkelte værnepligtiges højde, vægt, egnethedsprofil findes i systemet kun tilbage til 2005, hvor Forsvaret overtog opgaven fra Indenrigsministeriet. Før 2005 er der kun "profiler" på den enkelte værnepligtige.

Aflevering 50021
Register

Sessions- og værnepligtssystem (1987-2020)

Alias: SVSYS


Skabt af ?
Formål ?

SVSYS anvendes ved afholdelse af session, der i dag hedder Forsvarets Dag. SVSYS anvendes ligeledes til indkaldlse til værnepligt

Indhold ?

Alle danske mænd med fast ophold i Danmark bliver automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år. Systemet rummer derfor data om disses forhold i forbindelse med session. Den del af disse mænd, der findes egnede eller begrænset egnede på Forsvarets Dag kan indkaldes til afholdese af værnepligt. Systemet rummer derfor data om disses forhold i forbindelse med aftjening af værnepligt. Kvinder inviteres til session og værnepligt og kan derfor også behandles i SVSYS

Dokumentation ?
 • Rigsarkivets afleveringsbestemmelse
 • Bekendtgørelse nr. 566 af 15. december 1980 om registrering af værnepligtige
 • Cirkulære nr. 4 af 15. januar 1991 om registrering af værnepligtige m.flere
 • Bekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006 af værnepligtsloven
 • Oversigt over dataindhold i SVSYS
 • Digitalt helbredsspørgeskema til Forsvarets Dag
 • Brugervejledning til Forsvarets Dag System (FDSYS)
 • Forsvarets Rekruttering – VPM-systemet: Brugervejledning for VPM-systemet
 • Brugervejledning for SVSYS-systemet
 • Forsvarets Dag System: Systembeskrivelse (2006)
 • Konverteringsbeskrivelse: FDSYS til SVSYS
 • Tabel- og feltbeskrivelse for SVSYS-systemet
 • E/R-diagram for SVSYS-systemet
 • Tabel- og feltbeskrivelse for arkiveringsversion af fuld version af SVSYS
 • E/R-diagram for arkiveringsversionen
 • Oversigt over koder i arkiveringsversionen, der ikke kan opløses
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 06-01-1987 til 31-12-2020.

ID-oplysninger i data ?
 • CPR-nummer
 • WHO sygdomskode
 • Kommunenummer