Tabel

A001GL


Beskrivelse ?

Personer udskrevet fra åndssvageforsorgen før 1.4.77. (Oprindeligt filnavn "831")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
c_nr Centernummer. Forsorgscenter 01-11 samt 21. (C.nr. = CPR for klient) [Del af gruppefelt med navn: ident og med følgende feltinfo: Identifikation 1-2: Centernummer (C.nr) 3-12: Personnummer (DDMMÅÅLLLL) Informationsnummer 001. (C.nr. = CPR for klient).]
person_nr Personnummer (DDMMÅÅLLLL). (C.nr. = CPR for klient) [Del af gruppefelt med navn: ident og med følgende feltinfo: Identifikation 1-2: Centernummer (C.nr) 3-12: Personnummer (DDMMÅÅLLLL) Informationsnummer 001. (C.nr. = CPR for klient).]
filler_1 Filler. Feltet er ikke defineret i dokumentationen (?).
navn_paa_klient Navn på klient Informationsnummer 002 (navn på klient)
moders_navn Moders navn Informationsnummer 004 (moders navn)
moders_adresse Moders adresse Informationsnummer 006 (moders adresse)
faders_navn Faders navn Informationsnummer 007 (faders navn)
faders_adresse Faders adresse Informationsnummer 009 (faders adresse)
foedesogn Fødesogn Informationsnummer 024 (fødesogn)
optagelsesdato Optagelsesdato Informationsnummer 028
inst_bopael Inst. bopæl. De første 2 cifre i institutionsnummeret for institutionsbopælen angiver centernummeret for forsorgscentret. (inst. bopæl og dato for plac. i inst.). [Del af gruppefelt med navn: inst_plac og med følgende feltinfo: Inst. bopæl og dato for plac. i inst. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 031 (inst. bopæl og dato for plac. i inst.).]
inst_plac_dato Dato for plac. i inst. (inst. bopæl og dato for plac. i inst.). [Del af gruppefelt med navn: inst_plac og med følgende feltinfo: Inst. bopæl og dato for plac. i inst. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 031 (inst. bopæl og dato for plac. i inst.).]
inst_bopael_031 Inst. bopæl (svarende til institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 031). De første 2 cifre i institutionsnummeret for institutionsbopælen angiver centernummeret for forsorgscentret. (kode og dato for afgang fra 031). [Del af gruppefelt med navn: inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 031. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl(svarende til bopælen registreret i feltet med informationsnummer 031) bestående af centernummer (ciffer 1-2) samt kode for bopælstype (ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 032. (kode og dato for afgang fra 031).]
inst_afgang_dato_031 Dato for afgang fra 031(dvs. afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 031). (kode og dato for afgang fra 031). [Del af gruppefelt med navn: inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 031. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for institutionsbopæl(svarende til bopælen registreret i feltet med informationsnummer 031) bestående af centernummer (ciffer 1-2) samt kode for bopælstype (ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 032. (kode og dato for afgang fra 031).]
bopaelskommune Bopælskommune Informationsnummer 033 (bopælskommune)
retslig_opholdskommune Retslig opholdskommune Informationsnummer 034 (retslig opholdskommune)
ekstern_inst_bopael Kode for ekstern inst. bopæl De første 2 cifre i institutionsnummeret for institutionsbopælen angiver centernummeret for forsorgscentret. (ekstern inst., kode + dato for plac.) [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_plac og med følgende feltinfo: Kode for ekstern institution samt dato for placering i samme. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 035]
ekstern_inst_plac_dato Ekstern inst., dato for plac. (ekstern inst., kode + dato for plac.) [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_plac og med følgende feltinfo: Kode for ekstern institution samt dato for placering i samme. Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 035]
inst_bopael_035 Kode for ekstern inst. bopæl (svarende til institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). (kode og dato for afgang fra 035). [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 035 (dvs. kode og dato for afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 036 (kode og dato for afgang fra 035)]
inst_afgang_dato_035 Dato for afgang fra 035(dvs. afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). (kode og dato for afgang fra 035). [Del af gruppefelt med navn: ekstern_inst_afgang og med følgende feltinfo: Kode og dato for afgang fra 035 (dvs. kode og dato for afgang fra institutionsbopælen registreret i feltet med informationsnummer 035). Ciffer 1-6: Institutionsnummer for ekstern institutionsbopæl bestående af centernummer(ciffer 1-2) samt kode for bopælstype(ciffer 3-6). Ciffer 7-12: Dag, måned og årstallets 2 sidste cifre for placering i bopæl. Informationsnummer 036 (kode og dato for afgang fra 035)]
moders_cpr Moders cpr Informationsnummer 052-053 (moders cpr)
moder_under_forsorg Moder under forsorg. 00: Ikke under forsorg nu eller tidligere 01: Under åndssvageforsorg nu 02: Under åndssvageforsorg tidligere 04: Under sindssygeforsorg nu 08: Under sindssygeforsorg tidligere 16: Under anden forsorg nu 32: Under anden forsorg tidligere 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således en sum af 01 (under åndssvageforsorg nu) og 08 (under sindssygeforsorg tidligere). Informationsnummer 056 (moder under forsorg).
faders_cpr Faders cpr Informationsnummer 057-058 (faders cpr)
fader_under_forsorg Fader under forsorg. 00: Ikke under forsorg nu eller tidligere 01: Under åndssvageforsorg nu 02: Under åndssvageforsorg tidligere 04: Under sindssygeforsorg nu 08: Under sindssygeforsorg tidligere 16: Under anden forsorg nu 32: Under anden forsorg tidligere 99: Uoplyst Informationsnummer 061 Sum anvendes. Værdien 9 er således en sum af 01 (under åndssvageforsorg nu) og 08 (under sindssygeforsorg tidligere). (fader under forsorg).
kendte_tilfaelde_familie Kendte tilfælde i nærmeste familie informationsnummer 062 (kendte tilfælde i nærmeste familie)
hoveddiagnose Hoveddiagnose Informationsnummer 201
vaesentlig_bidiagnose Væsentligste bidiagnose Informationsnummer 202 (væsentligste bidiagnose)
oevrig_bidiagnose_1 Øvrig bidiagnose Informationsnummer 203 (øvrig bidiagnose)
oevrig_bidiagnose_2 Øvrig bidiagnose Informationsnummer 204 (øvrig bidiagnose)
andre_diagnoser_1 Andre diagnoser. 292-298 benyttes kun for børn under 15 år, når sygdomsbilledet med størst rimelighed rubriceres sammen med psykoser i det ungdomspsykiatriske eller voksne klientel. Akutte psykoser hos børn, f.eks. forgiftningspsykoser, psykoser efter hovedtraumer eller infektion vil man foreslå rubriceret under de samme grupper som for voksne patienters vedkommende (292-294). 29900 - 29903 omfatter overvejende psykoser opstået før 10-års alderen. I praksis vil det være de fleste børnepsykoser, uafhængigt af om der er en sikker etiologi til sygdommen eller ej. Patientens alder på diagnostiseringstidspunktet er ikke afgørende for, om sygdomsbilledet kaldes en infantil psykose, f.eks. kan en 13-årig registreres herunder, hvis det aktuelle sygdomsbillede stadig har samme præg som den infantile psykose, evt. med de modifikationer, der er en følge af det årelange forløb. Et tidligt autistisk syndrom, begyndt før 2-års alderen, hvor den autistiske kontaktforstyrrelse evt. ikke længere er fremtrædende, bør fortsat hos den 13-årige kodes som 29900 med betegnelsen seq. hvis patienten stadig er handicapped, og ellers antea, hvis der ikke længere er konstaterbare følger (vil kun forekomme yderst sjældent, f.eks. ved kontrolundersøgelser af forskningsmæssige grunde). 308: Perturbationes mentales infantum, non psychoticae. Ikke-psykotiske, psykiske forstyrrelser hos børn. Denne gruppe anvendes sammen med 306, såfremt børnepsykiatriske sygdomsbilleder ikke tvangfrit kan rubriceres andetsteds i kapitlet. 30802-30806: Reactio depressiva proto-infantilis et reactione maladaptivae (Længere varende ikke-psykotiske abnormreaktioner, som ikke kan klassificeres som de relativt fikserede neuroser og personlighedsforstyrrelser i 30800 og 30801). 30803-30806: Miljøreaktioner af længere varighed og forbundet med personlighedsændringer uafhængig af, om de går i neurotisk, karakterafvigende eller usikker retning. 379: Blindhed (Incl.: amaurosis acquisita et congenita). 388: Døvstumhed (Excl.: Surdomutitas psychosomatica (305)). 389: Anden døvhed (Incl.: Surditas congenita et asquisita) (Excl.: Surditas psychosomatica (305)). 742: Medfødt vand i hoved (Excl.: Hydrocephalus congenitus cum spina bifida aperta (741)). 75900-75983 vil ikke kunne accepteres i systemet - er indeholdt i andre diagnoser. Informationsnummer 205 (andre diagnoser 1).
andre_diagnoser_2 Andre diagnoser Informationsnummer 206 (andre diagnoser 2)
andre_diagnoser_3 Andre diagnoser Informationsnummer 207 (andre diagnoser 3)
andre_diagnoser_4 Andre diagnoser Informationsnummer 208 (andre diagnoser 4)
andre_diagnoser_5 Andre diagnoser Informationsnummer 209 (andre diagnoser 5)
andre_diagnoser_6 Andre diagnoser Informationsnummer 210 (andre diagnoser 6)
andre_diagnoser_7 Andre diagnoser Informationsnummer 211 (andre diagnoser 7)
andre_diagnoser_8 Andre diagnoser Informationsnummer 212 (andre diagnoser 8)
andre_diagnoser_9 Andre diagnoser Informationsnummer 213 (andre diagnoser 9)
andre_diagnoser_10 Andre diagnoser Informationsnummer 214 (andre diagnoser 10)
flerfoedsel Flerfødsel. 00: Flerfødsel 01: Tvilling 02: Trilling 04: Flere end tre 08 samme køn 99: Uoplyst Sum anvendes. Værdien 9 er således summen af 01 (Tvilling) og 08 (Samme køn). Informationsnummer 221 (flerfødsel)
kode_udskr Kode for udskrivning. Forbindelse med S.Å ophævet. Informationsnummer 990 (?) (kode for udskr.)
dato_udskr Dato for udskrivring. Informationsnummer 991 (?) (dato for udskr.)
filler_2 Filler. Feltet er ikke defineret i dokumentationen.