Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Tabeloversigt ?
GES_GES_Afl
Tabel

GES_GES_Afl


Beskrivelse ?

Register over genoptræning

Størrelse (Antal rækker) ?

19068071

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
KEY_AFLEDT Nøgle i tabellen
SCHEMAID SkemaID
SCHEMAGUID Skemaløbenummer
KEY_GRUNDOPLYSNINGER Nøgle til at koble med grundoplysninger
SCHEMAPUBLISHEDBY ID på brugeren der har oprettet skemaet
SCHEMAPUBLISHEDBY_TXT Navn på brugeren der har oprettet skemaet
SCHEMAUSERGROUPID ID på gruppen der har indberettet skemaet
SCHEMAUSERGROUPID_TXT Beskrivelse af brugergruppen
CPR Borgers CPR
MUNICIPALITYCODE_PROCDATE Personens bopælskommune på proceduredate
MUNICIPALITYCODE_TXT_PROCDATE Navn på bopælskommune på proceduredate
FREECHOICE Er det en fritvalgs patient
FREECHOICE_TXT Er det en fritvalgs patient
REPORTER Type af indberetter
REPORTER_TXT Type af indberetter
SORCODE Indberettende institutions SOR kode
SORCODE_TXT_CREATEDDATE Navn på indberettende institutions SOR kode på skemaoprettelsesdagen
IDENTIFICATIONCODE Angiver et ydernummer
IDENTIFICATIONCODE_TXT_CREATDATE Navn på ydernummer på skemaoprettelsesdagen
HOSPITALCODE Hospitalskode
HOSPITALCODE_TXT_CREATEDDATE Navn på hospitalskode på skemaoprettelsesdagen
DEPARTMENTCODE Afdelingskode
DEPARTMENTCODE_TXT_CREATEDDATE Navn på afdelingskode på skemaoprettelsesdagen
KEY_PROCEDURER Nøgle til at koble med procedureskema
PROCEDUREDATE Dato for procedurens udførsel
PROCEDURECODE Koden for den udførte procedure
PROCEDURECODE_TXT_CREATEDDATE Navn på den udførte procedure
SUPPLEMENTCODE Tillægskode for behandlingen
SUPPLEMENTCODE_TXT_CREATEDDATE Beskrivelse af tillægskode for behandlingen
IKRAFTDATO Dato for gyldighed af registreringen. (Systemteknisk variabel)
IKRAFT Hvorvidt data er gyldig for ikraftdato
IKRAFTDATO_PRIMOMAANED Registreringer, som er gyldig primo indeværende måned (Systemteknisk variabel)
IKRAFT_PRIMOMAANED Hvorvidt data er gyldig på ikraftdato_primomaaned
CREATEDDATE Skemaoprettelsesdato. (Systemteknisk variabel)
FROMDATE Registreingen er gyldig fra denne dato (Systemteknisk variabel)
TODATE Registreingen er gyldig til denne dato (Systemteknisk variabel)