Søgning » Den Danske Valgundersøgelse, 2019 » panel_combined_26oct
Tabel

panel_combined_26oct


Beskrivelse ?

Data til to-bølge panelundersøgelse

Størrelse (Antal rækker) ?

15014

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
complete Set to 1 for complete interviews, Included in weight calculation
Id Respondent Id
Status Status for besvarelse
stimuli_brev stimuli_brev
stimuli_paamindelse stimuli_paamindelse
q1 Vi skal jo have folketingsvalg senest i juni, og vi vil i den forbindelse gerne
q2 Hvilket parti er det?
q3 Hvis du skulle træffe et valg i dag, hvilket parti hælder du så mest til at stem
q4 Hvilket parti stemte du på ved det sidste folketingsvalg 18. juni 2015?
q5_1_resp A: Socialdemokraterne
q5_2_resp B: Radikale Venstre
q5_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q5_4_resp D: Nye Borgerlige
q5_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
q5_6_resp F: Socialistisk Folkeparti
q5_7_resp I: Liberal Alliance
q5_8_resp K: Kristendemokraterne
q5_9_resp O: Dansk Folkeparti
q5_10_resp V: Venstre
q5_11_resp Ø: Enhedslisten
q5_12_resp Å: Alternativet
q6_1_resp A: Mette Frederiksen
q6_2_resp B: Morten Østergaard
q6_3_resp C: Søren Pape Poulsen
q6_4_resp D: Pernille Vermund
q6_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
q6_6_resp F: Pia Olsen Dyhr
q6_7_resp K: Stig Grenov
q6_8_resp I: Anders Samuelsen
q6_9_resp O: Kristian Thulesen Dahl
q6_10_resp V: Lars Løkke Rasmussen
q6_11_resp Ø: Pernille Skipper
q6_12_resp Å: Uffe Elbæk
q7 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, d
q8 Hvilket parti er der tale om?
q9 Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så ove
q10 Er der alligevel et parti, som du synes, du står nærmere end andre partier?
q11_01 A: Socialdemokraterne
q11_02 B: Radikale Venstre
q11_03 C: Det Konservative Folkeparti
q11_04 D: Nye Borgerlige
q11_05 E: Klaus Riskær Pedersen
q11_06 F: Socialistisk Folkeparti
q11_07 I: Liberal Alliance
q11_08 K: Kristendemokraterne
q11_09 O: Dansk Folkeparti
q11_10 V: Venstre
q11_11 Ø: Enhedslisten
q11_12 Å: Alternativet
q11_13 Andet
q11_14 Ved ikke
q12_1_resp Flygtningepolitikken
q12_2_resp Skattepolitikken
q12_3_resp Danmarks økonomi
q12_4_resp Øget vækst i Danmark
q12_5_resp Bekæmpelsen af arbejdsløsheden
q12_6_resp Bekæmpelsen af terror
q12_7_resp Bekæmpelsen af kriminalitet
q12_8_resp Beskyttelsen af klimaet
q12b_1_resp Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med
q12b_2_resp Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med
q12b_3_resp Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med fo
q12b_4_resp Hvordan synes du, det går med integrationen af de etniske minoriteter i dag samm
q13 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da
q14 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da
q15_1_resp Høje indtægter burde beskattes hårdere, end tilfældet er i dag.
q15_2_resp Indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur.
q15_3_resp Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om
q15_4_resp Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere, end det er tilfældet i dag.
q15_5_resp Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, og
q15_6_resp I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset
q15_7_resp Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
q15_8_resp Det var en fejl at hæve efterlønsalderen.
q15_9_resp Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinde
q15_10_resp Økonomisk ulighed gavner samfundet.
q15_11_resp For at skabe dynamik og fremgang i samfundet må man acceptere en vis grad af uli
q15_12_resp I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejdskraf
q15_13_resp Som led i kampen mod terror bør Politiets Efterretningstjeneste have langt flere
q15_14_resp Regionerne bør nedlægges.
q15_15_resp Alle, der har arbejdet i mindst 40-45 år, bør have ret til at gå på pension, ude
q15_16_resp Klimaforandringerne er vor tids største udfordring.
q15_17_resp Der bør indføres en skat på CO2-udledning for at bremse klimaforandringerne.
q15_18_resp Bankerne og finanssektoren bør reguleres meget strammere.
q15_19_resp Folk som mig bliver ikke mødt med den respekt fra samfundet, som vi fortjener.
q15_20_resp Jeg er bange for, at det område, jeg bor i, skal blive koblet af samfundsudvikli
q15_21_resp Der, hvor jeg bor, er der for lang afstand til offentlige myndigheder og institu
q15_22_resp Der er en stor kløft mellem eliten og folket i dagens Danmark.
q15_23_resp Det sker tit, at eliten overtrumfer folkets vilje i Danmark.
q15_24_resp Kontorarbejde er ikke et rigtigt arbejde.
q16_1_resp Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
q16_2_resp Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige be
q16_3_resp Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af
q16_4_resp Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad
q16_5_resp Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til polit
q16_6_resp De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre d
q16_7_resp Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge.
q16_8_resp De fleste politikere er ligeglade med folket.
q16_9_resp At have en stærk regeringsleder er godt for Danmark, selvom lederen bøjer regler
q17 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor
q18 Hvordan er din generelle holdning til EU – meget positiv, overvejende positiv, o
q19 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv be
q20_1_resp Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindeligh
q20_2_resp Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden?
q20_3_resp Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet?
q20_4_resp Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden?
q20_5_resp Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge- og indvandrerpol
q20_6_resp Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre?
q20_7_resp Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
q20_8_resp Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
q21 Hvad er din årsindkomst, brutto – dvs. før skat?
q22 Hvad er din husstands samlede årsindkomst, brutto – dvs. før skat?
q23 Hvilken type bolig bor du i?
q25 Er det i løbet af det seneste år hændt, at din husstand havde svært ved at betal
q26 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende økonomiske si
q27_1_resp For at miste dit arbejde
q27_2_resp For at du bliver overfaldet eller slået
q27_3_resp For at mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift
q27_4_resp For ikke at have helbred til at kunne klare at arbejde
q27_5_resp For at miste penge på din bolig
q27_6_resp For ikke at få den tilstrækkelige behandling, hvis du bliver syg
q27_7_resp For ikke at få tilstrækkelig pleje, når du bliver gammel
q27_8_resp For at familiens unge ikke kan finde arbejde eller praktikplads
q28 Der tales meget om forskellige samfundsklasser. De fleste mennesker vil sige, at
q29 Hvilken klasse er det?
q30 Vil du sige, at du føler dig meget stærkt, stærkt eller mindre stærkt knyttet ti
q31 Hvis du skulle vælge, ville du da sige, at du nærmest hører hjemme i arbejderkla
q32 Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført?
q33 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
q33_o2 Hvis: Ja, lønmodtager. Noter venligst antal timer om ugen
q34 Hvad er din stilling helt nøjagtigt? Skriv f.eks. murerarbejdsmand eller murersv
q34_o1 Hvad var din tidligere stilling helt nøjagtigt?
q35 Er du privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
q35b Har du nogen underordnede?
q36 Har du tidligere været i beskæftigelse?
q36b Hvad var din tidligere stilling helt nøjagtigt? Skriv f.eks. murerarbejdsmand el
q36b_o1 Hvad var din tidligere stilling helt nøjagtigt?
q37 Var du privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
q37b Havde du nogen underordnede?
q38 Hvilken beskrivelse passer bedst på det område, hvor du bor?
q39_1_resp Der er blevet mindre kriminalitet
q39_2_resp Arbejdsløsheden er blevet lavere
q39_3_resp Der er blevet længere til indkøbsmuligheder
q39_4_resp Der er blevet længere til skoler
q39_5_resp Der er blevet længere til sygehuse
q39_6_resp Huspriserne er steget
q39_7_resp Der er blevet færre offentlige arbejdspladser
q39_8_resp Der er et stærkere lokalt sammenhold
q39_9_resp Det er blevet sværere at få tid hos den praktiserede læge
q39_10_resp Mit lokalområde er generelt blevet forbigået i forhold til andre dele af landet
q39_11_resp Folk fra mit lokalområde bliver ikke mødt med den respekt, de fortjener
q40 Der skal være valg til Europa-Parlamentet d. 26. juni 2019. Har du besluttet dig
q41 Hvilket parti er det?
q42 Hvis du skulle træffe et valg i dag, hvilket parti hælder du så mest til at stem
c_kom Kommune fra CPR
C_KON fra CPR
alder_på_valgdag fra CPR
region RECODE of c_kom
sample Stikprøve
sluttidspunkt Sluttidspunkt
starttidspunkt Starttidspukt
startdato Startdato
slutdato slutdato
lenght Svartid i minutter (kun samme døgn besvarelser)
alderkat RECODE of alder_på_valgdag (fra CPR)
udd RECODE of q32 (Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført?)
sex fra CPR
kon RECODE of sex (fra CPR)
parti19 Partivalg 2019 anvendt ved vægt
weight_1 Weight by (agegroups X region X gender) + education + partychoice 2019
weight_2 Weight by (age groups X region X gender)
weight_3 Weight by (age groups X region X gender) + education
weight_4 Weight by education
weight_5 Weight by partychoice FV19
q34_disco DISCO-kodning af nuværende stilling
q36_disco DISCO-kodning af tidligere stilling
samlet_disco DISCO-kodning af stilling (både nuværende og tidligere)
q34_simpel RECODE of q34_disco
q36_simpel RECODE of q36_disco
samlet_simpel RECODE of samlet_disco
q34_udvidet RECODE of q34_disco
q36_udvidet RECODE of q36_disco
samlet_udvidet RECODE of samlet_disco
q34_socio RECODE of q34_disco
q36_socio RECODE of q36_disco
samlet_socio RECODE of samlet_disco
P2complete Set to 1 for fully complete interviews incl. in weights calculation
P2Status Status for besvarelse
P2stimuli_brev stimuli_brev
P2stimuli_paamindelse stimuli_paamindelse
P2q1 Stemte du ved folketingsvalget d. 5. juni?
P2q2 Hvilket parti stemte du på?
P2q21 Tænkte du på at stemme på andre partier?
P2q22_01 A: Socialdemokratiet
P2q22_02 B: Radikale Venstre
P2q22_03 C: Det Konservative Folkeparti
P2q22_04 D: Nye Borgerlige
P2q22_05 E: Klaus Riskær Pedersen
P2q22_06 F: SF - Socialistisk Folkeparti
P2q22_07 I: Liberal Alliance
P2q22_08 K: Kristendemokraterne
P2q22_09 O: Dansk Folkeparti
P2q22_10 P: Stram Kurs
P2q22_11 V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
P2q22_12 Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
P2q22_13 Å: Alternativet
P2q22_14 Et andet parti
P2q22_15 En kandidat uden for partierne
P2q22_16 Ved ikke
P2q22_17 Ikke givet et ved-ikke svar
P2q7 Vigtigste problem, som politikerne skulle tage sig af
P2q7_o1 Vigtigste problem nr. 1
P2q8 Næstvigtigste problem, politikerne skulle tage sig af
P2q8_o1 Vigtigste problem nr. 2
P2q9 Trejdevigtigste problem, politikerne skulle tage sig af
P2q9_o1 Vigtigste problem nr. 3
P2q10 Fjedrevigtigste problem, politikerne skulle tage sig af
P2q10_o1 Vigtigste problem nr. 4
P2q11_1 Ja, jeg har snakket om politik med familie
P2q11_2 Ja, jeg har snakket om politik med venner
P2q11_3 Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
P2q11_4 Nej, jeg har ikke snakket om politik med familie/venner/kolleger
P2q11_5 Ved ikke
P2q12 Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt el
P2q13_1_resp Har du i den sidste måned før valget modtaget pjecer el. lignende fra partierne
P2q13_2_resp Har du i den sidste måned før valget modtaget SMS-besked fra et parti eller en k
P2q13_3_resp Har du i den sidste måned før valget modtaget én eller flere e-mails fra et part
P2q13_4_resp Har du i den sidste måned før valget oplevet, at en kandidat eller et partimedle
P2q13_5_resp Har du i den sidste måned før valget oplevet, at en kandidat eller et partimedle
P2q13_6_resp Har du i den sidste måned før valget besøgt nogen af de politiske partiers hjemm
P2q13_7_resp ”Følger” du eller har du klikket ”synes godt om” på en eller flere af de politis
P2q13_8_resp Har du i den sidste måned før valget deltaget i en kandidattest eller valgtest p
P2q13_f_01 A: Socialdemokratiet
P2q13_f_02 B: Radikale Venstre
P2q13_f_03 C: Det Konservative Folkeparti
P2q13_f_04 D: Nye Borgerlige
P2q13_f_05 E: Klaus Riskær Pedersen
P2q13_f_06 F: SF - Socialistisk Folkeparti
P2q13_f_07 I: Liberal Alliance
P2q13_f_08 K: Kristendemokraterne
P2q13_f_09 O: Dansk Folkeparti
P2q13_f_10 P: Stram Kurs
P2q13_f_11 V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
P2q13_f_12 Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
P2q13_f_13 Å: Alternativet
P2q13_f_14 Andet parti
P2q13_f_15 Ved ikke
P2q13_h_1 Stemte du på det parti, kandidattesten anbefalede dig?
P2q13_h_2 Stemte du på den kandidat, testen anbefalede dig?
P2q14 Har du siden folketingsvalget i 2015 givet penge til et parti eller kandidat fx
P2q15 Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge ser du TV-nyheder, f.eks. TV-Avisen på
P2q16 Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge, læser du avis? Det kan være i både pap
P2q5_1_resp A: Socialdemokratiet
P2q5_2_resp B: Radikale Venstre
P2q5_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
P2q5_4_resp D: Nye Borgerlige
P2q5_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
P2q5_6_resp F: Socialistisk Folkeparti
P2q5_7_resp I: Liberal Alliance
P2q5_8_resp K: Kristendemokraterne
P2q5_9_resp O: Dansk Folkeparti
P2q5_10_resp P: Stram Kurs
P2q5_11_resp V: Venstre
P2q5_12_resp Ø: Enhedslisten
P2q5_13_resp Å: Alternativet
P2q6_1_resp A: Mette Frederiksen
P2q6_2_resp B: Morten Østergaard
P2q6_3_resp C: Søren Pape Poulsen
P2q6_4_resp D: Pernille Vermund
P2q6_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
P2q6_6_resp F: Pia Olsen Dyhr
P2q6_7_resp I: Anders Samuelsen
P2q6_8_resp K: Isabella Arendt
P2q6_9_resp O: Kristian Thulesen Dahl
P2q6_10_resp P: Rasmus Paludan
P2q6_11_resp V: Lars Løkke Rasmussen
P2q6_12_resp Ø: Pernille Skipper
P2q6_13_resp Å: Uffe Elbæk
P2q7b Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, d
P2q8b Hvilket parti er der tale om?
P2q9b Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så ove
P2q10b Er der alligevel et parti, som du synes, du står nærmere end andre partier?
P2q11b_01 A: Socialdemokratiet
P2q11b_02 B: Radikale Venstre
P2q11b_03 C: Det Konservative Folkeparti
P2q11b_04 D: Nye Borgerlige
P2q11b_05 E: Klaus Riskær Pedersen
P2q11b_06 F: Socialistisk Folkeparti
P2q11b_07 I: Liberal Alliance
P2q11b_08 K: Kristendemokraterne
P2q11b_09 O: Dansk Folkeparti
P2q11b_10 P: Stram Kurs
P2q11b_11 V: Venstre
P2q11b_12 Ø: Enhedslisten
P2q11b_13 Å: Alternativet
P2q11b_14 Andet
P2q11b_15 Ved ikke (hvis nej, angivet mindste et parti)
P2q11b_16 Ved ikke (hvis ja, angivet ingen partier)
P2q12b_1_1_resp Flygtningepolitikken
P2q12b_1_2_resp Skattepolitikken
P2q12b_1_3_resp Danmarks økonomi
P2q12b_1_4_resp Øget vækst i Danmark
P2q12b_1_5_resp Bekæmpelsen af arbejdsløsheden
P2q12b_1_6_resp Bekæmpelsen af terror
P2q12b_1_7_resp Bekæmpelsen af kriminalitet
P2q12b_1_8_resp Beskyttelsen af klimaet
P2q12b_1_9_resp Styrke områderne uden for de store byer
P2q12b_2_1_resp Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med
P2q12b_2_2_resp Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med
P2q12b_2_3_resp Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med fo
P2q12b_2_4_resp Hvordan synes du, det går med integrationen af de etniske minoriteter i dag samm
P2q13b Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da
P2q14b Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da
P2q15b_1_resp Høje indtægter burde beskattes hårdere, end tilfældet er i dag.
P2q15b_2_resp Indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur.
P2q15b_3_resp Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om
P2q15b_4_resp Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere, end det er tilfældet i dag.
P2q15b_5_resp Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, og
P2q15b_6_resp I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset
P2q15b_7_resp Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
P2q15b_8_resp Det var en fejl at hæve efterlønsalderen.
P2q15b_9_resp Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinde
P2q15b_10_resp Økonomisk ulighed gavner samfundet.
P2q15b_11_resp For at skabe dynamik og fremgang i samfundet må man acceptere en vis grad af uli
P2q15b_12_resp I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejdskraf
P2q15b_13_resp Som led i kampen mod terror bør Politiets Efterretningstjeneste have langt flere
P2q15b_14_resp Regionerne bør nedlægges.
P2q15b_15_resp Alle, der har arbejdet i mindst 40-45 år, bør have ret til at gå på pension, ude
P2q15b_16_resp Klimaforandringerne er vor tids største udfordring.
P2q15b_17_resp Der bør indføres en skat på CO2-udledning for at bremse klimaforandringerne.
P2q15b_18_resp Bankerne og finanssektoren bør reguleres meget strammere.
P2q15b_19_resp Folk som mig bliver ikke mødt med den respekt fra samfundet, som vi fortjener.
P2q15b_20_resp Jeg er bange for, at det område, jeg bor i, skal blive koblet af samfundsudvikli
P2q15b_21_resp Der, hvor jeg bor, er der for lang afstand til offentlige myndigheder og institu
P2q15b_22_resp Der er en stor kløft mellem eliten og folket i dagens Danmark.
P2q15b_23_resp Det sker tit, at eliten overtrumfer folkets vilje i Danmark.
P2q15b_24_resp Kontorarbejde er ikke et rigtigt arbejde.
P2q15b_25_resp Det bør være forbudt at praktisere Islam i Danmark.
P2q15b_26_resp Børn af afviste asylansøgere bør ikke længere anbringes i lejre som udrejsecente
P2q15b_27_resp Salg af nye benzin- og dieselbiler skal forbydes inden for 10 år.
P2q15b_28_resp Myndighederne skal have ret til at forbyde fredelige demonstrationer, hvis mange
P2q15b_29_resp Socialdemokratiet og Venstre bør danne regering sammen.
P2q15b_30_resp Det danske samfund var meget bedre før i tiden.
P2q15b_31_resp Befolkningen uden for de større byer får mindre del i den økonomiske udvikling,
P2q15b_32_resp Jeg har tillid til den måde, folketingsvalget holdes på i Danmark.
P2q15b_33_resp Befolkningen i de større byer ser ned på dem, som bor på landet.
P2q15b_34_resp Staten bør fastsætte en grænse for, hvor mange børn der må være for hver voksen
P2q16b_1_resp Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
P2q16b_2_resp Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige be
P2q16b_3_resp Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af
P2q16b_4_resp Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad
P2q16b_5_resp Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til polit
P2q16b_6_resp De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre d
P2q16b_7_resp Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge.
P2q16b_8_resp De fleste politikere er ligeglade med folket.
P2q16b_9_resp At have en stærk regeringsleder er godt for Danmark, selvom lederen bøjer regler
P2q17 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor
P2q18 Hvordan er din generelle holdning til EU – meget positiv, overvejende positiv, o
P2q19 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv be
P2q20_1_resp Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindeligh
P2q20_2_resp Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden?
P2q20_3_resp Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet?
P2q20_4_resp Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden?
P2q20_5_resp Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge- og indvandrerpol
P2q20_6_resp Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre?
P2q20_7_resp Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
P2q20_8_resp Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
P2q28 Der tales meget om forskellige samfundsklasser. De fleste mennesker vil sige, at
P2q29 Hvilken klasse er det?
P2q30 Vil du sige, at du føler dig meget stærkt, stærkt eller mindre stærkt knyttet ti
P2q31 Hvis du skulle vælge, ville du da sige, at du nærmest hører hjemme i arbejderkla
P2q39_1_resp Der er blevet mindre kriminalitet
P2q39_2_resp Arbejdsløsheden er blevet lavere
P2q39_3_resp Der er blevet længere til indkøbsmuligheder
P2q39_4_resp Der er blevet længere til skoler
P2q39_5_resp Der er blevet længere til sygehuse
P2q39_6_resp Huspriserne er steget
P2q39_7_resp Der er blevet færre offentlige arbejdspladser
P2q39_8_resp Der er et stærkere lokalt sammenhold
P2q39_9_resp Det er blevet sværere at få tid hos den praktiserede læge
P2q39_10_resp Mit lokalområde er generelt blevet forbigået i forhold til andre dele af landet
P2q39_11_resp Folk fra mit lokalområde bliver ikke mødt med den respekt, de fortjener
P2q40 Stemte du ved valget til Europa-Parlamentet d. 26. maj?
P2q41 Hvilket parti stemte du på?
P2c_kom Kommune fra CPR
P2C_KON fra CPR
P2alder_på_valgdag fra CPR
P2region RECODE of c_kom
P2sluttidspunkt Sluttidspunkt
P2starttidspunkt Starttidspukt
P2startdato Startdato
P2slutdato slutdato
P2alderkat RECODE of alder_på_valgdag (fra CPR)
P2udd RECODE of q32 (Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført?)
P2kon RECODE of sex (fra CPR)
P2parti19 Partivalg 2019 anvendt i vægt
P2lenght Svartid i minutter (kun samme døgn besvarelser)
P2weight_1 Weight by (agegroups X region X gender) + education + partychoice 2019
P2weight_2 Weight by (age groups X region X gender)
P2weight_3 Weight by (age groups X region X gender) + education
P2weight_4 Weight by education
P2weight_5 Weight by partychoice FV19
P2problem_1 VIGTIGSTE PROBLEM - ÅBEN
P2problem_2 NÆSTVIGTIGSTE 1 - ÅBEN
P2problem_3 NÆSTVIGTIGSTE 2 - ÅBEN
P2problem_4 NÆSTVIGTIGSTE 3 - ÅBEN
P2v194 Rekodning vigtigste problem 1 (kort)
P2v195 Rekodning vigtigste problem 2 (kort)
P2v196 Rekodning vigtigste problem 3 (kort)
P2v197 Rekodning vigtigste problem 4 (kort)