Tabel

REGUDS


Beskrivelse ?

Registret for personer med vidtgående psykisk handicap. (Oprindeligt filnavn "830")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
cprnr_klient_1 CPR-nr. for klient Informationsnummer 1 (CPR-nr. for klient)
kortart_1 Kortart = 1 (kortart = 1)
navn_klient Navn, klient Informationsnummer 2 (navn, klient)
inst_kode Institutionskode. Forsorgscenter (01-11 samt 21). Blank efter 1980. Informationsnummer 3 (Institutionskode (blank efter 1980)).
gammel_ny_record Gammel/ny record. Gammel record (fra før 1980) = 1, 2. Ny record = 3 Informationsnummer 4 (gammel/ny record).
optagelsesdato Optagelsesdato, dag-måned-år Informationsnummer 5 (optagelsesdato (dag-måned-år))
foedesogn Fødesogn. 4-cif. koder: se gammel grundreg.'s kodenøgle, informationsnummer 24. 'K' + 3 cifre: kommunekode (Indenrigsministeriets). 'AM' + 2 cifre: amtskode (Indenrigsministeriets). 'U' + 3 cifre: landskode (Sundhedsstyrelsens). Informationsnummer 6 (fødesogn)
bopaelskommune Bopælskommune. Indenrigsministeriets kommunekoder. Informationsnummer 7 (bopælskommune)
retslig_opholdskommune Retslig opholdskommune. Indenrigsministeriets kommunekoder. Informationsnummer 8 (retslig opholdskommune)
flerfoedsel Flerfødsel. 0 eller blank = Nej 00: Flerfødsel 01: Tvilling 02: Trilling 04: Flere end tre 08 samme køn 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således summen af 01 (Tvilling) og 08 (Samme køn). Informationsnummer 9 (flerfødsel)
intern_ekstern Intern/ekstern. Intern = 1 Ekstern = 2 Blank efter 1980 Informationsnummer 10 (intern/ekstern)
udskr_aarsag Udskr. årsag. 3, 4, 9 = død Blank = ej udskrevet Informationsnummer 11 (udskr. årsag)
udskr_dato Udskr. dato, dag-måned-år. Blank = ej udskrevet. Informationsnummer 12 (udskr. dato (dag-måned-år))
hoveddiagnose Hoveddiagnose. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 13
aetio_diagnose_1 Ætiologisk diagnose 1. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 14 (ætiologisk diagnose 1)
aetio_diagnose_2 Ætiologisk diagnose 2. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 15 (ætiologisk diagnose 2)
aetio_diagnose_3 Ætiologisk diagnose 3. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 16 (ætiologisk diagnose 3)
andre_diagnoser_1 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 17 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_2 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 18 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_3 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 19 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_4 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 20 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_5 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 21 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_6 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 22 (andre diagnoser).
andre_diagnoser_7 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 23 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_8 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 24 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_9 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 25 (andre diagnoser)
andre_diagnoser_10 Andre diagnoser. Kodet efter WHO's sygdomsklassifikation, ICD-8. Informationsnummer 26 (andre diagnoser)
cprnr_klient_2 CPR-nr. for klient (CPR-nr. for klient)
kortart_2 Kortart = 2 (kortart = 2)
moders_cpr Moders CPR Informationsnummer 27 (moders CPR).
adoptivmoder Adoptivmoder. Ja = 1 Nej = 2 Uoplyst = 9 eller blank Informationsnummer 28
foraeldremyndighed_1 Forældremyndighed. Ja = 1 Nej = 2 Uoplyst = 9 eller blank Informationsnummer 29 (forældremyndighed)
moder_under_forsorg Moder under forsorg. Nej = 00 eller blank. 00: Ikke under forsorg nu eller tidligere 01: Under åndssvageforsorg nu 02: Under åndssvageforsorg tidligere 04: Under sindssygeforsorg nu 08: Under sindssygeforsorg tidligere 16: Under anden forsorg nu 32: Under anden forsorg tidligere 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således en sum af 01 (under åndssvageforsorg nu) og 08 (under sindssygeforsorg tidligere). Informationsnummer 30 (moder under forsorg)
moders_navn Moders navn Informationsnummer 31 (moders navn)
faders_cpr Faders CPR Informationsnummer 32 (faders CPR)
adoptivfader Adoptivfader Ja = 1 Nej = 2 Uoplyst = 9 eller blank Informationsnummer 33
foraeldremyndighed_2 Forældremyndighed Ja = 1 Nej = 2 Uoplyst = 9 eller blank Informationsnummer 34 (forældremyndighed)
fader_under_forsorg Fader under forsorg Nej = 00 eller blank 00: Ikke under forsorg nu eller tidligere 01: Under åndssvageforsorg nu 02: Under åndssvageforsorg tidligere 04: Under sindssygeforsorg nu 08: Under sindssygeforsorg tidligere 16: Under anden forsorg nu 32: Under anden forsorg tidligere 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således en sum af 01 (under åndssvageforsorg nu) og 08 (under sindssygeforsorg tidligere). Informationsnummer 35 (fader under forsorg)
faders_navn Faders navn Informationsnummer 36 (faders navn)
filler Filler. Feltet er ikke defineret i dokumentationen.