Søgning » Den Danske Valgundersøgelse, 2019 » Valgundersoegelsen_2019_26oct2020
Tabel

Valgundersoegelsen_2019_26oct2020


Beskrivelse ?

Valgundersøgelsen

Størrelse (Antal rækker) ?

2422

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
complete Set to 1 for fully complete interviews incl. in weights calculation
Id Respondent Id
Status Status for besvarelse
Indsamlingstype Indsamlingskilde
stimuli_brev Incentive eksperimenter
stimuli_brev_rev Incentive eksperimenter
q1 Hvad er dit køn?
q2 I hvilket år er du født?
q3 Hvor mange hjemmeboende børn, inklusiv din samlevers børn, bor hos dig?
q3_o1 Antal hjemmeboende børn
q3b_1_resp Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 0-5 år
q3b_2_resp Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 6-15 år
q3b_3_resp Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 16-19 år
q3b_4_resp Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 20 år og opefter
q3b_1_resp_Codes Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 0-5 år
q3b_2_resp_Codes Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 6-15 år
q3b_3_resp_Codes Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 16-19 år
q3b_4_resp_Codes Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 20 år og opefter
q3b_ikke Ved ikke hvor mange børn som bor hjemme
q4 Hvad er din civilstand?
q5 Bor du sammen med en ægtefælle eller partner, eller bor du ikke sammen med nogen
q6 Hvilken beskrivelse passer bedst på det område, hvor du bor?
q7 Vigtigste problem, som politikerne skulle tage sig af
q7_o1 Vigtigste problem nr. 1
q8 Næstvigtigste problem, politikerne skulle tage sig af
q8_o1 Vigtigste problem nr. 2
q9 Trejdevigtigste problem, politikerne skulle tage sig af
q9_o1 Vigtigste problem nr. 3
q10 Fjedrevigtigste problem, politikerne skulle tage sig af
q10_o1 Vigtigste problem nr. 4
q11_1 Ja, jeg har snakket om politik med familie
q11_2 Ja, jeg har snakket om politik med venner
q11_3 Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
q11_4 Nej, jeg har ikke snakket om politik med familie/venner/kolleger
q11_5 Ved ikke
q12 Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt el
q13_1_resp Har du i den sidste måned før valget modtaget pjecer el. lignende fra partierne
q13_2_resp Har du i den sidste måned før valget modtaget SMS-besked fra et parti eller en k
q13_3_resp Har du i den sidste måned før valget modtaget én eller flere e-mails fra et part
q13_4_resp Har du i den sidste måned før valget oplevet, at en kandidat eller et partimedle
q13_5_resp Har du i den sidste måned før valget oplevet, at en kandidat eller et partimedle
q13_6_resp Har du i den sidste måned før valget besøgt nogen af de politiske partiers hjemm
q13_7_resp ”Følger” du eller har du klikket ”synes godt om” på en eller flere af de politis
q13_8_resp Har du i den sidste måned før valget deltaget i en kandidattest eller valgtest p
q13_f_01 A: Socialdemokratiet
q13_f_02 B: Radikale Venstre
q13_f_03 C: Det Konservative Folkeparti
q13_f_04 D: Nye Borgerlige
q13_f_05 E: Klaus Riskær Pedersen
q13_f_06 F: SF - Socialistisk Folkeparti
q13_f_07 I: Liberal Alliance
q13_f_08 K: Kristendemokraterne
q13_f_09 O: Dansk Folkeparti
q13_f_10 P: Stram Kurs
q13_f_11 V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q13_f_12 Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q13_f_13 Å: Alternativet
q13_f_14 Andet parti
q13_f_15 Ved ikke
q13_h_1 Stemte du på det parti, kandidattesten anbefalede dig?
q13_h_2 Stemte du på den kandidat, testen anbefalede dig?
q14 Har du siden folketingsvalget i 2015 givet penge til et parti eller kandidat fx
q15 Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge ser du TV-nyheder, f.eks. TV-Avisen på
q16 Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge, læser du avis? Det kan være i både pap
q17_Rand Turnout overrapporting FV19-eksperimentet
q17_Rand_all Samlet randomiseringsgrupper for de to turnout overrapporting eksperimenter
q17 Mange stemte ikke ved det seneste folketingsvalg 5. juni 2019. Hvad gjorde du?
q18 Hvad stemte du ved folketingsvalget den 5. juni 2019?
q19 Stemte du personligt ved folketingsvalget den 5. juni 2019?
q20 Hvornår besluttede du at stemme, som du gjorde?
q21 Tænkte du på at stemme på andre partier?
q22_01 A: Socialdemokratiet
q22_02 B: Radikale Venstre
q22_03 C: Det Konservative Folkeparti
q22_04 D: Nye Borgerlige
q22_05 E: Klaus Riskær Pedersen
q22_06 F: SF - Socialistisk Folkeparti
q22_07 I: Liberal Alliance
q22_08 K: Kristendemokraterne
q22_09 O: Dansk Folkeparti
q22_10 P: Stram Kurs
q22_11 V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q22_12 Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q22_13 Å: Alternativet
q22_14 Et andet parti
q22_15 En kandidat uden for partierne
q22_16 Ved ikke
q23 Hvilket parti stemte du på ved det forrige folketingsvalg den 18. juni 2015?
q24 Hvis vi tænker endnu et folketingsvalg tilbage. Altså folketingsvalget den 15. s
q25_1_resp A: Socialdemokratiet
q25_2_resp B: Radikale Venstre
q25_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q25_4_resp D: Nye Borgerlige
q25_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q25_7_resp I: Liberal Alliance
q25_9_resp O: Dansk Folkeparti
q25_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q25_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q25_13_resp Å: Alternativet
q26_1_resp A: Mette Frederiksen
q26_2_resp B: Morten Østergaard
q26_3_resp C: Søren Pape Poulsen
q26_4_resp D: Pernille Vermund
q26_6_resp F: Pia Olsen Dyhr (ikke spurgt til i papirskema)
q26_7_resp I: Anders Samuelsen
q26_8_resp K: Isabella Arendt (kun spurgt til i papirskema)
q26_9_resp O: Kristian Thulesen Dahl
q26_11_resp V: Lars Løkke Rasmussen
q26_12_resp Ø: Pernille Skipper
q26_13_resp Å: Uffe Elbæk
q27_1_resp Mette Frederiksen
q27_2_resp Lars Løkke Rasmussen
q28 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, d
q29 Hvilket parti er der tale om?
q30 Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så ove
q31 Er der alligevel et parti, som du synes, du står nærmere end andre partier?
q32 Er du, eller har du tidligere været, medlem af et politisk parti?
q33 Synes du, der er klasseforskelle i Danmark?
q34_1_resp Flygtninge-politikken
q34_2_resp Skattepolitikken
q34_3_resp Danmarks økonomi
q34_4_resp Øget vækst i Danmark
q34_5_resp Bekæmpelsen af arbejdsløsheden
q34_6_resp Bekæmpelsen af terror
q34_7_resp Bekæmpelsen af kriminalitet
q34_8_resp Beskyttelsen af klimaet
q34_9_resp Styrke områderne uden for de store byer
q35_1_resp De ældre
q35_2_resp De laveste indkomstgrupper
q35_3_resp De velhavende
q35_4_resp De unge
q35_5_resp Arbejderklassen
q35_6_resp Middelklassen
q35_7_resp Den øvre middeklasse
q35_8_resp Områderne uden for de store byer
q36 Nu kommer en række politiske påstande, som du kan opfatte som en slags diskussio
q37 Nu kommer et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold.
q38 Det næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet.
q39 Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige se
q40 Den øgede opmærksomhed på sexchikane på arbejdspladserne diskuteres også.
q41_1_resp Når kvinder forlanger ligebehandling, er de i virkeligheden ude efter særbehandl
q41_2_resp Når kvinder klager over diskrimination, skaber de ofte flere problemer, end de l
q41_3_resp Nyhedsmedier burde bruge mere tid på historier om kønsdiskrimination
q41_4_resp Kvinder oplever ofte kønsdiskrimination
q41_5_resp Der bør være ligeløn for mænd og kvinder
q41_6_resp Lønforskelle mellem mænd og kvinder skyldes mest forskelle i arbejdstid og ambit
q41_7_resp Kønskvotering er et nødvendigt middel til at fremme ligestilling mellem kvinder
q42 Vil du sige, at ligestilling mellem kønnene er opnået i Danmark i dag?
q43_1_resp Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med
q43_2_resp Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med
q43_3_resp Hvordan synes du, ehvervslivets konkurrenceevne er i dag sammenlignet med for 3
q43_4_resp Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med fo
q43_5_resp Hvordan synes du, det går med integrationen af de etniske minoriteter i dag samm
q44_1_resp Jeg har tillid til, at danske medier giver et korrekt billede af, hvad der sker
q44_2_resp Jeg spreder gerne oplysninger, selvom jeg ved, at de er falske, hvis bare de stø
q45 Hvor ofte har du inden for de seneste 6 måneder oplevet at blive præsenteret for
q46 I hvilken grad er du bekymret for, at du bliver udsat for bevidst falske histori
q47_1_resp Færdselsuheld
q47_2_resp Indbrudstyveri
q47_3_resp Overfald
q47b_1_resp Blev færdselsuheldet meldt til politiet
q47b_2_resp Blev indbrudstyveriet meldt til politiet
q47b_3_resp Blev overfaldet meldt til politiet
q48 Minutter i bil til nærmeste skadestue el. akutmodtagelse
q49 Minutter i bil til nærmeste skole
q50_1_resp Hvordan tror du, din egen og din families økonomiske situation vil være om 3 år
q50_2_resp Hvordan tror du, den økonomiske situation for Danmark vil være om 3 år sammenlig
q51_1_resp Forsvaret
q51_2_resp Sundhedsvæsenet
q51_3_resp Uddannelse
q51_4_resp Folkepension
q51_5_resp Miljøproblemer
q51_6_resp Kulturelle formål
q51_7_resp Børnehaver og vuggestuer
q51_8_resp Terrorbekæmpelse
q51_9_resp Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte
q51_10_resp Kontanthjælp til den enkelte
q51_11_resp Ulandsbistand
q51_12_resp Flygtninge og indvandrere
q51_13_resp Hjemmehjælp
q51_14_resp Motorveje og broer
q51_15_resp Politiet
q51_16_resp Udflytning af statslige arbejdspladser
q52 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da
q53 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da
q54_1_resp Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag
q54_2_resp I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser
q54_3_resp I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger
q54_4_resp I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til at øge de offentlige ud
q54_5_resp Indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur
q54_6_resp Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om
q54_7_resp Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslive
q54_8_resp Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere, end det er tilfældet i dag
q54_9_resp Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev
q54_10_resp Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, og
q54_11_resp Det bør være forbudt at praktisere Islam i Danmark
q54_12_resp Myndighederne skal have ret til at forbyde fredelige demonstrationer, hvis mange
q55_1_resp Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så med dit liv
q56_1_resp Har den borgerlige regering avsvar for den økonomiske situation i Danmark?
q57_1_resp På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender
q57_2_resp I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår uanset
q57_3_resp Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker
q57_4_resp Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor,
q57_5_resp Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det
q57_6_resp Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
q57_7_resp Det var en fejl at fjerne efterlønnen
q57_8_resp Danske soldater bør deltage i væbnede aktioner for at kæmpe for frihed og demokr
q57_9_resp Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinde
q57_10_resp Økonomisk ulighed gavner samfundet
q57_11_resp Vi bør satse på et samfund med mere international orientering og med mindre vægt
q57_12_resp Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for udlæn
q57_13_resp For at skabe dynamik og fremgang i samfundet må man acceptere en vis grad af uli
q57_14_resp I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejdskraf
q57_15_resp Den økonomiske fordel ved at være i arbejde skal være større
q57_16_resp Som led i kampen mod terror bør Politiets Efterretningstjeneste have langt flere
q57_17_resp Regionerne bør nedlægges
q57_18_resp Alle, der har arbejdet i mindst 40-45 år, bør have ret til at gå på pension, ude
q57_19_resp Der er ikke økonomisk råderum til, at de nedslidte kan få en generel ret til at
q58 Hvis du skulle vælge, hvilket andet land i verden mener du, der bør være forbill
q58_o1 Foregangsland
q59 Det er nu blevet konstateret, at der er ulve, der yngler i Danmark. Hvor tryg er
q60_1_resp Klimaforandringerne er vor tids største udfordring
q60_2_resp Der bør indføres en skat på CO2-udledning for at bremse klimaforandringerne
q60_3_resp Bankerne og finanssektoren bør reguleres meget strammere
q60_4_resp Folk som mig bliver ikke mødt med den respekt fra samfundet, som vi fortjener
q60_5_resp Jeg er bange for, at det lokalområde, jeg bor i, skal blive koblet af samfundsud
q60_6_resp Der, hvor jeg bor, er der for lang afstand til offentlige myndigheder og institu
q60_7_resp Der er en stor kløft mellem eliten og folket i dagens Danmark
q60_8_resp Det sker tit, at eliten overtrumfer folkets vilje i Danmark
q60_9_resp Afviste flygtninge, som har begået kriminalitet, og som ikke kan eller vil rejse
q60_10_resp Børn af afviste asylansøgere bør ikke længere anbringes i lejre som udrejsecente
q60_11_resp Salg af nye benzin- og dieselbiler skal forbydes inden for 10 år
q60_12_resp Staten skal fortsætte med at sælge statsejede virksomheder
q60_13_resp Fremmede lande har forsøgt at påvirke udfaldet af folketingsvalget
q60_14_resp Jeg har tillid til den måde, folketingsvalget holdes på i Danmark
q60_15_resp Befolkningen i de større byer ser ned på dem, som bor på landet
q60_16_resp Befolkningen uden for de større byer får mindre del i den økonomisk udvikling, e
q60_17_resp Kontorarbejde er ikke rigtigt arbejde
q60_18_resp Det danske samfund var meget bedre før i tiden
q60_19_resp Staten bør fastsætte en grænse for, hvor mange børn der må være for hver voksen
q61_1_resp Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
q61_2_resp Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige be
q61_3_resp Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af
q61_4_resp Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad
q61_5_resp Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til polit
q61_6_resp De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre d
q61_7_resp Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge
q61_8_resp De fleste politikere er ligeglade med folket
q61_9_resp At have en stærk regeringsleder er godt for Danmark, selvom lederen bøjer regler
q62 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor
q63 Hvordan er din generelle holdning til EU – meget positiv, overvejende positiv, o
q64 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv be
q65 Synes du, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke k
q66 Er politikerne i dag efter din mening mere eller mindre uærlige, end politikerne
q67_1_resp Klimaforandringerne er menneskeskabte
q67_2_resp Klimaforandringer påvirker vejret og temperaturen i Danmark
q67_3_resp Klimaforandringer er skyld i oversvømmelser og store uvejr i Danmark
q67_4_resp Vi må stole på, at klimaforandringerne kan håndteres med ny teknologi
q67_5_resp Jeg er villig til at gå ned i levestandard for at beskytte klimaet
q67_6_resp Der skal afsættes flere offentlige ressourcer til at beskytte klimaet
q68_1_resp Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindeligh
q68_2_resp Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden?
q68_3_resp Hvilken regering er bedst til at varetage Danmarks interesser i EU?
q68_4_resp Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet?
q68_5_resp Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden?
q68_6_resp Hvilken regering er bedst til at sikre den rette balance mellem skattetryk og so
q68_7_resp Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge- og indvandrerpol
q68_8_resp Hvilken regering er bedst til at sikre Danmark et moderne erhvervsliv, så Danmar
q68_9_resp Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre?
q68_10_resp Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
q68_11_resp Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
q68_12_resp Hvilken regering er bedst til at skabe ligevægt på statsbudgettet?
q68_13_resp Hvilken regering er bedst til at holde skatterne i ro?
q68_14_resp Hvilken regering er bedst til at formidle et bredt samarbejde hen over midten?
q68_15_resp Hvilken regering er bedst til at beskytte klimaet?
q68_16_resp Hvilken regering er bedst til at styrke områderne uden for de store byer?
q68_17_resp Hvilken regering, tror du, ville give dig selv flest penge til rådighed?
q69_0_resp Dig selv
q69_1_resp A: Socialdemokratiet
q69_2_resp B: Radikale Venstre
q69_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q69_4_resp D: Nye Borgerlige
q69_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q69_7_resp I: Liberal Alliance
q69_9_resp O: Dansk Folkeparti
q69_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q69_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q69_13_resp Å: Alternativet
q70_1_resp A: Socialdemokratiet
q70_2_resp B: Radikale Venstre
q70_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q70_4_resp D: Nye Borgerlige
q70_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q70_7_resp I: Liberal Alliance
q70_9_resp O: Dansk Folkeparti
q70_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q70_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q70_13_resp Å: Alternativet
q70_14_resp Hvor vil du placere dig selv?
q71_1_resp A: Socialdemokratiet
q71_2_resp B: Radikale Venstre
q71_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q71_4_resp D: Nye Borgerlige
q71_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q71_7_resp I: Liberal Alliance
q71_9_resp O: Dansk Folkeparti
q71_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q71_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q71_13_resp Å: Alternativet
q71_14_resp Hvor vil du placere dig selv?
q72_1_resp A: Socialdemokratiet
q72_2_resp B: Radikale Venstre
q72_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q72_4_resp D: Nye Borgerlige
q72_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q72_7_resp I: Liberal Alliance
q72_9_resp O: Dansk Folkeparti
q72_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q72_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q72_13_resp Å: Alternativet
q72_14_resp Hvor vil du placere dig selv?
q73_1_resp A: Socialdemokratiet
q73_2_resp B: Radikale Venstre
q73_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q73_4_resp D: Nye Borgerlige
q73_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q73_7_resp I: Liberal Alliance
q73_9_resp O: Dansk Folkeparti
q73_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q73_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q73_13_resp Å: Alternativet
q73_14_resp Hvor vil du placere dig selv?
q74_1_resp A: Socialdemokratiet
q74_2_resp B: Radikale Venstre
q74_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q74_4_resp D: Nye Borgerlige
q74_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q74_7_resp I: Liberal Alliance
q74_9_resp O: Dansk Folkeparti
q74_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q74_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q74_13_resp Å: Alternativet
q74_14_resp Hvor vil du placere dig selv?
q75_01 A: Socialdemokratiet
q75_02 B: Radikale Venstre
q75_03 C: Det Konservative Folkeparti
q75_04 D: Nye Borgerlige
q75_05 E: Klaus Riskær Pedersen
q75_06 F: SF - Socialistisk Folkeparti
q75_07 I: Liberal Alliance
q75_08 K: Kristendemokraterne
q75_09 O: Dansk Folkeparti
q75_10 P: Stram Kurs
q75_11 V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q75_12 Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q75_13 Å: Alternativet
q75_14 Ved ikke
q76 Hvilket parti stemte din far typisk på, da du var i 13-14 årsalderen?
q77 Hvilket parti stemte din mor typisk på, da du var i 13-14 årsalderen?
q78_1_resp Der er blevet mindre kriminalitet
q78_2_resp Arbejdsløsheden er blevet lavere
q78_3_resp Der er blevet længere til indkøbsmuligheder
q78_4_resp Der er blevet længere til skoler
q78_5_resp Der er blevet længere til sygehuse
q78_6_resp Huspriserne er steget
q78_7_resp Der er blevet færre offentlige arbejdspladser
q78_8_resp Der er et stærkere lokalt sammenhold
q78_9_resp Det er blevet sværere at få tid hos den praktiserende læge
q78_10_resp Mit lokalområde er generelt blevet forbigået i forhold til andre dele af landet
q79 Hvilken religion tilhører du?
q79b Hvilken religion er det?
q79b_o1 Andet: hvilken religion?
q80 Hvis vi ser bort fra bryllupper og begravelser, hvor tit går du så i kirke, mosk
q81 I hvilket land er du født?
q81b Hvilket land er det?
q81b_o1 Andet: Fødeland?
q82_1_resp Er din mor født i Danmark?
q82_2_resp Er din far født i Danmark?
q83_01 A: Socialdemokratiet
q83_02 B: Radikale Venstre
q83_03 C: Det Konservative Folkeparti
q83_04 F: SF - Socialistisk Folkeparti
q83_05 I: Liberal Alliance
q83_06 O: Dansk Folkeparti
q83_07 V: Venstre, Danmarks Liberale parti
q83_08 Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q83_09 Å: Alternativet
q83_10 Ved ikke
q84 Hvordan tror du, at kriminaliteten i Danmark har udviklet sig de seneste 12 måne
q85 Hvor mange medlemmer er der i Folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grøn
q85_o1 Antal medlemmer af Folketinget
q86 Hvilket parti kommer Trine Bramsen fra?
q87 Hvilket parti kommer Søren Espersen fra?
q88 Hvor stor en procentandel af den danske befolkning, tror du, er muslimer?
q89 Nu kommer der nogle spørgsmål om dig selv. Hvad er din årsindkomst brutto – dvs.
q90 Hvad er din husstands samlede årsindkomst brutto – dvs. før skat?
q91 Hvilken type bolig bor du i?
q92 Hvor meget tror du, din bolig kunne sælges for, hvis den skulle sættes til salg
q92_o1 Boligværdi
q93 Er det i løbet af det sidste år hændt, at din husstand havde svært ved at betale
q94 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende økonomiske si
q95 Hvis du pludselig fik en uventet udgift på 8.000 kr., som skulle betales inden f
q96_1_resp For at miste dit arbejde
q96_2_resp For at du bliver overfaldet eller slået
q96_3_resp For at mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift
q96_4_resp For ikke at have helbred til at kunne klare at arbejde
q96_5_resp For at miste penge på din bolig
q96_6_resp For ikke at få den tilstrækkelige behandling, hvis du bliver syg
q96_7_resp For ikke at få tilstrækkelig pleje, når du bliver gammel
q96_8_resp For at familiens unge ikke kan finde arbejde eller praktikplads
q97_1 Har selv været berørt af arbejdsløshed
q97_2 Ægtefælle/samlever har været berørt af arbejdsløshed
q97_3 Forældre har været berørt af arbejdsløshed
q97_4 Børn har været berørt af arbejdsløshed
q97_5 Nære venner har været berørt af arbejdsløshed
q97_6 Nej, ingen af disse
q97_7 Ved ikke
q98 Der tales meget om forskellige samfundsklasser. De fleste mennesker vil sige, at
q99 Hvilken klasse er det?
q100 Vil du sige, at du føler dig meget stærkt, stærkt eller mindre stærkt knyttet ti
q101 Hvis du skulle vælge, ville du da sige, at du nærmest hører hjemme i arbejderkla
q102_1_resp A: Socialdemokratiet
q102_2_resp B: Radikale Venstre
q102_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q102_4_resp D: Nye Borgerlige
q102_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
q102_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q102_7_resp I: Liberal Alliance
q102_8_resp K: Kristendemokraterne
q102_9_resp O: Dansk Folkeparti
q102_10_resp P: Stram Kurs
q102_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q102_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q102_13_resp Å: Alternativet
q103_1_resp A: Socialdemokratiet
q103_2_resp B: Radikale Venstre
q103_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q103_4_resp D: Nye Borgerlige
q103_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
q103_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q103_7_resp I: Liberal Alliance
q103_8_resp K: Kristendemokraterne
q103_9_resp O: Dansk Folkeparti
q103_10_resp P: Stram Kurs
q103_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q103_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q103_13_resp Å: Alternativet
q104_1_resp A: Socialdemokratiet
q104_2_resp B: Radikale Venstre
q104_3_resp C: Det Konservative Folkeparti
q104_4_resp D: Nye Borgerlige
q104_5_resp E: Klaus Riskær Pedersen
q104_6_resp F: SF - Socialistisk Folkeparti
q104_7_resp I: Liberal Alliance
q104_8_resp K: Kristendemokraterne
q104_9_resp O: Dansk Folkeparti
q104_10_resp P: Stram Kurs
q104_11_resp V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
q104_12_resp Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne
q104_13_resp Å: Alternativet
q105 Nu kommer der nogle spørgsmål om din uddannelse og erhverv. Hvilken skoleuddanne
q106 Har du efter skoleuddannelsen påbegyndt eller fuldført en erhvervs- eller videre
q107 Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du gennemført? (Kun ét svar)
q108 Er du medlem af en fagforening?
q109 Hvilken fagforening er det?
q110 Skriv venligst fagforeningens navn helt ud:
q110_o1 Andet: Fagforeningsnavn
q111 Er du medlem af den danske folkekirke?
q112 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
q113 Hvad er din nuværende primære beskæftigelse helt nøjagtigt? Skriv f.eks. murerar
q113_o1 Præcis stilling
q114 Har du nogen underordnede?
q115 Er du privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?
q116 Har du tidligere været i beskæftigelse?
q117 Hvad var din tidligere primære beskæftigelse helt nøjagtigt?
q117_o1 Præcis tidligere stilling
q118 Havde du nogen underordnede?
q119 Var du privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
q120 Hvem ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
q121_Rand Turnout overrapporting EV19-eksperimentet
q121 Mange stemte ikke ved det seneste Europaparlamentsvalg den 26. maj 2019. Hvad gj
q122 Hvad stemte du til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019?
q123 Stemte du personligt ved Europaparlamentsvalget?
q125_1_resp Folketingsvalgkampen
q125_2_resp Europaparlamentsvalgkampen
q125_3_resp Min EU-politiske overbevisning
q125_4_resp Kandidaterne til EP-valget
q125_5_resp Min politiske overbevisning ved folketingsvalg
q113_disco DISCO-kodning af nuværende stilling
q117_disco DISCO-kodning af tidligere stilling
samlet_disco DISCO-kodning af stilling (både nuværende og tidligere)
q113_simpel RECODE of q113_disco
q117_simpel RECODE of q117_disco
samlet_simpel RECODE of samlet_disco
q113_udvidet RECODE of q113_disco
q117_udvidet RECODE of q117_disco
samlet_udvidet RECODE of samlet_disco
q113_socio RECODE of q113_disco
q117_socio RECODE of q117_disco
samlet_socio RECODE of samlet_disco
q7_problem Rekodning af q7 vigtigste problem (lang)
q8_problem Rekodning af q8 vigtigste problem (lang)
q9_problem Rekodning af q9 vigtigste problem (lang)
q10_problem Rekodning af q10 vigtigste problem (lang)
v194 Rekodning af q7 vigtigste problem (kort)
v195 Rekodning af q8 vigtigste problem (kort)
v196 Rekodning af q9 vigtigste problem (kort)
v197 Rekodning af q10 vigtigste problem (kort)
weight_1 Weight by (agegroups X region X gender) + education + partychoice 2019
weight_2 Weight by (age groups X region X gender)
weight_3 Weight by (age groups X region X gender) + education
weight_4 Weight by education
weight_5 Weight by partychoice FV19
koen ""Andet"" og ""missing"" hentet fra cpr
alder Rekodet alder
alderkat Alderskategorier
region Fra cpr
udd Rekodet uddannelse
sluttidspunkt Interview sluttidspunkt
starttidspunkt Interview starttidspunkt
startdato Interview startdato
slutdato Interview slutdato
c_kom Kommune fra CPR
lenght Svartid i minutter (kun CAWI, kun samme døgn besvarelser)