Søgning » Den Danske Valgundersøgelse 2022 » FV22_MAIN_8feb2024

Den Danske Valgundersøgelse 2022

Tabeloversigt ?
FV22_MAIN_8feb2024
Tabel

FV22_MAIN_8feb2024


Beskrivelse ?

Rapporten dokumenterer Den Danske Valgundersøgelse 2022 – The Danish National Election Study 2022 (DNES 2022). I rapporten analyseres svarprocenter, repræsentativitet og beregning af vægte, og derudover dokumenteres indsamlingsproceduren, følgeskrivelser, samt de benyttede spørgeskemaer. Valgundersøgelsen 2022 er opdelt i fire dele med hver sin stikprøve og hver sit formål. Epinion har stået for dataindsamling.

Størrelse (Antal rækker) ?

2823

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
ID ID variabel
sample Stikprøve
gender Hvad er dit køn?
birthyear I hvilket år er du født?
Q3 Hvad er din civilstand?
Q4 Hvilke voksne bor du sammen med?
Q5 Hvor mange hjemmeboende børn, inklusiv din samlevers børn, bor hos dig?
Q5_o1 Noter antal hjemmeboende børn (åben tekst fra Q5)
Q5b_1 Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 0-5 år?
Q5b_2 Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 6-15 år?
Q5b_3 Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 16-19 år?
Q5b_4 Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 20 år og opefter?
Q5b_5 Ved ikke
Q5b_o1 Antal hjemmeboende børn (0-5 år)
Q5b_o2 Antal hjemmeboende børn (6-15 år)
Q5b_o3 Antal hjemmeboende børn (16-19 år)
Q5b_o4 Antal hjemmeboende børn (20 år og opefter)
Q5c Hvilken beskrivelse passer bedst på det område, hvor du bor?
Q6 Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilket problem, du mener, er det vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag?
Q6_o1 Emne 1 (åben tekst fra Q6)
Q7 Kan du nævne det næstmest vigtige problem, som politikerne skulle tage sig af i dag?
Q7_o1 Emne 2 (åben tekst fra Q7)
Q8 Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne skulle tage sig af i dag?
Q8_o1 Emne 3 (åben tekst fra Q8)
Q9 Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne skulle tage sig af i dag?
Q9_o1 Emne 4 (åben tekst fra Q9)
Q10_1 Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? - Ja, jeg har snakket om politik med familie
Q10_2 Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? - Ja, jeg har snakket om politik med venner
Q10_3 Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? - Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
Q10_4 Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? - Nej, jeg har ikke snakket om politik med familie/venner/kolleger
Q10_5 Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? - Nej, jeg har ikke familie/venner/kolleger
Q10_6 Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? - Ved ikke
Q11 Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik?
Q13a Har du i den seneste måned før valget deltaget i en kandidattest eller valgtest på fx TV, aviserne eller andre mediers hjemmeside?
Q13b Stemte du på det parti, kandidattesten anbefalede dig?
Q13c Stemte du på den kandidat, testen anbefalede dig?
Q14_1 Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge ser du TV-nyheder, fx TV-Avisen på DR1, Deadline på DR2, Nyhederne på TV2, nyheder på TV2News, tv2.dk eller dr.dk?
Q15_1 Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge, læser du avis? Det kan være i både papirform og på internettet.
rand_q16 Randomiser om Q16 vises
Q16 Mange stemte ikke ved det seneste folketingsvalg 1. november 2022. Hvad gjorde du? (OBS: kun til split 50 af respondenterne)
Q17 Hvilket parti stemte du på ved folketingsvalget den 1. november 2022?
Q18 Stemte du personligt ved folketingsvalget den 1. november 2022?
rand_q19 Randomiser om Q19a eller Q19b vises
Q19a Hvornår besluttede du at stemme, som du gjorde?
Q19b Hvornår besluttede du at stemme på det parti, du stemte på?
Q20 Tænkte du på at stemme på andre partier?
Q21_01 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - A: Socialdemokratiet
Q21_02 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - B: Radikale Venstre
Q21_03 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - C: Det Konservative Folkeparti
Q21_04 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - D: Nye Borgerlige
Q21_05 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q21_06 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - I: Liberal Alliance
Q21_07 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - K: KD - Kristendemokraterne
Q21_08 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - M: Moderaterne
Q21_09 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - O: Dansk Folkeparti
Q21_10 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - Q: Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
Q21_11 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q21_12 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q21_13 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q21_14 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - Å: Alternativet
Q21_15 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - Et andet parti
Q21_16 Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? (Sæt gerne flere kryds) - En kandidat uden for partierne
Q22 Hvilket parti stemte du på ved det forrige folketingsvalg i juni 2019?
Q23_A Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Socialdemokratiet
Q23_B Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Radikale Venstre
Q23_C Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Det Konservative Folkeparti
Q23_D Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Nye Borgerlige
Q23_F Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - SF - Socialistisk Folkeparti
Q23_I Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Liberal Alliance
Q23_M Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Moderaterne
Q23_O Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Dansk Folkeparti
Q23_V Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q23_Æ Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q23_Ø Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q23_Å Hvor vil du placere partierne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet? - Alternativet
Q24_1 Og hvor vil du placere de to politiske blokke på samme skala? - Rød blok
Q24_2 Og hvor vil du placere de to politiske blokke på samme skala? - Blå blok
Q25_A Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - A: Mette Frederiksen
Q25_B Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - B: Sofie Carsten Nielsen
Q25_C Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - C: Søren Pape Poulsen
Q25_D Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - D: Pernille Vermund
Q25_F Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - F: Pia Olsen Dyhr
Q25_I Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - I: Alex Vanopslagh
Q25_M Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - M: Lars Løkke Rasmussen
Q25_O Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - O: Morten Messerschmidt
Q25_V Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - V: Jakob Ellemann-Jensen
Q25_Æ Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - Æ: Inger Støjberg
Q25_Ø Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - Ø: Mai Villadsen
Q25_Å Hvor vil du placere partilederne på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes virkelig dårligt om partilederen, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partilederen? - Å: Franciska Rosenkilde
Q26_A Hvor godt eller dårligt, synes du, at egenskaben ’troværdig’ passer på følgende partiledere: - Mette Frederiksen
Q26_V Hvor godt eller dårligt, synes du, at egenskaben ’troværdig’ passer på følgende partiledere: - Jakob Ellemann-Jensen
Q26_C Hvor godt eller dårligt, synes du, at egenskaben ’troværdig’ passer på følgende partiledere: - Søren Pape Poulsen
Q26_M Hvor godt eller dårligt, synes du, at egenskaben ’troværdig’ passer på følgende partiledere: - Lars Løkke Rasmussen
Q27 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som fx socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF’er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti?
Q28 Hvilket parti er der tale om?
Q29 Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter du dig selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist?
Q30 Er der alligevel et parti, som du synes, du står nærmere end andre partier?
Q31 Er du medlem af et politisk parti?
Q32 Synes du, der er klasseforskelle i Danmark?
Q33_1 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Flygtninge-politikken
Q33_2 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Skattepolitikken
Q33_3 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Danmarks økonomi
Q33_4 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Vækst i Danmark
Q33_5 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Bekæmpelsen af arbejdsløsheden
Q33_6 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Bekæmpelsen af prisstigninger
Q33_7 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Sikringen af landets forsvar
Q33_8 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Bekæmpelsen af kriminalitet
Q33_9 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Beskyttelse af klimaet
Q33_10 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Samarbejde hen over midten
Q33_11 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Sundheds-væsenet
Q33_12 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Styrkelse af områderne uden for de større byer
Q33_13 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Ligestilling mellem kønnene i Danmark
Q33_14 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Folkeskolen
Q33_15 Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere… - Ældrepolitikken
Q34_1 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - De ældre
Q34_2 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - Folk, der bor uden for de store byer
Q34_3 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - Den øvre middel-klasse
Q34_4 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - Muslimer
Q34_5 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - De unge
Q34_6 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - Arbejderklassen
Q34_7 Vi vil gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. Hvilket parti repræsenterer bedst ...? - Folk, der bor i de store byer
Q35_1 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - De ældre
Q35_2 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - Folk, der bor uden for de store byer
Q35_3 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - Den øvre middelklasse
Q35_4 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - Muslimer
Q35_5 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - De unge
Q35_6 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - Arbejderklassen
Q35_7 Der findes mange forskellige grupper i samfundet. Hvor vil du placere grupperne nedenfor på en skala fra 0 til 10. - Folk, der bor i de store byer
Q36_1 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - De ældre
Q36_2 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - Folk, der bor uden for de store byer
Q36_3 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - Den øvre middelklasse
Q36_4 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - Muslimer
Q36_5 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - De unge
Q36_6 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - Arbejderklassen
Q36_7 Forskellige grupper i samfundet bliver mødt med forskellige grader af respekt fra resten af samfundet. I hvilket omfang synes du, at grupperne nedenfor bliver mødt med den respekt fra samfundet, som de fortjener? - Folk, der bor i de store byer
Q37 Først kommer et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu. Er du…?
Q38 Nu kommer et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes bør stort set bibeholdes. Er du…?
Q39 Det næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre, end den er i dagens Danmark. Er du…?
Q40 Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling. Er du…
Q41_1 Der er mange synspunkter om ligestilling og kønsdiskrimination i den offentlige debat. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Når kvinder forlanger ligebehandling, er de i virkeligheden ude efter særbehandling.
Q41_2 Der er mange synspunkter om ligestilling og kønsdiskrimination i den offentlige debat. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Når kvinder klager over diskrimination, skaber de ofte flere problemer, end de løser.
Q41_3 Der er mange synspunkter om ligestilling og kønsdiskrimination i den offentlige debat. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Nyhedsmedier burde bruge mere tid på historier om kønsdiskrimination.
Q41_4 Der er mange synspunkter om ligestilling og kønsdiskrimination i den offentlige debat. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Kvinder oplever ofte kønsdiskrimination.
Q41_5 Der er mange synspunkter om ligestilling og kønsdiskrimination i den offentlige debat. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Lønforskelle mellem mænd og kvinder skyldes mest forskelle i arbejdstid og ambitioner, ikke den enkeltes køn.
Q42 Vil du sige, at ligestilling mellem kønnene er opnået i Danmark i dag?
Q43_1 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de seneste 3 år. - Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 år siden?
Q43_2 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de seneste 3 år. - Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 år siden?
Q43_3 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de seneste 3 år. - Hvordan synes du, erhvervslivets konkurrenceevne er i dag sammenlignet med for 3 år siden?
Q43_4 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de seneste 3 år. - Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 år siden?
Q43_5 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de seneste 3 år. - Hvordan synes du, det går med integrationen af de etniske minoriteter i dag sammenlignet med for 3 år siden?
Q44_1 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. - Hvordan tror du, din egen og din families økonomiske situation vil være om 3 år sammenlignet med i dag?
Q44_2 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. - Hvordan tror du, den økonomiske situation for Danmark vil være om 3 år sammenlignet med i dag?
Q45 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? A: Lavere skatter, eller B: Forbedring af den offentlige service.
Q46 Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? A: Sænkning af topskatten, eller B: Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster.
Q47_1 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Høje indtægter burde beskattes hårdere, end tilfældet er i dag.
Q47_2 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser.
Q47_3 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger.
Q47_4 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til at øge de offentlige udgifter til velfærdsopgaver.
Q47_5 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur.
Q47_6 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
Q47_7 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne.
Q47_8 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere, end det er tilfældet i dag.
Q47_9 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private.
Q47_10 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere.
Q47_11 Nu kommer der nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Vi vil bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. - Myndighederne skal have ret til at forbyde fredelige demonstrationer, hvis mange borgere bliver krænket af de slogans, der anvendes ved demonstrationen.
Q48_1 I hvor høj grad mener du, at den socialdemokratiske regering fra 2019 til 2022 har ansvaret for den økonomiske situation i Danmark?
Q49_1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag.
Q49_2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
Q49_3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker.
Q49_4 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne.
Q49_5 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
Q49_6 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
Q49_7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det var en fejl at hæve efterlønsalderen.
Q49_8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinder valget.
Q49_9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Økonomisk ulighed gavner samfundet.
Q49_10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Vi bør satse på et samfund med mere international orientering og med mindre vægt på grænser mellem landene og deres befolkninger.
Q49_11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgiverneforetrække danskere frem for udlændinge.
Q49_12 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - For at skabe dynamik og fremgang i samfundet må man acceptere en vis grad af ulighed.
Q49_13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejdskraft.
Q49_14 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Den økonomisk fordel ved at være i arbejde skal være større.
Q49_15 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Som led i kampen mod terror bør Politiets Efterretningstjeneste have langt flere muligheder for at indsamle oplysninger om os alle sammen.
Q49_16 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Arne-pensionen skal afskaffes.
Q49_17 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det danske, militære forsvar skal være meget større end i dag.
Q49_18 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der skal sendes danske soldater til Ukraine.
Q50 Hvis du skulle vælge, hvilket andet land i verden mener du, bør være forbillede for Danmark? Du må kun vælge ét land, og det må ikke være Danmark.
Q50_o1 Skriv landet her: (åben tekst fra Q50)
Q51_1 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Klimaforandringerne er vor tids største udfordring.
Q51_2 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - De virksomheder som udleder mest CO2 skal beskattes hårdere for at bremse klimaforandringerne.
Q51_3 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Bankerne og finanssektoren bør reguleres meget strammere.
Q51_4 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Folk som mig bliver ikke mødt med den respekt fra samfundet, som vi fortjener.
Q51_5 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg er bange for, at det lokalområde, jeg bor i, skal blive koblet af samfundsudviklingen.
Q51_6 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der, hvor jeg bor, er der for lang afstand til offentlige myndigheder og institutioner som fx kommunen og sygehuset.
Q51_7 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der er en stor kløft mellem eliten og folket i dagens Danmark.
Q51_8 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det sker tit, at eliten overtrumfer folkets vilje i Danmark.
Q51_9 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Salg af nye benzin- og dieselbiler skal forbydes inden for 10 år.
Q51_10 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Staten skal fortsætte med at sælge statsejede virksomheder.
Q51_11 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Befolkningen i de større byer ser ned på dem, som bor på landet.
Q51_12 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Befolkningen uden for de større byer får mindre del i den økonomisk udvikling, end de fortjener.
Q51_13 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det danske samfund var meget bedre før i tiden.
Q51_14 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Sundhedspersonalet skal have mere i løn.
Q51_15 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det skal være forbudt at bære hovedtørklæde i grundskolen.
Q51_16 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det bliver nødvendigt at indføre atomkraft, hvis Danmark skal klare fremtidens energibehov.
Q51_17 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg frygter, at jeg får svært ved at betale energiregningen (fx el og gas) til vinter.
Q51_18 Der er blevet debatteret mange emner op til valget. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Mit partivalg er hovedsageligt et udtryk for, hvem jeg ønsker som statsminister.
Q52_1 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
Q52_2 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.
Q52_3 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om.
Q52_4 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår.
Q52_5 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål.
Q52_6 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre deres politik.
Q52_7 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge.
Q52_8 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - De fleste politikere er ligeglade med folket
Q52_9 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - At have en stærk regeringsleder er godt for Danmark, selvom lederen bøjer reglerne for at få tingene gennemført.
Q52_10 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Chikane og intimidering er en uundgåelig del af politik.
Q52_11 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Politikere, som klager over chikane og intimidering, er kun ude på at få opmærksomhed.
Q52_12 Her er nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed. - Vi kan stole på, at de fleste embedsmænd/-kvinder gør det, der er bedst for landet.
Q53 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, eller meget lille tillid?
Q54 Hvor stor tillid har du i al almindelighed til embedsmænd/-kvinder i de danske ministerier?
Q55 Alt i alt er du så meget tilfreds, ret tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde demokratiet fungerer på i Danmark.
Q55a_1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, burde have været hjemsendt på baggrund af sin rolle i minksagen.
Q55a_2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det var den rigtige beslutning at slå alle mink i Danmark ned for at beskytte befolkningen mod coronavirus.
Q55a_3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Uanset, om du synes, det var den rigtige beslutning at slå alle mink i Danmark ned, hvor enig eller uenig er du så i, at S-regeringens håndtering af minksagen har svækket din tillid til S-regeringen.
Q56 Hvordan er din generelle holdning til EU – meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ, eller meget negativ?
Q57 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv betydning for Danmark fremover, eller om den overvejende vil få negativ betydning. Hvilken betydning mener du, globaliseringen vil få for Danmark fremover?
Q58 Synes du, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker?
Q59 Er politikerne i dag efter din mening mere eller mindre uærlige, end politikerne var før i tiden?
Q60_1 Klimaforandringer diskuteres løbende i den offentlige debat. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Vi må stole på, at klimaforandringerne kan håndteres med ny teknologi
Q60_2 Klimaforandringer diskuteres løbende i den offentlige debat. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg er villig til at gå ned i levestandard for at beskytte klimaet
Q60_3 Klimaforandringer diskuteres løbende i den offentlige debat. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der skal afsættes flere offentlige ressourcer til at beskytte klimaet
Q61_1 Nu ser vi tilbage på håndteringen af corona-pandemien i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Regeringen burde have gjort mere for at bekæmpe coronapandemien
Q61_2 Nu ser vi tilbage på håndteringen af corona-pandemien i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Statsminister Mette Frederiksen har handlet magtfuldkommen i håndteringen af coronapandemien
Q61_3 Nu ser vi tilbage på håndteringen af corona-pandemien i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Statsminister Mette Frederiksen har udvist godt lederskab i håndteringen af coronapandemien
Q61_4 Nu ser vi tilbage på håndteringen af corona-pandemien i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Partierne uden for regeringen blev ikke inddraget tilstrækkeligt i beslutningerne om håndteringen af coronapandemien
Q61_5 Nu ser vi tilbage på håndteringen af corona-pandemien i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Restriktionerne i forbindelse med coronapandemien var alt for hårde
Q62_1 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Det skal være lovligt for transkønnede børn uanset alder at skifte juridisk køn.
Q62_2 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Vi bør undlade at bruge ord som fx ’neger’ for ikke at støde eller krænke folk med minoritetsbaggrund.
Q62_3 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - MeToo-bevægelsen er gået for vidt.
Q62_4 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der bør ikke opstilles juletræer i det offentlige rum af hensyn til de mindretal, der ikke fejrer jul.
Q62_5 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - For at undgå at krænke transkønnede personer, bør det offentlige ikke bruge ordene “kvinder” og “mænd” fx i breve til borgerne.
Q62_6 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Den politiske korrekthed har taget overhånd I Danmark.
Q62_7 Der er mange forskellige politiske spørgsmål i Danmark. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg får min inspiration fra hele verden.
rand_q63 Randomiser om Q63 vises
Q63_1 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed?
Q63_2 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden?
Q63_3 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at varetage Danmarks interesser i EU?
Q63_4 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet?
Q63_5 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden?
Q63_6 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed?
Q63_7 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge- og indvandrerpolitik?
Q63_8 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre Danmark et moderne erhvervsliv, så Danmark bliver ved med at være et af de rigeste lande i verden?
Q63_9 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre?
Q63_10 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
Q63_11 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
Q63_12 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at skabe ligevægt på statsbudgettet?
Q63_13 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at holde skatterne i ro?
Q63_14 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at formidle et bredt samarbejde hen over midten?
Q63_15 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at beskytte klimaet?
Q63_16 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at styrke områderne uden for de store byer?
Q63_17 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering, tror du, ville give dig selv flest penge til rådighed?
Q63_18 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at bekæmpe pristigninger?
Q63_19 Der kommer nu en række problemer. Hvem, mener du, er bedst til at løse dem: En socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Hvilken regering er bedst til at sikre et stærkt nationalt forsvar?
Q64_0 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - Dig selv
Q64_A I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - A: Socialdemokratiet
Q64_B I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - B: Radikale Venstre
Q64_C I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - C: Det Konservative Folkeparti
Q64_D I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - D: Nye Borgerlige
Q64_F I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q64_I I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - I: Liberal Alliance
Q64_M I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - M: Moderaterne
Q64_O I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - O: Dansk Folkeparti
Q64_V I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q64_Æ I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q64_Ø I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q64_Å I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? - Å: Alternativet
rand_q65 Randomiser om Q65 vises
Q65_0 Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - Dig selv
Q65_A Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - A: Socialdemokratiet
Q65_B Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - B: Radikale Venstre
Q65_C Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - C: Det Konservative Folkeparti
Q65_D Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - D: Nye Borgerlige
Q65_F Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q65_I Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - I: Liberal Alliance
Q65_M Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - M: Moderaterne
Q65_O Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - O: Dansk Folkeparti
Q65_V Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q65_Æ Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q65_Ø Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q65_Å Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere…? - Å: Alternativet
rand_q66 Randomiser om Q66 vises
Q66_0 Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - Dig selv
Q66_A Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - A: Socialdemokratiet
Q66_B Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - B: Radikale Venstre
Q66_C Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - C: Det Konservative Folkeparti
Q66_D Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - D: Nye Borgerlige
Q66_F Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q66_I Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - I: Liberal Alliance
Q66_M Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - M: Moderaterne
Q66_O Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - O: Dansk Folkeparti
Q66_V Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q66_Æ Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q66_Ø Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q66_Å Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Hvor omtrent vil du placere...? - Å: Alternativet
rand_q67 Randomiser om Q67 vises
Q67_0 Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - Dig selv
Q67_A Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - A: Socialdemokratiet
Q67_B Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - B: Radikale Venstre
Q67_C Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - C: Det Konservative Folkeparti
Q67_D Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - D: Nye Borgerlige
Q67_F Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q67_I Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - I: Liberal Alliance
Q67_M Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - M: Moderaterne
Q67_O Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - O: Dansk Folkeparti
Q67_V Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q67_Æ Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q67_Ø Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q67_Å Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På en skala fra 1-5 står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent vil du placere...? - Å: Alternativet
rand_q68 Randomiser om Q68 vises
Q68_0 Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - Dig selv
Q68_A Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - A: Socialdemokratiet
Q68_B Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - B: Radikale Venstre
Q68_C Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - C: Det Konservative Folkeparti
Q68_D Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - D: Nye Borgerlige
Q68_F Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q68_I Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - I: Liberal Alliance
Q68_M Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - M: Moderaterne
Q68_O Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - O: Dansk Folkeparti
Q68_V Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q68_Æ Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q68_Ø Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q68_Å Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for strengere straffe, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere........? - Å: Alternativet
rand_q69 Randomiser om Q69 vises
Q69_0 Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - Dig selv
Q69_A Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - A: Socialdemokratiet
Q69_B Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - B: Radikale Venstre
Q69_C Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - C: Det Konservative Folkeparti
Q69_D Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - D: Nye Borgerlige
Q69_F Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q69_I Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - I: Liberal Alliance
Q69_M Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - M: Moderaterne
Q69_O Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - O: Dansk Folkeparti
Q69_V Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q69_Æ Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q69_Ø Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q69_Å Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik i samfundet. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går mest ind for, at ulighed er nødvendigt for at skabe dynamik. Hvor omtrent vil du placere...? - Å: Alternativet
rand_q70 Randomiser om Q70 vises
Q70_0 Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - Dig selv
Q70_A Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - A: Socialdemokratiet
Q70_B Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - B: Radikale Venstre
Q70_C Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - C: Det Konservative Folkeparti
Q70_D Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - D: Nye Borgerlige
Q70_F Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q70_I Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - I: Liberal Alliance
Q70_M Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - M: Moderaterne
Q70_O Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - O: Dansk Folkeparti
Q70_V Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q70_Æ Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q70_Ø Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q70_Å Nogle partier går ind for at styrke områderne uden for de større byer. På denne skala står 1 for dem, der går mindst ind for at styrke områderne uden for de store byer, og 5 står for dem, der mest ind for at styrke områderne uden for de store byer. Hvor omtrent vil du placere...? - Å: Alternativet
Q71_01 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - A: Socialdemokratiet
Q71_02 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - B: Radikale Venstre
Q71_03 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - C: Det Konservative Folkeparti
Q71_04 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - D: Nye Borgerlige
Q71_05 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q71_06 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - I: Liberal Alliance
Q71_07 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - M: Moderaterne
Q71_08 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - O: Dansk Folkeparti
Q71_09 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q71_10 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q71_11 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q71_12 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - Å: Alternativet
Q71_13 Hvilke partier bør efter din mening indgå i en regering efter valget? (Sæt gerne flere kryds) - Ved ikke
rand_q72 Randomiser om Q72 vises
Q72_1 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Der er blevet mindre kriminalitet.
Q72_2 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Arbejdsløsheden er blevet lavere.
Q72_3 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Der er blevet længere til indkøbsmuligheder.
Q72_4 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Der er blevet længere til skoler.
Q72_5 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Der er blevet længere til sygehuse.
Q72_6 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Huspriserne er steget.
Q72_7 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Der er blevet færre offentlige arbejdspladser.
Q72_8 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Der er et stærkere lokalt sammenhold.
Q72_9 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Det er blevet sværere at få tid hos den praktiserende læge.
Q72_10 De følgende spørgsmål handler om dit lokalområde. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når du tænker på udviklingen i dit lokalområde de seneste år? - Mit lokalområde er generelt blevet forbigået i forhold til andre dele af landet.
Q73_01 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - A: Socialdemokratiet
Q73_02 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - B: Radikale Venstre
Q73_03 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - C: Det Konservative Folkeparti
Q73_04 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - D: Nye Borgerlige
Q73_05 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - F: SF - Socialistisk Folkeparti
Q73_06 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - I: Liberal Alliance
Q73_07 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - K: KD – Kristendemokraterne
Q73_08 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - M: Moderaterne
Q73_09 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - O: Dansk Folkeparti
Q73_10 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - Q: Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
Q73_11 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
Q73_12 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - Æ: Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Q73_13 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne
Q73_14 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - Å: Alternativet
Q73_15 Hvilke partier indgik i regeringen frem til valget i 2022? - Ved ikke
Q74 Hvor mange medlemmer er der i Folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og Færøerne?
Q74_o1 Notér: (åben tekst fra Q74)
Q75 Hvilket parti kommer Rasmus Stoklund fra?
Q76 Hvilket parti kommer Sophie Løhde fra?
Q77 Hvor stor en procentandel af den danske befolkning, tror du, er muslimer?
Q77_o1 Notér procentdel: (åben tekst fra Q77)
Q78 Hvad er din årsindkomst, brutto – dvs. før skat?
Q79 Hvad er din husstands samlede årsindkomst, brutto – dvs. før skat?
Q80 Hvilken type bolig bor du i?
Q81 Hvordan opvarmes din bolig primært?
Q82 Er det i løbet af det seneste år hændt, at din husstand havde svært ved at betale de løbende udgifter til mad, husleje, transport mv.?
Q83 Hvor tryg eller utryg vil du overordnet set betragte den nuværende økonomiske situation i din husstand?
Q84 Hvis du pludselig fik en uventet udgift på 8.000 kr., som skulle betales inden for 14 dage, hvor vanskelig ville din situation så være?
Q85_1 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer For at miste dit arbejde.
Q85_2 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For at du bliver overfaldet eller slået.
Q85_3 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For at mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift.
Q85_4 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For ikke at have helbred til at kunne klare at arbejde.
Q85_5 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For at miste penge på din bolig.
Q85_6 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For ikke at få den tilstrækkelige behandling, hvis du bliver syg.
Q85_7 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For ikke at få tilstrækkelig pleje, når du bliver gammel.
Q85_8 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For at familiens unge ikke kan finde arbejde eller praktikplads.
Q85_9 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For ikke at kunne betale familiens energiregning (fx el og gas).
Q85_10 Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er i forhold til disse problemer - For at klimaforandringer vil få konsekvenser for dig og dine nærmeste.
Q86 Der tales meget om forskellige samfundsklasser. De fleste mennesker vil sige, at de hører til en af to klasser, enten arbejderklassen eller middelklassen. Hvad med dig? Føler du selv, at du tilhører en bestemt samfundsklasse?
Q87 Hvilken klasse er det?
Q88 Vil du sige, at du føler dig meget stærkt, stærkt eller mindre stærkt knyttet til?
Q89 Hvis du skulle vælge, ville du da sige, at du nærmest hører hjemme i arbejderklassen eller i middelklassen?
Q90 Hvilken skoleuddannelse har du gennemført? Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HTX og HHX. Hvis du har gennemført flere skoleuddannelser, tæller den højeste.
Q91 Har du efter skoleuddannelsen påbegyndt eller fuldført en erhvervs- eller videregående uddannelse?
Q92 Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du gennemført? (Kun ét svar)
Q93 Er du medlem af en fagforening?
Q94 Hvilken fagforening er det?
Q95 Skriv venligst fagforeningens navn helt ud:
Q95_o1 Notér fagforeningens navn: (åben tekst fra Q95)
Q96 Er du medlem af den danske folkekirke?
Q97 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? Studerende/skoleelev/under
Q98 Hvad er din nuværende primære beskæftigelse helt nøjagtigt? Skriv fx murerarbejdsmand eller murersvend og IKKE blot murer. Det er vigtigt at være meget omhyggelig her.
Q98_o1 Notér beskæftigelse: (åben tekst fra Q98)
Q99 Har du nogen underordnede?
Q100 Er du privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
Q101 Har du tidligere været i beskæftigelse?
Q102 Hvad var din stilling helt nøjagtigt? Skriv fx murerarbejdsmand eller murersvend og IKKE blot murer. Det er vigtigt at være meget omhyggelig her.
Q102_o1 Notér stilling: (åben tekst fra Q102)
Q103 Havde du nogen underordnede?
Q104 Var du privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
Q105 Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
starttidspunkt På hvilket tidspunkt startede dette interview?
sluttidspunkt På hvilket tidspunkt sluttede dette interview?
cawi_papi Stammer besvarelsen fra web-besvarelse eller papirskema
startdato Startdato
slutdato Slutdato
lenght Svartid i minutter (kun CAWI, under 200 minutters besvarelsestid)
region Region
kommunekode Kommunekode er den universelle kode for danske kommuner
kommunenavn Kommunenavn er kommunens navn (uden "kommune" i navnet)
alder_på_valgdag Alder_på_valgdag
kon Hvad er dit køn?
udd Uddannelse
alderkat RECODE of alder_på_valgdag
parti22 Partivalg FV 2022
q98_disco Nuværende stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, rekodning af Q98 til DISCO-88, se bilag 5 i dokumentationsrapport
q102_disco Seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, rekodning af Q102 til DISCO-88, se bilag 5 i dokumentationsrapport
samlet_disco Nuværende og seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, rekodning af Q98 og Q102 til DISCO-88, se bilag 5 i dokumentationsrapport
q98_simpel Nuværende stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, 7 simple kategorier, rekodning af Q98_disco, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
q102_simpel Seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, 7 simple kategorier, rekodning af Q102_disco, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
samlet_simpel Nuværende og seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, 7 simple kategorier, rekodning af Q98 og Q102 til DISCO-88, se bilag 5 i dokumentationsrapport
q98_udvidet Nuværende stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, opdelt på ledelsesansvar, 10 kategorier, rekodning af Q98_disco og Q99, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
q102_udvidet Seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, opdelt på ledelsesansvar, 10 kategorier, rekodning af Q102_disco og Q103, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
samlet_udvidet Nuværende og Seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, opdelt på ledelsesansvar, 10 kategorier, rekodning af Q98, Q99, Q102_disco og Q103, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
q98_socio Nuværende stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
q102_socio Seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
samlet_socio Nuværende og Seneste stilling inkl. uden for arbejdsmarkedet, Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation, Se bilag 5 i dokumentationsrapport
Q6_problem Kodning af Q6
Q7_problem Kodning af Q7
Q8_problem Kodning af Q8
Q9_problem Kodning af Q9
weight_1 Weight by (agegroups X region X gender) + education + partychoice 2022
weight_2 Weight by (age groups X region X gender)
weight_3 Weight by (age groups X region X gender) + education
weight_4 Weight by education
weight_5 Weight by partychoice FV22
Løbenummer Ikke betydningsbærende unikt løbenummer skabt under aflevering til arkiv