Søgning » Genoptræning efter Sundhedsloven § 140
Serie 12462852
Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Fra samme serie

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

(2016 - 2020)

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

(2007 - 2015)
Aflevering 50109
Register

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 (2016-2020)

Alias: GES


Skabt af ?
Formål ?

Den 1. januar 2007 trådte strukturreformen i kraft. Som en følge overtog kommunerne ansvaret for almen genoptræning til personer, efter udskrivning fra sygehus. Dette fremgår af Sundhedslovens §140. For at kunne danne et overblik over aktiviteten, blev det besluttet at monitorere den kommunale genoptræning. Derfor har det - som et led i monitoreringen - siden 1. januar 2007 været obligatorisk for kommunerne at indberette disse genoptræningsydelser til Sundhedsstyrelsen/Statens Serum Institut/Sundhedsdatastyrelsen

Indhold ?

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 vedrører personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Der vil altid være tilknyttet en genoptræningsplan fra sygehuset til et sådan genoptræningsforløb. Registeret indeholder primært data om de konkrete fysio- og ergoterapeutiske ydelser, der indgår i genoptræningen. Hertil kommer basisoplysninger som cpr-nummer, sted og dato for de enkelte ydelser. I registeret kan man udelukkende finde data, som beskriver den del af genoptræningen, der foregår i kommunerne og indberettes via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem. Det vil sige, at den del af genoptræningsområdet, hvor aktiviteten foregår på sygehusene og indberettes til Landspatientregisteret, ikke beskrives her. Registeret består af 3 tabeller: genoptraening_grundoplysninger 2007 - Baggrundsoplysninger om skema, indberetter og personen der har modtaget genoptrænings procedurer. Indeholder desuden nøgler der muliggør kobling til oplysninger om procedurer og tillægsprocedurer.

Tabeller ?
Dokumentation ?
 • Rigsarkivets afleveringsbestemmelse
 • Formålsbeskrivelse med Genoptræningsregisteret
 • Oversigt over gældende sundhedslove og § 140
 • Bekendtgørelse nr. 919 om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven af 22/06/2018
 • Aftale om kommunernes økonomi
 • Brugervejledning Indberetning af genoptræning
 • Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsdatastyrelsen
 • Tabel- og feltbeskrivelse af drift- og arkiveringsversion inkl. variabelbeskrivelser
 • ER-diagram af drifts- og arkiveringsversion
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2016 til 31-12-2020.

ID-oplysninger i data ?
 • CPR-nummer
 • Kommunenummer