Tabel

A001


Beskrivelse ?

Personer udskrevet fra åndssvageforsorgen efter 1.4.77 samt stadig under forsorg 31.12.79. (Oprindeligt filnavn "832")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
c_nr Centernummer. Forsorgscenter 01-11. (C.nr. = CPR for klient) [Del af gruppefelt med navn: ident og med følgende feltinfo: Identifikation 1-2: Centernummer (C.nr) 3-12: Personnummer (DDMMÅÅLLLL) Informationsnummer 001 (C.nr. = CPR for klient)]
person_nr Personnummer (DDMMÅÅLLLL). (C.nr. = CPR for klient) [Del af gruppefelt med navn: ident og med følgende feltinfo: Identifikation 1-2: Centernummer (C.nr) 3-12: Personnummer (DDMMÅÅLLLL) Informationsnummer 001 (C.nr. = CPR for klient)]
navn_paa_klient Navn på klient Informationsnummer 002 (navn på klient)
moders_navn Moders navn Informationsnummer 004 (moders navn)
moders_adresse Moders adresse Informationsnummer 006 (moders adresse)
faders_navn Faders navn Informationsnummer 007 (faders navn)
faders_adresse Faders adresse Informationsnummer 009 (faders adresse)
foedesogn Fødesogn Informationsnummer 024 (fødesogn)
optagelsesdato Optagelsesdato Informationsnummer 028
inst_bopael Inst. bopæl. De første 2 cifre i institutionsnummeret for institutionsbopælen angiver centernummeret for forsorgscentret. (inst. bopæl og dato for plac. i inst.). [Del af gruppefelt med navn: inst_plac og med følgende feltinfo: Inst. bopæl og dato for plac. i inst. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 031 (inst. bopæl og dato for plac. i inst.).]
inst_plac_dato Dato for plac. i inst. (inst. bopæl og dato for plac. i inst.). [Del af gruppefelt med navn: inst_plac og med følgende feltinfo: Inst. bopæl og dato for plac. i inst. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 031 (inst. bopæl og dato for plac. i inst.).]
inst_bopael_031 Inst. bopæl (svarende til institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 031). De første 2 cifre i institutionsnummeret for institutionsbopælen angiver centernummeret for forsorgscentret. (kode og dato for ?) [Del af gruppefelt med navn: inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 031. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl(svarende til bopælen registreret i feltet med informationsnummer 031) bestående af centernummer (ciffer 1-2) samt kode for bopælstype (ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 032. (kode og dato for ?)]
inst_afgang_dato_031 Dato for afgang fra 031(dvs. afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 031). (kode og dato for ?) [Del af gruppefelt med navn: inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 031. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl(svarende til bopælen registreret i feltet med informationsnummer 031) bestående af centernummer (ciffer 1-2) samt kode for bopælstype (ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 032. (kode og dato for ?)]
bopaelskommune Bopælskommune Informationsnummer 033 (bopælskommune)
retslig_opholdskommune Retslig opholdskommune Informationsnummer 034 (retslig opholdskommune)
ekstern_inst_bopael Kode for ekstern inst. bopæl De første 2 cifre i institutionsnummeret for institutionsbopælen angiver centernummeret for forsorgscentret. (ekstern inst., kode + dato for plac.) [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_plac og med følgende feltinfo: Ekstern inst., kode + dato for plac. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 035 (ekstern inst., kode + dato for plac.)]
ekstern_inst_plac_dato Ekstern inst., dato for plac. (ekstern inst., kode + dato for plac.) [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_plac og med følgende feltinfo: Ekstern inst., kode + dato for plac. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 035 (ekstern inst., kode + dato for plac.)]
inst_bopael_035 Kode for ekstern inst. bopæl (svarende til institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). (kode og dato for ?) [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 035 (dvs. kode og dato for afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 036 (kode og dato for ?)]
inst_afgang_dato_035 Dato for afgang fra 035(dvs. afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). (kode og dato for ?). [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 035 (dvs. kode og dato for afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 036 (kode og dato for ?)]
moders_cpr Moders cpr Informationsnummer 052-053 (moders cpr)
moder_under_forsorg Moder under forsorg 00: Ikke under forsorg nu eller tidligere 01: Under åndssvageforsorg nu 02: Under åndssvageforsorg tidligere 04: Under sindssygeforsorg nu 08: Under sindssygeforsorg tidligere 16: Under anden forsorg nu 32: Under anden forsorg tidligere 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således en sum af 01 (under åndssvageforsorg nu) og 08 (under sindssygeforsorg tidligere). Informationsnummer 056 (moder under forsorg)
faders_cpr Faders cpr Informationsnummer 057-058 (faders cpr)
fader_under_forsorg Fader under forsorg 00: Ikke under forsorg nu eller tidligere 01: Under åndssvageforsorg nu 02: Under åndssvageforsorg tidligere 04: Under sindssygeforsorg nu 08: Under sindssygeforsorg tidligere 16: Under anden forsorg nu 32: Under anden forsorg tidligere 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således en sum af 01 (under åndssvageforsorg nu) og 08 (under sindssygeforsorg tidligere). Informationsnummer 061 (fader under forsorg)
kendte_tilfaelde_familie Kendte tilfælde i nærmeste familie Informationsnummer 062 (kendte tilfælde i nærmeste familie)
hoveddiagnose Hoveddiagnose Informationsnummer 201
vaesentlig_bidiagnose Væsentligste bidiagnose Informationsnummer 202 (væsentligste bidiagnose)
oevrig_bidiagnose_1 Øvrig bidiagnose Informationsnummer 203 (øvrig bidiagnose)
oevrig_bidiagnose_2 Øvrig bidiagnose Informationsnummer 204 (øvrig bidiagnose)
andre_diagnoser_1 Andre diagnoser Informationsnummer 205 (andre diagnoser 1)
andre_diagnoser_2 Andre diagnoser Informationsnummer 206 (andre diagnoser 2)
andre_diagnoser_3 Andre diagnoser Informationsnummer 207 (andre diagnoser 3)
andre_diagnoser_4 Andre diagnoser Informationsnummer 208 (andre diagnoser 4)
andre_diagnoser_5 Andre diagnoser Informationsnummer 209 (andre diagnoser 5)
andre_diagnoser_6 Andre diagnoser Informationsnummer 210 (andre diagnoser 6)
andre_diagnoser_7 Andre diagnoser Informationsnummer 211 (andre diagnoser 7)
andre_diagnoser_8 Andre diagnoser Informationsnummer 212 (andre diagnoser 8)
andre_diagnoser_9 Andre diagnoser Informationsnummer 213 (andre diagnoser 9)
andre_diagnoser_10 Andre diagnoser Informationsnummer 214 (andre diagnoser 10)
flerfoedsel Flerfødsel 00: Flerfødsel 01: Tvilling 02: Trilling 04: Flere end tre 08 samme køn 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således summen af 01 (Tvilling) og 08 (Samme køn). Informationsnummer 221 (flerfødsel)
kode_udskr Kode for udskrivning. Forbindelse med S.Å ophævet. Informationsnummer 990 (?) (kode for udskr. (?))
dato_udskr Dato for udskr. Informationsnummer 991 (?) (dato for udskr. (?))
filler Filler. Feltet er ikke defineret i dokumentationen.