Tabel

TIP_TIP1_UDVIDET_AFL


Beskrivelse ?

Hver række repræsenterer en frihedsberøvelse

Størrelse (Antal rækker) ?

96053

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
KEY_TIP1_UDVIDET_AFL Primær nøgle i tabellen
KEY_GRUNDOPLYSNINGER System felt indeholdende nøgle til at koble med grundoplysningsskema
SCHEMAID SkemaID
SCHEMAGUID Skemaløbenummer
SCHEMASTAGE Stadie for skema - kode
SCHEMASTAGE_TXT Stadie for skema - tekst
SCHEMAORIGIN Oprindelse for skema - kode
SCHEMAORIGIN_TXT Oprindelse for skema - tekst
SCHEMAVERSIONNUMBER Nummer på skemaets version
SCHEMAPUBLISHEDBY ID på brugeren, som har oprettet skemaet
SCHEMAPUBLISHEDBY_TXT Navn på brugeren, som har oprettet skemaet
SCHEMAUSERGROUPID ID på gruppen, som har indberettet skemaet
SCHEMAUSERGROUPID_TXT Navn på gruppen, som har indberettet skemaet
CPR Borgers CPR
VERIFICATIONDATE Efterprøvelsesdato
VARIGHED_TIMER_AFL Antal timer afledt af dato for iværksættelse af frihedsberøvelse og dato for ophørt tvangsforanstaltning, udregnet på timer( Hvis =0 er der tale om beroligende medicin)
VARIGHED_DAGE_AFL Antal dage afledt af dato for iværksættelse af frihedsberøvelse og dato for ophørt tvangsforanstaltning( Hvis =0 er der tale om beroligende medicin)
UDDTO Dato for udskrivning
TYPE_TXT Type af frihedsberøvelse - tekst
TYPE Type af frihedsberøvelse - kode
START_DATO Dato for iværksættelse af frihedsberøvelse
SPECIALPLACEMENT_TXT Ophold på særlig plads på psykiatrisk afdeling iht. §42a - tekst
SPECIALPLACEMENT Ophold på særlig plads på psykiatrisk afdeling iht. §42a - kode
SORCODECHILD_TXT_CDATE SORCODECHILD tekst (opslag i dim tabel v anv af skemaoprettelsesdato)
SORCODECHILD Indberettende institutions SOR kode (afsnit)
SORCODE_TXT_CDATE SOR kode tekst (opslag i dim tabel v anv af skemaoprettelsesdato)
SORCODE SOR-kode (hospital)
SLUT Dato for ophørt frihedsberøvelse
SHAK_AFL SHAK kode afledt af afdelingskode og hospitalskode
SHAK_AFL_TXT_CDATE Navn på SHAK koden på sekmaets oprettelsestidspunkt
SECTIONCODE_TXT_CDATE Navn på afsnit på skemaets oprettelsestidspunkt
SECTIONCODE Afsnitskode indmeldt af Danske Regioner
REGION_AFL_TXT Regionsnummer afledt af SOR eller SHAK - tekst
REGION_AFL Regionsnummer afledt af SOR eller SHAK - kode
MINORRESISTINGFORCE_TXT Forældretilslutning - tekst
MINORRESISTINGFORCE Foretaget med tilslutning fra forældremyndighedens indehaver, men med modstand fra den mindreårige patient - kode
INDDTO Dato for indlæggelse
INDBERET_DAGE_AFL Afledt variabel for antal dage fra skemaoprettelsesdato til tvangshandling er påbegyndt
HOSPITALCODE_TXT_CDATE Navn på hospitalet på skemaets oprettelsestidspunkt
HOSPITALCODE Hospitalkode (SHAK)
ENFORCENTMENTREASON Begrundelse af frihedsberøvelse iht. § 5 - kode
ENFORCEMENTREASON_TXT Begrundelse for frihedsberøvelse - tekst
ENFORCEMENTDATE Dato for iværksættelse af tvangstilbageholdelse af frihedsberøvet patient
DEPARTMENTCODE_TXT_CDATE Navn på afdelingen på skemaets oprettelsestidspunkt
DEPARTMENTCODE Afdelingskode (SHAK)
DECISIONDATE Dato for beslutning om tilbageførsel af frihedsberøvet patient
COERCIONDAYSAFTERENFORCEMENT Antal dage efter iværksættelse
BIRTHDATE Borgers fødselsdato
BEGRUNDELSE_TXT Begrundelse for frihedsberøvelse -tekst
BEGRUNDELSE Begrundelse af frihedsberøvelse iht. § 5 - kode
ASSPHYSICIANDECISIONDATE_TTH Dato for overlægens stillingstagen ifb. Tvangstilbageholdese af frihedsberøvet patient
ASSPHYSICIANDECISIONDATE_FB Dato for overlægens stillingstagen ifbm. tilbageførsel af frihedsberøvet patient
ASSPHYSICIANDECISIONDATE_EP Dato for overlægens stillingstagen
IKRAFTDATO_PRIMOMAANED10 Dato for ikraftdato_primomaaned10 (d. 10. i den pågældende måned)
IKRAFT_PRIMOMAANED10 Hvorvidt indberetningen er gyldig på ikraftdato_primomaaned10
IKRAFTDATO Datoen for Ikraft
IKRAFT Hvorvidt indberetningen er ikraft på Ikraftdato
CREATEDDATE Skemaoprettelsesdato
FROMDATETIME Indberetningen er ikraft fra denne datotid
TODATETIME Indberetningen er ikraft til denne datotid
TABLEUPDATEDDATETIME Datotid for tabel dannelse