Søgning » Den Danske Valgundersøgelse 2022
Aflevering 51035
Forskningsdata

Den Danske Valgundersøgelse 2022 (2022-2023)

Alias: The Danish National Election Study , DNES


Skabt af ?
Formål ?

Danske Valgundersøgelsen (DNES) er en omfattende høj-kvalitets spørgeskemaundersøgelse baseret på en sandsynlighedsbaseret stikprøve af danske vælgere udtrukket fra CPR-registeret. DNES er det mest anvendte spørgeskemadata i Danmark og den længst løbende undersøgelse. Undersøgelsen har kørt ubrudt siden folketingsvalget i 1971, og denne runde vil etablere den 19. bølge i serien. DNES er den bedste kilde til at forstå dansk vælgeradfærd både i sin samtid og i et længere tidsperspektiv og er den mest anvendte datakilde for både forskere og den bredere offentlighed, såsom journalister og studerende. Undersøgelserne har dokumentet og muliggjort unikke analyser af de store samfundsomvæltninger over et halvt århundrede både i relation til det enkelte folketingsvalg og til den overordnede udvikling over samtlige folketingsvalg siden 1971. Det er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af den danske vælgerbefolkning.

Indhold ?

Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af den danske vælgerbefolkning, populationen er stemmeberettigede ved folketingsvalget i 2022 (simple tilfældig stikprøve fra CPR)

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 02-11-2022 til 07-02-2023.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen