Søgning » Sensum
Aflevering 20843
Uoplyst

Sensum (2015-2018)

Alias: InCorp


Skabt af ?
Formål ?

Administration og dokumentation af Det specialiserede socialområde = Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV)

Indhold ?

Odder kommunes myndighedsteam under Borgerservice har registretret dokumentation inden for Social service for Handicappede og udsatte voksne. I systemet er registreret: Indsatser i henhold til voksenudredningsmetoden (VUM), journalnotater og ind- og udgående kommunikation.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?
 • Afleveringsbestemmelse
 • Organisationsbeskrivelse i forhold til aflevering af arkivmateriale fra Sensum til Rigsarkivet
 • Paragraffer fra Serviceloven anvendt i Sensum-systemet
 • Samlet guide til Bosted
 • Procedurer i forbindelse med ibrugtagning af inCorp
 • Notat om Sensum og Odder Kommu-nes faktiske anvendelse af systemet
 • Tabel- og feltbeskrivelse af driftsversionen
 • ER-diagram over driftsversionen
 • Moduloversigt – alle moduler
 • Moduloversigt – benyttet i kommunen
 • Model over moduler i Bosted og In-Corp
 • Tabel- og feltbeskrivelse for arkive-ringsversionen
 • ER-diagram for arkiveringsversionen
 • Notat med SQL-sætninger over Handleplaner og Spørgeskema
 • Hvordan finder du dokumenter for en resident
 • Tabelrelationer i arkiveringsversionen
 • Notat med tekniske bemærkninger vedr. arkiveringsversionen
 • Liste over dokumenter, som ikke kan konverteres
 • Notat over dokumenter, som ikke kan konverteres
Dækker perioden ?

Fra 08-06-2015 til 25-05-2018.

ID-oplysninger i data ?
 • CVR-nummer
 • CPR-nummer
 • Kommunenummer
Andre oplysninger ?
 • Indeholder digitale dokumenter