Søgning » Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse
Serie 3584121
Register over tvang i psykiatrien, Frihedsberøvelse

Fra samme serie

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien – Frihedsberøvelser - Skema 1.

(2016 - 2022)

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien - Frihedsberøvelse

(2009 - 2015)

Register over tvang i Psykiatrien, Frihedsberøvelse

(2004 - 2009)

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse

(1999 - 2003)
Bemærkning

Data i arkiveringsversionerne er udtrukket på udskrivningsdato.

Aflevering 11434
Register

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse (1999-2003)


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med indberetningssystemet er at afgive oplysninger, der kan anvendes til at vurdere brugen af tvangsforanstaltninger. I skema 1 indberettes frihedsberøvelser (tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser).

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • Ændring til dokument i folderen dokument
  • Teknisk dokumentation af registerets variable og tabeller
  • Statens Arkivers afleveringsbestemmelse
  • Registerdeklaration for registeret over tvangsanvendelse i psykiatrien
  • Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller og indberetning til registeret over tvangsanvendelse i psykiatrien
  • Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.m. på psykiatriske afdelinger
  • Liste over egne publikationer baseret på registeret
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1999 til 31-12-2003.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen