Søgning » Register over anvendelse af tvang i psykiatrien – Frihedsberøvelser - Skema 1.
Serie 3584121
Register over tvang i psykiatrien, Frihedsberøvelse

Fra samme serie

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien – Frihedsberøvelser - Skema 1.

(2016 - 2022)

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien - Frihedsberøvelse

(2009 - 2015)

Register over tvang i Psykiatrien, Frihedsberøvelse

(2004 - 2009)

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse

(1999 - 2003)
Bemærkning

Data i arkiveringsversionerne er udtrukket på udskrivningsdato.

Aflevering 50463
Register

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien – Frihedsberøvelser - Skema 1. (2016-2022)

Alias: TIP1


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med indberetningssystemet er at afgive oplysninger, der kan anvendes til at vurdere brugen af tvangsforanstaltninger. I skema 1 indberettes frihedsberøvelser (tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser).

Indhold ?

Registret indeholder alle registrerede tvangsforanstaltninger. Ved tvang forstås ”anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke ” De centrale variable er dato for start og slut af tvangsforanstaltning, samt hvilken type tvang der er anvendt. Start, Sslut Type_txt

Dokumentation ?
  • Afleveringsbestemmelse
  • LBK nr. 185 om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 01/02/2022
  • Vejledning nr. 9554 om registrering af tvang m.v. i psykiatrien 10/08/2020
  • Vejledning nr. 9552 om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien 10/08/2020
  • Vejledning. Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien
  • Indberetningsskema
  • Tabel- og feltbeskrivelse af drifts- og arkiveringsversion
  • Notat om produktion af arkiveringsversion
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2016 til 30-06-2022.

ID-oplysninger i data ?
  • Regionnummer
  • CPR-nummer